Religieus extremisme in het leven van hedendaagse moslims – boek

Kaft Religieus extremisme gr € 25,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: dr. ‘Abdoe r-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 817

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

De Islaam en agressie en geweld worden tegenwoordig bijna altijd afgeschilderd als co-existent. Maar is dit terecht? Het onderwerp extremisme is een beladen onderwerp dat vele aspecten beslaat. Het is een ingewikkeld probleem dat niet alleen voor veel ellende heeft gezorgd, maar nog steeds zorgt. Aan vele moslims is tegenwoordig niet te zien dat zij in feite volgelingen zijn van een wezenlijk rechtvaardig geloof, dus zijn zij gedeeltelijk schuldig aan dit negatieve beeld. Wat de fout ook is, de enige remedie dient in overeenstemming te zijn met de evenwichtige sharie’ah-methode van hervorming en niet via extremisme. Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden, wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah.
Hoofdstuk 1 – Introductie

Met o.a.

– De evenwichtige benadering van de Islaam

– Het gemak en de simpelheid van de Islaam

– De religie is gebaseerd op gemak

– De grootmoedigheid van de Islaam met betrekking op djihaad

– De grootmoedigheid van de Islaam betreffende de omgang met zondaars en overtreders

– Taalkundige betekenissen van diverse termen

– De betekenis van “extremisme” volgens de Qor-aan en Soennah

– De vormen van extremisme

Hoofdstuk 2 – De oorzaken van extremisme in de religie, en zijn aard in het leven van hedendaagse moslims

Hoofdstuk 3 – De gebieden van geloofs- en sharie’ah gerelateerd extremisme

Met o.a.:

– Extremisme met betrekking tot loyaliteit (al-walaa-e) en distantiëring (al-baraa-e)

– Extremisme met betrekking tot de opvatting van de djamaa’ah

– Extremisme betreffende hartstochtelijke ijver en partijgeest voor een groep

– Extremisme betreffende het maken van iemands groep als de bron van waarheid

– Extremisme met betrekking tot het verklaren van anderen als ongelovigen (tekfier)

– Extremisme met betrekking tot het begrip taqlied en in het verwerpen van consensus

– Hardvochtig zijn tegenover de mensen

Hoofdstuk 4 – De gebieden van praktijk- en gedraggerelateerd extremisme

Met o.a.:

– Extremisme met betrekking tot individueel gedrag

– Extremisme in sociaal gedrag (met o.a. moordaanslagen)

Hoofdstuk 5 – Afsluitend hoofdstuk

Met o.a.

– Conclusies van het onderzoek en aanbevelingen

– Ten eerste: het verspreiden van de geloofsovertuigingen van de vroegere generaties (as-selef)

– Ten tweede: de verspreiding van de kennis van de sharie’ah

– Ten derde: het doen herleven van de rol van de geleerden

– Ten vierde: dialoog en debat met de extremisten

– Vijf: het overbruggen van de kloof tussen de geleerden, bestuurders en jeugd

– Zes: regeren in overeenstemming met de wetten van Allah

– Zeven: het verduidelijken van de werkelijkheden

– Acht: het probleem bij de wortels aanpakken

– Negen: beginnen vanuit een correcte basis

– Tien: het verwijderen van de [bronnen voor de] klachten

– Elf: het hervormen van de samenleving

– Twaalf: geen geweld gebruiken bij het aanpakken van extremisme

– Dertien: vasthouden aan de sharie’ah methodologie voor bewijs en het afleiden van wetten

– Veertien: op je hoede zijn voor het beschuldigen van de extremisten en hen ongelovigen verklaren

– Vijftien: op je hoede zijn voor dubbelhartigheid en tegenstrijdigheden

– Zestien: op je hoede zijn voor het verwarren van herleving met extremisme

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan