Moet de islam gemoderniseerd worden?

Als je stappen zet, hoef je niet per se voorwaarts te gaan.

Moderniseren kl

Allah al-Wadoed (de Liefhebbende) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid (#) op de aarde,’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts (deugdzame) verbeteraars.’ Welnee (integendeel)! Waarlijk, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen dit niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 11-12.]

<<< (#) D.w.z. ongeloof en daden van ongehoorzaamheid. Aboe Dja’far zei dat ar-Rabi’ ibn Anas zei dat Aboe al-‘Aliyah zei dat Allahs Uitspraak “veroorzaak geen verdorvenheid op aarde” betekent: “Bega geen daden van ongehoorzaamheid op aarde. Hun verdorvenheid is het niet gehoorzamen van Allah, omdat eenieder die Allah niet gehoorzaam is op aarde, of beveelt dat Allah niet gehoorzaamd mag worden, verdorvenheid begaan heeft op aarde. Goedheid zal zowel op aarde als in de hemel verwezenlijkt worden d.m.v. gehoorzaamheid (jegens Allah).”>>>

In hun kritiek op de islam en haar wet- en regelgeving beweren ‘critici’ vaak dat het ‘achterhaalt’ en ‘niet meer van deze tijd’ is. De gedachte is dat vroeger mensen zó onbeschaafd en onverantwoordelijk waren dat deze (strenge?) regels nodig waren. Tegenwoordig zijn we ‘verlicht, beschaafd, ontwikkeld en verantwoordelijk’ genoeg om het zonder godsdienst te kunnen.

De feiten spreken dit echter tegen. Twee voorbeelden:

Alcohol

Het consumeren van alcohol is vanuit islamitisch perspectief niet toegestaan. We kunnen o.a. lezen in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “…In beide (alcohol en gokken) is grote zonde en (ook enige) voordelen voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun voordeel…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 219.]

Vandaag zijn cijfers naar buiten gebracht over 2012. In dat jaar zijn 5.300 mensen bij de spoedeisende hulp (SEH) terechtgekomen met een alcoholvergiftiging (in 2003 was dit nog 1.500). De grootste groep comazuipers zijn jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Ook kwamen in 2012 naar schatting 15.000 mensen op de spoedafdeling van een ziekenhuis terecht na een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In een derde van de gevallen ging het om een verkeersongeval. Dit nog los van de grote impact op gezondheid, familiestructuren, verslavingsproblematiek etc. (Lees het artikel Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan? voor meer informatie over alcohol, moeder van al het kwaad.)

Kuisheid

De islam leert haar volgelingen om zich te bedekken (zowel mannen als vrouwen), om een gezonde afstand te houden tussen mannen en vrouwen en om situaties waarin ongewenst contact kan ontstaan te voorkomen. (Zie o.a. de artikelen De handdruk, Waarom ik mijn h’idjaab draag, Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen en Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?)

Vorige week kwamen de cijfers naar buiten van een groot Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen in Europa. Hieruit bleek dat 1 op de 20 Europese vrouwen ooit is verkracht. Verder heeft meer dan de helft van de vrouwen wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of kussen. Het gaat bij dit geweld niet alleen om verkrachting, maar bijvoorbeeld ook om hard aan de haren trekken, tegen een muur duwen of het dreigen met een mes. (Lees ook het artikel Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?)

Dit zijn slechts twee voorbeelden en bij ieder voorbeeld kan er meer gezegd worden over zowel het islamitische perspectief als de huidige situatie rondom het desbetreffende topic. Maar al met al komt men telkens tot de conclusie dat Allah de Alwijze met de islam ons heeft voorzien van wet- en regelgeving die niet alleen de maatschappij daar en toen heeft verbeterd, maar die ook hier en nu broodnodig zijn.

Moge Allah de Verhevene ons allen leiden op Zijn pad, ons onze fouten doen inzien, ons onze fouten doen verbeteren en ons vergeven. Amien.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Relevante artikelen:

Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?

De vergeten islamitische beschaving

Het wonder van de islamitische wetenschappers

Submission

De ideologische aanval

Religieuze tolerantie in de Islam

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan