Het belang en de autoriteit van de Soennah

11,00

Uitgeverij: Momtazah
Auteur: Jamaal al-Din M. Zarabozo
Vertaalster: Oem Soelaym
Pagina’s: 225
Uitvoering: Hardcover

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

Uitgeverij: Momtazah
Auteur: Jamaal al-Din M. Zarabozo
Vertaald door: Oem Soelaym
Pagina’s: 225
Uitvoering: Hardcover

Volgens het algemeen begrip vormen de Koran (al-Qor-aan) en de Soennah van profeet Mohammed ﷺ de hoekstenen van de Islam (al-Islaam). Echter, sommige fenomenen die zich voor hebben gedaan hebben het noodzakelijk gemaakt om te schrijven over de Soennah en om voor eens en voor altijd haar plaats in de Islaam vast te stellen. Want de Soennah van profeet Moh’ammed ﷺ heeft niet alleen de status van aanbevolen of vrijwillig, wat velen onterecht denken, maar de Soennah kan ook bepaalde zaken verplicht of verboden maken. Deze fenomenen zijn de volgende:

1.) Er bestaat een misverstand over de plaats van de Soennah versus de Qor-aan. Het is niet ongebruikelijk om van sommige moslims uitspraken te horen als: “Wat in de Qor-aan staat, moet je volgen.” Men kan ook horen: “Iets kan niet verplicht gemaakt worden als het niet in de Qor-aan staat. Als het alleen in de Soennah vermeld wordt, dan kan het alleen opgevat worden als aangeraden en niet als iets dat verplicht nagevolgd dient te worden.” Dit misverstand komt gewoonlijk door het feit dat relevante informatie over en het gebruik van het woord Soennah de persoon op een verwarde manier heeft bereikt.

2.) Er zijn ook groepen mensen die claimen dat moslims niet verplicht zijn de Soennah te volgen. Deze mensen beweren dat zij de Qor-aan volgen en alleen de Qor-aan. Zij proberen uitgebreide argumenten te geven om hun visies te ondersteunen. Helaas zijn zij er in geslaagd sommige mensen te bedriegen. In het bijzonder in het Westen proberen zij nieuwe bekeerlingen tot de Islaam te benaderen wier begrip van, of ervaring met de Islaam beperkt genoemd kan worden. Wanneer hun argumenten echter in detail bestudeerd worden, komt men erachter dat ze geheel onacceptabel zijn.

3.) Er is invloed geweest van sommige bewegingen onder de moslims die de rol van de Soennah in de Islaam teniet doen, om zo de Islaam moderner te maken en te laten passen bij (vooral) de westerse beschaving. De argumenten van deze mensen zijn meestal ingewikkelder en gedetailleerder dan van degenen die de Soennah in zijn geheel afwijzen. Soms laten zij een acceptatie van de autoriteit van de Soennah in zijn geheel zien, maar wijzen een bepaalde h’adieth af die zij “problematisch” vinden. Verder hebben zij de gewoonte om zich bezig te houden met terminologie die de luisteraar of lezer niet helemaal begrijpt, zoals het argument over moetawaatir h’adieth versus aah’aad h’adieth.

4.) Tot slot, oriëntalisten, missionarissen en anderen vallen nog steeds de Soennah van Allahs boodschapper ﷺ aan. Deze mensen realiseren zich heel goed wat het belang is van de Soennah in de Islaam. Wegens het algemene gebrek aan kennis onder de moslims wat betreft de Soennah en de ah’aadieth, kunnen zij gemakkelijk via deze weg de Islaam aanvallen. In sommige gevallen zijn hun argumenten zo langdradig en ingewikkeld en worden ze soms gepresenteerd in de vorm van proefschriften en wetenschappelijke artikelen. In andere gevallen, vooral onder de evangelisten, behoren de argumenten slechts tot schaamteloze misleidingen en leugens.

Dit specifieke werk gaat vooral over de bovengenoemde kwesties (1) en (2). Categorieën (3) en (4) vereisen discussies die in grote details ingaan op de h’adieth-wetenschap, het behoud ervan enzovoorts. Met de Wil van Allah de Verhevene zullen ze in een toekomstig werk behandeld worden. Het doel van dit huidige werk is eenvoudigweg om duidelijk te maken wat de positie en het belang van de Soennah en ah’aadieth zijn in de Islaam.

Lees ook onze artikelen over de Soennah in de rubriek De Soennah.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

Verkorte inhoudsopgave:

Introductie – de behoefte naar dit soort boek……………………….11
De betekenissen van de woorden “soennah” en “h’adieth”……15
Bewijzen voor de autoriteit en het belang van de Soennah……37
De verschillende rollen van de boodschapper……………………..83
De autoriteit van de Soennah versus de Qor-aan……………….113
Allahs behoud van de Soennah……………………………………….128
De regels betreffende degene die de Soennah afwijst…………160
De weg van de Soennah is de weg van de Islaam……………….167

Extra informatie

Gewicht 0,484 kg
Afmetingen 23,5 × 17,0 × 1,5 cm

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Het belang en de autoriteit van de Soennah” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan