Roddelen (al-ghiebah) – boek

En de ongunstige effecten op de moslimgemeenschap.

roddelen-kaft€ 3,50

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: sheikh Husayn al-Awayishah
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 88

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

Toen ik dacht aan de tongen van de mensen, was het alsof ze als brandende vlammen of giftige slangen zijn! Hoe veel verdriet, leed en kwaad veroorzaken zij! Hoe veel verdriet, leed en kwaad veroorzaken zij! Aldus besloot ik om een boek over dit onderwerp te schrijven, zoekend naar de tevredenheid van Allah de Verhevene en proberend om de moslims te helpen zodat zij zichzelf kunnen beschermen – eerst door de gevaren en kwaadaardigheden van de tong uit te leggen, dan door het leed, verdriet en spijt dat dit klein stukje vlees kan veroorzaken in deze wereld en in het Hiernamaals te verduidelijken, en vervolgens door aan te tonen hoe deze problemen vermeden kunnen worden.
Voorwoord van de Uitgever

Voorwoord van de schrijver

Inleiding

Consensus van de geleerden over het verbod van ghiebah en over het feit dat het een grote zonde is

Gebruikelijke maar ongeldige excuses voor ghiebah

Enkele motieven voor ghiebah en het islamitische antwoord daarop

Ah’aadieth gericht op het ontmoedigen van mensen om te roddelen

Het verbod om naar roddels te luisteren

Degene die luistert naar roddels en degene die roddelt zijn hetzelfde

Hoe men roddelen kan stoppen

De deugdzaamheid van het verdedigen van een moslim in zijn afwezigheid en het bestrijden van ghiebah

De stank van degenen die roddelen over de gelovigen

De bestraffing van de roddelaar in het graf

De persoon die roddelt, is een lafaard met een zwakke persoonlijkheid

Degene die roddelt, heeft een tekort aan geloof

Ghiebah verstoort het opleggen van wat goed is en het verbieden van wat slecht is

Soorten ghiebah die toegestaan zijn

Zaken waar men rekening mee moet houden met betrekking tot de vormen van ghiebah die toegestaan zijn

Berouw voor ghiebah

Ghiebah wat niet als zodanig wordt erkend

Ongunstige resultaten die kunnen komen van een achteloze houding tegenover het roddelen over een zondaar

Pas op voor roddelen over iemand die onbeholpen is

Wat is erger dan ghiebah?

Onuitgesproken ghiebah

Het bestrijden van ghiebah is de beste vorm van djihaad

Anekdotes betreffende de veroordeling van al-ghiebah

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan