Replica producten

Mag je producten van een bekend merk namaken om het te verkopen?

Bron: Islam Q&A.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Vraag: mag je een voorbeeld van kleding (of een ander product) van een andere winkel (of bekend merk) nemen, hetzij van een moslim of niet-moslim, en vergelijkbare kleding (of andere producten) maken met kleine verschillen in stijl, voor een lager prijs? Wat is de regelgeving hieromtrent, is het toegestaan om dit te verkopen?

 

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Als dit bedrog en het bedriegen van de koper met zich meebrengt, die wellicht denkt dat het nieuwe product hetzelfde is als het oude product, of het brengt het gebruiken van een (wettig) gedeponeerd handelsmerk of handelsnaam met zich mee, dan is dit h’araam (verboden), want dit is bedrog en overtreding van de rechten van anderen. Het Islamic Fiqh Council verklaarde dat het verboden is om de immateriële rechten van anderen (zoals auteursrechten en patenten enzovoort) te schenden. De tekst van deze verklaring luidt als volgt:

“Handelsnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken, geschreven werken, uitvindingen en patenten zijn allemaal rechten die behoren aan hun eigenaren en schrijvers. Volgens de huidige gewoonten en het gebruik hebben zij aanzienlijke financiële waarde verworven. Deze rechten worden gerespecteerd in de sharie’ah (sharia – de islamitische wetgeving) en het is niet toegestaan deze te schenden.” (Madjallat al-Madjma’, uitgave nr. 4, volume 3, p. 1167.)

Dit geldt zowel voor moslims als ongelovigen die niet in oorlog zijn met moslims.

Wat betreft ongelovigen die in oorlog zijn met moslims: hoewel hun bezit niet beschermd is door de sharie’ah, toch is het kopiëren van hun handelsmerken en het verkopen van namaakproducten met deze handelsmerken een misleiding van de koper, want deze handelsmerken zijn misschien iets wat de koper zoekt in het product.

Maar als de goederen op elkaar lijken wat betreft uiterlijk en design, maar de handelsnaam is anders, dan is daar niets mis mee, op voorwaarde dat de kleding (of andere producten) niet behoren tot de categorieën die verboden zijn (zoals kleding dat uniek is voor de ongelovigen en dat hen onderscheidt van anderen, of kleding dat de ‘awrah niet bedekt, of kleding dat strak is en de vorm van het vrouwelijke lichaam toont).

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/34510 (Engels) – https://islamqa.info/ar/34510 (Arabisch).

[Noot van de vertaler: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) waarschuwde ons voor bedrog en waarschuwde degenen die andere mensen bedriegen. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) passeerde eens een hoop voedsel en plaatste zijn hand er op, en zijn vingers raakten iets nats aan. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wat is dit, o verkoper van het voedsel?” De man zei: “Er is op geregend, o boodschapper van Allah.” Hij zei: “Waarom heb je dit (het natte gedeelte) niet boven op de stapel gelegd zodat de mensen het kunnen zien? Degene die bedriegt behoort niet tot mij.” Volgens andere overleveringen: “Degene die ons bedriegt behoort niet tot ons,” of: “Hij behoort niet tot ons die ons bedriegt.” (Overgeleverd door Moeslim.) – Einde noot.]

 

Relevante artikelen:

Verboden zakelijke transacties

Liegen en 1 april

Wat onderwijst de islam over rechtvaardigheid?

De islamitische sharia

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan