Op zoek naar ware liefde

Je kunt niet van iemand houden die je niet kent!

Ware liefde kl[Dit artikel is ook als voorlezing te beluisteren op ons YouTube kanaal “Islamitische lichten” – klik hier.]

Door Bushra Zaibak.

Ah, de mysterieuze schoonheid van liefde. Liefde is iets wat al onze emoties kan verenigen – vreugde, woede, verdriet en jaloezie – en het zorgt ervoor dat zij allen naar hetzelfde doel werken, naar het in liefde blijven.

We kunnen niet altijd onder controle hebben van wie we houden. Er bestaat de liefde voor onze familie en vrienden. Er bestaat de liefde voor onze echtgenoten en kinderen. De belangrijkste liefde is de liefde voor onze Schepper (Glorieus en Verheven is Hij) en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

Wat maakt deze liefde verhevener dan de rest? Laten we hier eens over nadenken. Waarom houden we van onze moeders? We houden van hen omdat ze een lange zwangerschap en pijnlijke weeën moesten doorstaan om ons te krijgen. We houden van hen omdat zij talrijke slapeloze nachten doorbrachten om voor ons te zorgen. Zij deden hun uiterste best om ons veiligheid te verschaffen op de basisschool en tegen problemen te beschermen op de middelbare school. Hun onvoorwaardelijke liefde voor ons heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn. Zij hebben onze liefde zeker verdiend en zijn dit ook zeker waard. (Zie het artikel Mijn moeder, mijn beste vriendin.)

Allah (Glorieus en Verheven is Hij) is onze liefde echter nog meer waard omdat Hij ons onze moeders geschonken heeft en alle anderen van wie we houden. Hij zegende ons met ons verstand, onze zintuigen en onze bezittingen. Allah (de Almachtige en Majesteitelijke) houdt meer van ons dan onze eigen moeders dat doen. (#1) Hij zorgt zo veel voor ons dat Hij niet wil dat onze eindbestemming de laaiende vlammen van het Hellevuur zal zijn; dus zond Hij ons de Qor-aan, een Boek van leiding. Hij zorgt zo veel voor ons dat Hij naar ons allen profeten zond als rolmodellen en voorbeelden van hoe we moeten leven.

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: er is overgeleverd dat ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Er werden eens enkele krijgsgevangenen naar de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gebracht en onder hen was een moeder die zocht (naar haar kind). Toen ze haar kind gevonden had, omhelsde ze hem en legde hem aan haar borst. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen ons (Nederlandstalige interpretatie): ‘Denken jullie dat deze vrouw haar kind in het vuur zal werpen?’ Wij zeiden: ‘Nee, bij Allah, niet als zij in staat is dat niet te doen.’ De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: ‘Allah is genadevoller jegens Zijn dienaren dan deze vrouw is jegens haar kind.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Als dit alles niet voldoende is om van Allah (Verheven is Hij) te houden, dan dienen we te weten dat ons geloof niet compleet is totdat we meer van Allah (de Meest Barmhartige) en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) houden dan van onszelf. De profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die (de volgende) drie eigenschappen bezit zal de zoetheid van het geloof proeven. Als eerste dat Allah en Zijn boodschapper hem geliefder zijn dan wie dan ook. Ten tweede, dat men slechts omwille van Allah van een persoon houdt. En ten derde, dat men het haat om terug te keren naar ongeloof, net zoals hij het haat om geworpen te worden in het Vuur.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Hoe kunnen we onze liefde voor Hem uiten? Op dezelfde manier zoals we dat naar anderen toe doen – we proberen indruk op Hem te maken door de dingen te doen waar Hij van houdt en weg te blijven van de zaken waar Hij een afkeer van heeft. Zijn sympathieën en antipathieën worden duidelijk overal in de Qor-aan genoemd. Allah (Glorieus en Verheven is Hij) houdt van degenen die zuiver, rein, vergevend en eerlijk zijn. Hij houdt van degenen die Hem constant gedenken en zich tot Hem keren, in goede en slechte tijden. Hij houdt niet van degenen die arrogant, leugenaars, hypocrieten, onderdrukkers en bedriegers zijn. Hij (de Almachtige) houdt niet van degenen die de waarheid ontkennen en volhouden op hun zondige paden.

Het behoort tot de menselijke aard om ten doel te hebben dingen te doen waarvan we denken dat het ons van nut zal zijn. En het behoort tot ons voordeel om de Liefde en Tevredenheid van Allah te winnen. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer Allah van een persoon houdt, dan roept Hij Gabriël, zeggende: ‘Allah houdt van die-en-die, O Gabriël, houd dus van hem.’ Dus houdt (de engel) Gabriël van hem en hij kondigt dit vervolgens aan in de hemelen (de engelen): ‘Allah houdt van die-en-die, jullie dienen daarom ook van hem te houden.’ Dus zullen alle bewoners van de hemelen van hem houden, en vervolgens wordt hem de acceptatie van de mensen van de aarde geschonken.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Jouw leven zal makkelijker gaan en de mensen om jou heen zullen vriendelijker tegenover jou zijn. Je zult zien dat het geluk vanuit alle kanten naar jou toekomt. En boven alles, zul je de zoetheid van het geloof proeven; je hebt Allah (de Meest Barmhartige) tevreden gemaakt.

We dienen, omwille van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke), ook van de mensen en de dingen om ons heen te houden. Naast onze families en vrienden, wil Allah (de Vergevensgezinde) ook dat wij van onze broeders en zusters in de Islaam houden. We dienen onze levens te baseren op het wensen voor onze broeders en zusters wat we voor onszelf wensen. We dienen niet afkeurend te zijn naar elkaar toe. We mogen nooit onszelf uitsluitend als Arabieren, Indiërs, rijk of arm classificeren. (Zie o.a. het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

We zijn allemaal moslims, van de armste tot de rijkste, en van de lichtste tot de donkerste. Zelfs wanneer een aantal van onze broeders ons onrecht aangedaan zou hebben, zouden we toch van ze moeten houden omwille van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Dit is een eigenschap van één van de zeven mensen die op de Dag des Oordeels in de schaduw van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke) zullen zijn. (Zie o.a. de artikelen Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels en Het zuivere hart.)

We weten allemaal dat als we de Tevredenheid van Allah winnen, wij in shaa-a Allaah het Paradijs zullen betreden. Sommigen van ons beseffen de diepgang hiervan niet. Aan alle moeders, vaders, echtgenoten, echtgenotes, kinderen, vrienden, broers, zussen etc. die andere mensen tevreden proberen te stellen maar vooralsnog ‘nooit gewaardeerd’ worden, dit is de ultieme voldoening waar wij op hebben gewacht. We zullen niet alleen gewaardeerd worden wanneer we de Tevredenheid van Allah zoeken, we zullen er ook nog voor beloond worden!

Wat voor grotere beloning is er dan het betreden van de onbeschrijfelijke gelukzaligheid van het Paradijs? Wat voor geweldigere liefde is er waar men zich meer aan moet vasthouden dan de Liefde van Allah? Geen! Dit is de voortreffelijkste (liefde) van allemaal. Dit is een liefde die ons van nut zal zijn in dit leven en in het volgende.

Een man vroeg de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): “Wanneer zal het Uur plaatsvinden, O boodschapper van Allah?” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man antwoordde: “Ik heb er niet veel gebeden of vasten of aalmoezen voor voorbereid, maar ik houd van Allah en Zijn boodschapper.” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Je zult met degenen zijn van wie je houdt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Je kunt niet van iemand houden die je niet kent. Hoe meer we over de Islaam leren en over de Eigenschappen van Allah, hoe meer we van Allah (Verheven is Hij) zullen houden. Hoe meer we over de geschiedenis van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) lezen, hoe meer we ook van hem zullen houden, dit garandeer ik.

Tegenwoordig zijn er zo veel verschillende manieren waardoor men meer over de Islaam kan leren; er zijn boeken, audio- en videocassettes, websites en lessen. Het enige wat we hoeven te doen is onszelf te voorzien van de middelen en in shaa-a Allaah zal de rest perfect op zijn plaats vallen.

Moge Allah de Meest Genadevolle ons leiden en onze harten vullen met liefde voor Hem en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Amien.

 

Relevante artikelen:

De liefde van Allah

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

De Handen van Allah

Beknopte biografie van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)

Kennis is licht (diverse artikelen en afbeeldingen)

Broeder- & zusterschap in de Islaam (diverse artikelen en afbeeldingen)

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger

Het beste van het beste

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan