Paulus over de Bijbel

Is 100% van de Bijbel geïnspireerd door God?

100 procentGeschreven door Shabir Ally
Vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven

<<< Shabir Ally is de directeur van het Islamic Information & Dawah Centre International in Toronto (Canada). Hij heeft een Bachelor behaald aan de Canadese Universiteit van Sudbury, met een specialisatie in Bijbelse literatuur. Daarna haalde hij een Master’s Degree in Religieuze Studies aan de Universiteit van Toronto. >>>

<<< Noot Abdul-Jabbar: Dit artikel is eigenlijk hoofdstuk 1 uit Shabir Ally’s boek: “101 Questions to ask visiting Jehovah’s Witnesses.” Alhoewel het boekje en dit artikel specifiek gericht zijn op Jehovah’s Getuigen, kan het net zo goed gebruikt worden in debatten met Protestanten. >>>

Is 100% van de Bijbel geïnspireerd door God?

Hun antwoord:

Zij zullen zeggen: “Jazeker! De gehele Schrift is door God geïnspireerd.”

Zij zullen ook de Bijbel citeren, waar precies hetzelfde staat, in Paul’s tweede brief aan Timotheüs, hoofdstuk 3, vers 16. Het kan zijn dat ze daarna heel blij glimlachen, omdat ze jou het antwoord rechtstreeks uit de Bijbel hebben laten zien.

De waarheid:

Het vers dat ze jou tonen is aangehaald zonder acht te slaan op de werkelijke betekenis ervan. Slechts weinigen denken echt na voordat ze iets citeren. Wanneer ze iets vinden dat dichtbij hetgeen lijkt te staan wat ze geloven, kan niemand hen tegenhouden om het aan te halen.

Laten we nu eens kijken wat de passage werkelijk betekent.

Om deze passage werkelijk te begrijpen, dienen we te weten wie het heeft geschreven, wat hij er mee bedoelde, en wat hij verwachtte dat zijn eerste lezers ervan zouden begrijpen.

Wie schreef het? Jehovah’s Getuigen geloven dat Paulus die passage heeft geschreven in een brief aan zijn student Timotheüs. Maar wat bedoelde Paulus met “de gehele Schrift”? Bedoelde hij de hele Bijbel? Veel mensen nemen aan dat hij dit bedoelde. Maar dat heeft Paulus helemaal niet gezegd. Hij zei niet: “De gehele Bijbel is geïnspireerd.” Hij zei: “De gehele Schrift is geïnspireerd.” Dus terug naar onze vraag: wat bedoelde Paulus met “de gehele Schrift”?

Sommigen zullen zeggen: “Maar ‘de gehele Schrift’ betekent ‘alle geschriften’, begrijp je dat niet?” Zeg: “Zou ik dan moeten begrijpen dat de Hindoe-geschriften, de Boeddhistische geschriften, de Islamitische geschriften, de Christelijke geschriften en alle andere geschriften zijn geïnspireerd door God?”

Zij zullen zeggen: “Nee, Paulus zal niet dat alles hebben bedoeld.” Maar dat brengt ons weer bij de vraag: wat bedoelde Paulus precies?

Als zij op dit punt zeggen: “De hele Bijbel”, dan zijn we weer terug bij het begin van de discussie. Zeg gewoon: “Ik voel dat we in een cirkel zitten. Ik heb reeds laten zien dat Paulus nooit heeft gezegd: ‘De gehele Bijbel’.”

Nu kan het nodig zijn dat je hen helpt te begrijpen dat het vers dat ze jou hebben laten zien, uit zijn context gelezen is. Door het vers af te zonderen van de rest, geven zij er een andere betekenis aan dan wat de schrijver ermee bedoelde. Laten we om de juiste context te zien het vers opnieuw lezen, dit keer beginnend bij het vers dat er vóór komt. Hier zijn vers 15 en 16:

“15. en dat gij van kindsbeen af de heilige geschriften hebt gekend, die u wijs kunnen maken tot redding door middel van het geloof in verband met Christus Jezus. 16. De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen…” (2 Timotheüs 3:15-16.)

Behalve waar anders aangegeven, zijn alle citaten in deze studie afkomstig uit de “Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift”; dit is de Bijbel die wordt gebruikt door Jehovah’s Getuigen.

Leg hen uit dat wanneer zij naar het voorafgaande vers kijken (dwz: 2 Timotheüs 3:15), dat zij zich dan zullen beseffen dat Paulus tegen zijn student Timotheüs sprak over de geschriften die Timotheüs kende vanuit zijn kindertijd. Het ging hier absoluut niet om de gehele Bijbel, want de gehele Bijbel was nog niet compleet in die tijd.

De Bijbel is feitelijk samengesteld uit twee delen. Het eerste deel wordt het Oude Testament genoemd, en het tweede het Nieuwe Testament. Veel boeken uit het Nieuwe Testament zijn pas geschreven na Paulus’ dood. Paulus was Timotheüs toch niet aan het vertellen dat Timotheüs vanaf zijn kindertijd boeken kende die nog niet geschreven waren?

Om te laten zien naar hoeveel boeken Paulus hier niet verwees, dien je je bezoekers te vragen te kijken naar de Tabel van de Bijbelboeken, welke achter in hun Bijbel wordt getoond.

In hun gebruikelijke pocket-editie die is uitgegeven in 1984, staat deze tabel op pagina 1546 en 1547. [Noot Abdul-Jabbar: In de Nederlandse uitgave van 1969 die ik heb gebruikt, is deze tabel te vinden op pagina 1523 en 1524.] Kijk nu met hen naar pagina 1547, welke een lijst toont van de Griekse Christelijke Geschriften. In die tabel staan in de vierde kolom de geschatte jaartallen geschreven waarin deze boeken zijn geschreven. Het geschatte jaartal van het schrijven van 2 Timotheüs is het jaar 65 na Christus. Nu kunnen we zien dat veel boeken veel later zijn geschreven dan dat. Let eens op deze lijst van boeken van het Nieuwe Testament, samen met het geschatte jaar waarin ze zijn geschreven, zoals staat vermeld in dezelfde tabel:

Openbaringen……96 n.Chr
Johannes………….98 n.Chr
1 Johannes………..98 n.Chr
2 Johannes…………98 n.Chr
3 Johannes…………98 n.Chr

Het moge duidelijk zijn dat Paulus Timotheüs niet vertelde vast te houden aan bovenstaande boeken, omdat die nog niet eens bestonden in die tijd. Bovendien waren veel andere boeken te vlak voor het jaar 65 geschreven voor Timotheüs om er bekend mee te zijn sinds zijn kindertijd. (#A) Ik laat dit aan jou over om dit te onderzoeken met je bezoekers.

<<< (#A) Noot Abdul-Jabbar: Een voorbeeld hiervan is het boek van Judas, dat pas werd geschreven in het jaar 65 zelf; hetzelfde jaar als waarin Paulus zijn brief schreef aan Timotheüs. Volgens de Jehovah’s Getuigen is 2 Timotheüs bovendien geschreven in Rome, terwijl het boek van Judas volgens hen uitkwam in Palestina. Het is dus onmogelijk dat Paulus van dit boek al op de hoogte was. Een ander voorbeeld is 2 Petrus, dat volgens de Jehovah’s Getuigen pas in het jaar 64 werd geschreven. >>>

De Schrift waar Paulus Timotheüs over vertelde, was het Oude Testament, welke door de Jehovah’s Getuigen de Hebreeuws-Aramese Geschriften wordt genoemd. Deze oude geschriften zijn in de oudste vormen waarin ze vandaag de dag bestaan, geschreven in het Hebreeuws, Aramees en de Chaldeeuwse talen.

Een probleem is echter dat Timotheüs niet bekend was met dat boek in de oorspronkelijke talen, maar in de Griekse vertaling ervan (die de Septuagint Versie wordt genoemd). Die Griekse vertaling werd zo’n 300 jaar vóór Christus geschreven, om zo degenen die geen Hebreeuws konden lezen, toch in staat te stellen de geschriften te bestuderen. En dit is de versie die de eerste christenen zoals Timotheüs lazen. En Paulus vertelde hem vast te houden aan dat boek.

Maar is dat een probleem? Jazeker! Een dubbel probleem zelfs. Ten eerste komt de vertaling op veel punten niet overeen met het origineel. Welke zouden we nu als het geïnspireerde boek moeten nemen, het origineel of de vertaling? Dit levert een dilemma op. Als de Hebreeuwse, oorspronkelijke tekst geïnspireerd is, dan is de Griekse vertaling fout. Maar als de Griekse vertaling fout is, dan is Paulus ook fout door het geïnspireerd te noemen, tenzij Paulus denkt dat een boek nog steeds geïnspireerd kan zijn, zelfs als het fouten bevat.

Een tweede probleem is dat de Griekse Septuagint Versie zeven boeken meer bevat dan de Hebreeuwse versie. Deze zeven boeken zijn wel opgenomen in de Katholieke Bijbel, maar niet in de Bijbel van de Jehovah’s Getuigen (en de Protestanten). Maar zij hoorden wel bij de Schriften die Timotheüs bestudeerde vanaf zijn kindertijd. En Paulus zei dat alles hiervan geïnspireerd is.

Als Paulus hier gelijk heeft, dan hebben de Jehovah’s Getuigen ongelijk. Maar als de Jehovah’s Getuigen gelijk hebben, dan zijn Paulus’ woorden fout, ook al staan ze wel in de Bijbel van de Jehovah’s Getuigen.

De waarheid is dat noch het Oude Testament, noch het Nieuwe Testament 100% van God komt. Maar als je Paulus gelooft, dan dien je te begrijpen dat Paulus alleen maar zei dat de Griekse Septuagint Versie van het Oude Testament geïnspireerd is. Paulus zei niet meer dan dat, en het zou verkeerd zijn te zeggen dat je in de man gelooft, en hem daarna woorden in de mond legt.

Maar dat is wel precies wat veel Jehovah’s Getuigen onbewust doen. Zij geloven zo sterk in de leerstellingen van de Wachttoren [Noot Abdul-Jabbar: “De Wachttoren” kan verwijzen naar het officiële tijdschrift van de Jehovah’s Getuigen, of het kan verwijzen naar de Wachtorengenootschap, en daarmee wordt het wereldwijde hoofdkantoor van de Jehovah’s Getuigen in New York bedoeld] dat ze aannemen dat die leerstellingen teruggevonden kunnen worden in de Bijbel. Helaas komt de Bijbel echter vaak niet overeen met de leerstellingen van de Wachttoren. En wat we hier bespreken is daar slechts een voorbeeld van. Alhoewel de Wachttoren onderwijst dat de Bijbel 100% geïnspireerd is, zegt de Bijbel alleen dat het Oude Testament geïnspireerd is. De Bijbel zegt niet dat het (gehele) Nieuwe Testament is geïnspireerd. Als Jehovah’s Getuigen kiezen te geloven wat ze geloven, dan dienen ze te beseffen dat dit een leerstelling is die door mensen is bedacht.

De Bijbel onderwijst niet dat het gehele Nieuwe Testament geïnspireerd is. En dat is een erg belangrijk deel van de Bijbel. Noch beweert de Bijbel dat de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament geïnspireerd is. Bovengenoemde uitspraak van Paulus bewijst alleen dat de Griekse Versie geïnspireerd is. Maar Jehovah’s Getuigen volgen de Griekse versie niet, aangezien ze beseffen dat het nergens op slaat om het origineel links te laten liggen en een vertaling te volgen. Dus kozen zij terecht voor de Hebreeuwse tekst, maar deze keuze komt niet overeen met wat Paulus zegt in hun Bijbel!

Help hen uit deze verwarring. Vertel hen met liefde over de Islaam.

De Qor-aan zegt dat de gehele Qor-aan van Allah afkomstig is: “…alles is van onze Heer afkomstig…” (Zie Soerah Aal ‘Imraan 3:7.)

Relevante artikelen:

Artikelen over het Christendom.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan