Natte dromen

Natte dromen zijn iets natuurlijks en helemaal niet zo gênant.

Natte dromenBron: Islam Q&A en sheikh Ibn ‘Oethaymien. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Allah de Verhevene heeft begeerten in de mens geschapen en Hij heeft Zijn dienaren opgedragen om deze energie op een correcte manier te gebruiken, namelijk het huwelijk voor degenen die zich het kunnen veroorloven, om wereldse voordelen te verwerven zoals het vormen van families, de samenleving te versterken en de aarde te bevolken volgens de wetten van Allah. Allah de Almachtige heeft natte dromen als uitlaatklep voor deze energie geschapen in Zijn dienaren. Het is voor beide geslachten een middel om seksuele energie te verbruiken. Een persoon speelt daar geen rol bij; integendeel, het gebeurt als een resultaat van menselijke aard en een persoon zal daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Het bewijs hiervoor is:

1.) Er is overgeleverd van ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De Pen is opgeheven van drie (d.w.z. zij worden niet verantwoordelijk gehouden voor hun daden): (1) van degene die slaapt totdat hij wakker wordt, (2) van het kind totdat hij de pubertijd bereikt, en (3) van degene die geestelijk ziek is totdat hij geestelijk gezond wordt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 1343; Ibn Maadjah, 3032; an-Nasaa-ie, 3378.)

Een vergelijkbare h’adieth is ook overgeleverd van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) in de vier boeken van Soennah, met uitzondering van at-Tirmidzie.

Deze h’adieth is h’asan (goed) geclassificeerd door at-Tirmidzie, en door an-Nawawie in Sharh’ Moeslim, 8/14.

Een persoon die slaapt weet niet wat hij/zij doet, dus hij is een van diegenen voor wie de Pen opgeheven is (d.w.z. dat zijn daden niet opgeschreven worden). Natte dromen gebeuren wanneer iemand slaapt, dus zij behoren tot die dingen die vergeven worden.

2.) Allah de Meest Barmhartige heeft natte dromen (al-h’ilm) in feite gemaakt als een van de tekenen van puberteit. Vandaar dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer de kinderen onder jullie de pubertijd (al-h’ilm) bereikt hebben…” [Soerat an-Noer (24), aayah 59.]

Als natte dromen h’araam zouden zijn, dan zou Allah het geen teken van puberteit gemaakt hebben. (Zie het artikel De tekenen van pubertijd.)

3.) Er is overgeleverd van Zaynab, de dochter van Oemm Salamah, dat Oemm Salamah zei: “Oemm Soelaym kwam bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Allah is niet te verlegen om ons de waarheid te vertellen. Moet een vrouw ghoesl verrichten als zij een natte droom heeft?’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ja, als zij water (afscheiding) ziet.’ Oemm Salamah bedekte haar gezicht en zei: ‘O boodschapper van Allah! Kan een vrouw een erotische droom hebben?’ Hij zei: ‘Ja, moge jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie slagen). Hoe anders zal haar kind op haar lijken!?’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 130; Moeslim, 313.)

4.) Er is overgeleverd dat ‘Aa-ieshah zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd gevraagd over een man die enige vochtigheid (sperma) opmerkt maar hij herinnert zich niet dat hij een erotische droom gehad heeft. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hij dient ghoesl te verrichten.’ Hij werd ook gevraagd over een man die denkt dat hij een erotische droom gehad heeft maar hij ziet niet enige vochtigheid (sperma). Hij zei: ‘Hij hoeft de ghoesl niet te verrichten.’ Oemm Salamah zei: ‘Moet een vrouw ghoesl verrichten als zij zo iets (vochtigheid) ziet?’ Hij zei: ‘Ja, vrouwen zijn de tweelinghelft van mannen.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 113; Aboe Daawoed, 236.)

Al-‘Adjlaanie zei: “Ibn Qattaan zei: ‘De isnaad via ‘Aa-ieshah is dha’ief (zwak), maar de isnaad via Anes is sah’ieh’ (authentiek).’” (Kashf al-Khafa’, 1/248.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Natte droom in Ramadan

De Vaste Commissie werd gevraagd over een man die een natte droom had tijdens een dag in Ramadan (Ramadhaan); wat is de regelgeving hieromtrent? Zij antwoordden: “Wie een natte droom heeft terwijl hij aan het vasten is of in een toestand van ih’raam voor h’adj of ‘oemrah, er rust geen zonde op hem en hij hoeft geen boetedoening (kafaarah) te geven. Het heeft geen invloed op zijn vasten, maar hij moet wel ghoesl te verrichten om zichzelf te reinigen van djanaabah (onreinheid) als er maniy (sperma) afgescheiden is.” (Fataawa al-Ladjnah ad-Daa-imah, vol. 10, p. 274.)

 

Wat je moet doen als je een natte droom gehad hebt

Als iemand wakker wordt en enige vochtigheid (sperma) ziet, dan is er één van de volgende drie scenario’s van toepassing:

1.) Hij weet zeker dat het maniy (sperma) is, in dit geval dient hij ghoesl te verrichten, of hij nu een erotische droom herinnert of niet.

2.) Hij weet zeker dat het geen maniy is, in dit geval hoeft hij geen ghoesl te verrichten, maar hij dient weg te wassen wat er ook te zien is (of het kledingstuk te vervangen), omdat dit onder dezelfde regelgeving valt als urine (d.w.z. het is onrein).

3.) Hij weet niet of het wel of geen maniy is. Deze situatie behoeft nadere toelichting:

a.) Als hij herinnert dat hij een erotische droom had tijdens het slapen, dan dient hij het (de vochtigheid) te beschouwen als maniy en dus ghoesl te verrichten, wegens de h’adieth van Oemm Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) toen zij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg over een vrouw die in haar droom ziet wat een man ziet – dient zij ghoesl te verrichten? Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ja, als zij water (vochtigheid) ziet.” Dit beduidt dat het verplicht is om ghoesl te verrichten voor degene die een erotische droom had en water (vochtigheid) ziet.

b.) Als hij niets gezien heeft in een droom, als zijn slaap voorafgegaan is door gedachten aan geslachtsgemeenschap, dan dient hij het te beschouwen als maniy. Als zijn slaap niet voorafgegaan is door zulke gedachten, dan is er een meningsverschil onder de geleerden.

Sommigen zeiden dat hij ghoesl moet verrichten om aan de veilige kant te zijn.

Anderen zeiden dat hij geen ghoesl hoeft te verrichten, wat de correcte mening is, omdat het basisprincipe is dat een persoon is zoals hij oorspronkelijk was.

Einde citaat van Fataawa at-Tahaarah van sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn), p. 221.

De foeqahaa-e (geleerden van fiqh – islamitische jurisprudentie) hebben verklaard dat de geur van natte maniy gelijk is aan de geur van deeg of het stuifmeel van dadelpalmen; en de geur van droge maniy is zoals de geur van eiwit. (Mataalib Ooli al-Noeha, 1/162.)

Er is geen verschil of dit nu een of twee of meerdere keren per week gebeurt. Elke keer als iemand een natte droom ervaart, dient hij/zij ghoesl te verrichten. Men dient niet ongerust te worden omdat dit gebeurd, omdat de natuurlijke aard van het lichaam de reden is waarom dit gebeurt, of sommige soorten voedsel enzovoort.

En Allah weet het best.

 

Relevante artikelen:

Female Wet Dreams: Islamic Perspectives & Regulations (Engelstalig)

Complete vs. acceptabele ghoesl

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de islam

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan