Pamfletten

Da’wah doen is gemakkelijk!

Pamfletten“Zeg (O Moh’ammed): ‘Dit is mijn weg (manier van leven), ik nodig uit tot Allah op grond van een duidelijk bewijs, ik en degenen die mij volgen. En Glorieus is Allah (#1), en ik behoor niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).’” [Soerat Yoesoef (12), aayah 108.]

(#1) Glorieus is Allah: Hij is vrij van onvolkomenheden [die elke gelovige in shirk (afgoderij) aan Hem toekent] en Hij is Verheven boven hetgeen onwetenden valselijk aan Hem toeschrijven (zoals een deelgenoot, gelijke, zoon, vrouw etc.).

Eén van de vormen van het uitnodigen tot Allah is het drukken en verspreiden van pamfletten die samengevat en kort onderwerpen weergeven. U kunt onderstaande pamfletten (pdf) gratis downloaden (welwillend ter beschikking gesteld door Uitgeverij Momtazah). Ze zijn bestemd voor persoonlijk gebruik en mogen niet verhandeld of anderszins commercieel gebruikt worden. (Klik met de rechter muisknop op de link en kies “Koppeling opslaan als” en sla het pdf-document in de gewenste map op.) (Met de linker muisknop worden de pdf-documenten geopend in een nieuw tabblad.)

Islaam in vogelvlucht

Het begrip God in de Islaam

Het begrip aanbidding in de Islaam

Leven na de dood

Mensenrechten in de Islaam

Het morele gedragssysteem van de Islaam

Wat zij zeggen over de Qor-aan

Profeetschap in de Islaam

Kent u deze man?

Islaam is jouw geboorterecht

Het vasten in vogelvlucht

Regels m.b.t. zakaat al-fitr en ‘ied al-fitr

Wat na Ramadhaan?

De voortreffelijkheden van de 10 dagen van Dzoe l-H’iddjah uiteengezet

Het verhaal van Ibraahiems offer

 

U kunt de pamfletten ook in kleur en in grote oplages bestellen op www.momtazah.net.

 

Relevante artikelen:

Da’wah ideeën

Da’wah (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan