Schoonheid van het leven

Hoe kun je een man, mensen of een gemeenschap verslaan, wier paradijs zich in hun harten bevindt?

Schoonheid van het leven klUit het maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah, Djoemaadah al-Oela 1428 / mei 2007.

“De grootste ontdekking van mijn generatie,” zegt William James, de vader van de moderne psychologie, “is dat een mens zijn leven kan veranderen door zijn houding te veranderen.”

Het maakt niet uit wat je gaat doen, je kunt het mooier en meer lonend maken door er een magisch ingrediënt aan toe te voegen. Dit magische ingrediënt is, zoals de boodschapper van de Islaam (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd, ar-rifq: tederheid, aardigheid, vriendelijkheid, beleefdheid en zachtaardigheid.

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als tederheid aan een daad wordt toegevoegd, doet het deze alleen maar in schoonheid toenemen; en als het bij een daad ontbreekt, doet het deze alleen maar bederven.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Dit principe betreffende ar-rifq is de sleutel tot een prachtig, plezierig en religieus leven.

Niet gestreste en ontspannen mensen kunnen rechtschapen, Godvrezend en geleerd zijn. Als rechtschapenheid ook maar iets met ernst te maken zou hebben, zou de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) de meest serieuze van allemaal zijn en zou hij nooit hebben gelachen. Maar wij leren uit authentieke overleveringen juist het tegenovergestelde: “Ik ontmoette de boodschapper van Allah nooit zonder een glimlach op zijn gezicht te bemerken.”

Een leven vol tederheid, aardigheid en vergevingsgezindheid, is een leuk leven om te leiden, het is meer dan dragelijk. En wij, enkel wij, beslissen hoe we ons leven leiden. (Zie het artikel Jij bent de toneelschrijver van jouw leven.) Een streng, onvriendelijk, jaloers, ontwricht en berucht persoon, straft zichzelf meer dan wie dan ook en leidt een vreselijk leven. Fijne humor is een van de beste eigenschappen die je kan hebben; het is vaak een remedie tegen zorgen en depressie.

<<<Noot uwkeuze.net: maar grapjes mogen nooit leugens bevatten. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wee degene die liegt om mensen aan het lachen te maken.” (Overgeleverd door Ah’med, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.) Zie de artikelen Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje en Liegen en 1 april.>>>

De beste manier om een prachtig leven te leiden, is door voortreffelijke dingen voor anderen te doen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De besten van jullie zijn degenen met de beste manieren.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Zie het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.)

Dit is een bekende uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie gelooft (waarlijk) totdat hij genadevol is.” De metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) zeiden: “O boodschapper van Allah! We zijn allen genadevol.” De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde daarop: “Ik bedoel niet de genade die jullie voor jullie vrienden en familie hebben: ik bedoel de algemene genade, de genade voor iedereen.” (Zie het artikel Mijn religie is vriendelijkheid.)

Vergeef anderen en zij zullen jou waarschijnlijk ook vergeven. (Zie het artikel Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim.) En het belangrijkste is dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) jou zal vergeven. Als je de volgende keer op het punt staat om “iemand een lesje te leren” die jou onrecht heeft aangedaan, denk dan aan Allah de Meest Barmhartige en hoe je verwacht dat Hij jou behandelt. Heb je liever dat Allah “rechtvaardig” met jou omgaat en jou onder handen neemt voor elke fout, of hoop je op Zijn oneindige Genade? Als het niet door Zijn Genade is, zou zelfs de meest rechtschapene van allemaal, de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), het Paradijs niet kunnen binnentreden. Hoe zit het dan met ons? Als het niet de Genade, Vergevingsgezindheid en Gulheid van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zijn, waar moeten wij dan op hopen? Gedenk Allah de Verhevene wanneer anderen jou onrecht aandoen en probeer hen te behandelen zoals jij zou willen dat Allah de Alwetende jou behandelt. Naast alle andere dingen, zal vergevingsgezindheid je leven sieren.

Hou op je te ergeren aan kleine zaken, en alle zaken zijn klein, behalve de zaken met betrekking tot Allah de Verhevene. En denken aan Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) is de grootste schoonheid in het menselijk leven. Degenen die deze verrukking hebben geproefd getuigen dat “als de koningen van de wereld zouden weten wat wij bezitten (aan innerlijke vrede), zouden zij er met zwaarden om hebben gevochten.” Helaas kunnen degenen die in beslag genomen zijn door deze wereld deze verrukking nooit ervaren. Hun wildste inbeeldingen zullen nooit reiken tot deze prachtige vrede van de nabijheid van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

“Goed geduld…” zoals dat in de Qor-aan vermeld staat [in Soerat Yoesoef (12), aayah 83] is wat de Islaam ons voorschrijft ten opzichte van crisissen: het is een wapen dat zowel de uitwendige vijand verslaat, de shaytaan (satan) en zijn helpers onder de mensen en de djinn, alsook de inwendige vijanden, zorgen en hopeloosheid enzovoort. Shaykhoe l-Islaam Ibn Taymiyyah werd herhaaldelijk geconfronteerd met verbanning en gevangenschap nadat hij tot grote woede van de leiders en vijanden de waarheid verkondigde voor de zaak van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Zijn vastberadenheid nam echter nooit af. Hij vatte zijn verhaal samen in de volgende overweldigende woorden van pracht en diepgang:

“Een gevangene is degene wiens hart verstoken is van de gedachtenis van Allah.”

“Een gevangene is degene die door zijn begeerten gevangen is.”

“In deze wereld is er een paradijs om binnen te treden; degene die het niet binnentreedt, zal het Paradijs van de aankomende wereld niet binnentreden.”

“Wat kunnen mijn vijanden met mij doen? Mijn paradijs bevindt zich in mijn borstkas; waar ik ook heen ga, ik neem het met mij mee. Voor mij is de gevangenis een plaats van afzondering en nadenken, bezinning; executie is mijn gelegenheid op het verkrijgen van het martelaarschap en verbanning uit mijn land is enkel een kans om door het land van Allah te reizen.” (Lees meer in het artikel De brief van Ibn Taymiyyah vanuit de gevangenis.)

Hoe kun je een man, mensen of een gemeenschap verslaan, wier paradijs zich in hun harten bevindt?

Geloof in Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) is de bron van alle schoonheid in het leven. Prachtige en tedere manieren zijn onvermijdelijke vruchten die door dit geloof worden afgeworpen. “Goed geduld” is een direct gevolg van dit geloof. Laten wij onze levens sieren door het te leiden met zekerheid over Allah de Verhevene, levens vol met geloof.

Relevante artikelen:

Mijn religie is vriendelijkheid

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

Submission

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan