Moederdag

Moslims hebben geen Moederdag nodig, want in de islam is het elke dag “moederdag”.

Moederdag kl

Samengesteld door broeder Ismael, bewerkt door uwkeuze.net.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) verklaarde: “Wie in het land van vreemdelingen verblijft en met hen hun feesten viert, en zich gedraagt zoals zij zich gedragen tot zijn dood, zal te midden van hen opgewekt worden op de Dag der Opstanding.” (Al-Bayhaqie, authentiek.)

Allah de Verhevene zegt in de Luisterrijke Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw Heer heeft bevolen dat jullie niets aanbidden behalve Hem en dat jullie goed tegenover de ouders zijn. Als één van hen of beiden de ouderdom bereiken bij jou, zeg dan geen “oeff” (#1) tegen hen en snauw hen niet af en zeg een edel woord tegen hen.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 23.]

<<< (#1) Oeff: een oneerbiedig geluid of woord, ook al is het slechts pff.>>>

Iedere moslim moet weten dat het in de Islaam elke dag “moederdag” is en niet slechts één dag in het jaar zoals de niet-moslims dit hebben geïnnoveerd. [Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).] De moeder heeft continu rechten over haar kinderen. Zij moeten voor haar zorgen en haar te allen tijde en op elk gebied gehoorzamen, mits dit geen ongehoorzaamheid aan Allah de Meest Barmhartige betreft – er is immers geen gehoorzaamheid jegens een schepsel als dat ongehoorzaamheid jegens de Schepper met zich meebrengt. Zij heeft er recht op dat haar kinderen over haar waken en haar de nodige aandacht schenken.

Iedere moslim zou zijn best moeten doen om zijn of haar moeder zo vaak mogelijk in het zonnetje te zetten. Wij moeten er alles aan doen om haar elke dag onze liefde en dankbaarheid te tonen en proberen haar tevreden te stellen en ernaar te streven om alles te doen wat haar gelukkig maakt.

In verscheidene verzen van de Nobele Qor-aan maakt Allah de Meest Barmhartige duidelijk dat het betrachten van goedheid en dankbaarheid tegenover de ouders een essentieel onderdeel is van de Islaam. De rol van de moeder in een islamitisch gezin is even belangrijk, zo niet belangrijker dan de rol van de vader die de kostwinner en beschermer is van het gezin. Niet alleen gaat zij door de vreugde en de moeilijkheden van de zwangerschap en bevalling, maar zij wijdt haar gehele leven toe aan het opvoeden en verzorgen van haar kinderen. Het is immers haar verantwoordelijkheid om hen zodanig op te voeden dat ze in de toekomst godsvruchtige mensen worden.

Allah de Meest Barmhartige vertelt in de Nobele Qor-aan over de ontberingen die het moederschap met zich meebrengt, namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij bevolen de mens goedheid jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid en zijn zogen duurde twee jaar. Wees daarom dankbaar jegens Mij en jouw ouders. Tot Mij alleen is de terugkeer.” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 14.]

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Moeilijkheid na moeilijkheid.” Ad-Dhahh’aak zei: “Zwakte op zwakte.” Moedjaahied zei: “Last op last.” Az-Zaddjaadj zei: “Wanneer de vrouw zwanger is, dan volgen zwaktes en lasten elkaar op.” Er wordt gezegd: “Zwangerschap is een aanleiding tot zwakte, weeën zijn een aanleiding tot zwakte en het bevallen is een aanleiding tot zwakte.” (Tefsier al-Baghawiey.)

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij bevolen de mens goedheid jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem met moeite en baarde hem met moeite…” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 15.]

In ruil hiervoor zijn de kinderen hun moeder zorg, liefde, affectie, respect en plichtgetrouwheid verschuldigd, en zelfs dat kan de zorg die zijn moeder hem gegeven heeft niet compenseren. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft namelijk gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geen kind kan voor zijn ouders hetzelfde terugdoen behalve wanneer hij ze in slavernij aantreft en ze terugkoopt om ze te bevrijden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.)

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Een moslim die gehoorzaam is aan Allah de Verhevene kan nooit slecht zijn voor zijn ouders. Zelfs als de ouders geen moslims zijn, is het kind nog steeds verplicht zijn ouders te respecteren en te gehoorzamen. De grootste manier waarop hij zijn liefde voor hen kan uiten, is door Allah de Leidinggevende te smeken om hen te leiden naar de Islaam.

Gedurende de tijd van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zien we dat veel van de mannen en vrouwen die de Islaam omarmden in conflict kwamen met hun ouders, één of beide, vanwege hun pre-islamitische opvattingen. Allah de Meest Barmhartige openbaarde hierover het volgende vers in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En als zij ernaar streven om jou deelgenoten toe te laten kennen aan Mij, waarover jij geen kennis hebt (#2), gehoorzaam hen dan niet, en vergezel hen beide met goedheid in deze wereld. (#3) En volg de weg van hem die zich berouwvol tot Mij heeft gewend. Vervolgens is tot Mij alleen jullie terugkeer dan zal Ik jullie berichten over hetgeen jullie gewoon waren te doen.” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 15.]

<<< (#2) D.w.z. wat in strijd is met jouw kennis dat niets en niemand aandeel mag/kan hebben in de Eigenschappen of Rechten van God. (Naar The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)>>>

<<< (#3) At-Tabaraanie leverde over in al-‘Ishrah dat Sa’d ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Deze aayah werd geopenbaard betreffende mij. Ik was een man die zijn moeder eerde. Maar toen ik moslim werd, zei ze: ‘O Sa’d! Wat is dit voor iets nieuws wat ik jou zie doen!? Verlaat deze religie van jou, of ik zal niet eten of drinken totdat ik sterf. En de mensen zullen zeggen: ‘Schaam je!,’ voor wat jij mij hebt aangedaan. En zij zullen zeggen dat jij jouw moeder gedood hebt.’ Ik zei: ‘Doe dat niet, O moeder! Want ik zal deze religie van mij voor niets opgeven.’ Zij at een dag en een nacht niet, en ze raakte uitgeput; vervolgens at ze wederom een dag en een nacht niet, en ze raakte volkomen uitgeput; vervolgens at ze wederom een dag en een nacht niet en haar uitputting werd erger. Toen ik dat zag, zei ik: ‘O mijn moeder! Bij Allah, ook al had u honderd levens en zij zouden een voor een weggaan, dan nog zou ik deze religie van mij voor niets opgeven. Dus als u wilt, eet, en als u wilt, eet niet.’ Dus at ze.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Hoewel plichtsgetrouw zijn aan de ouders, hen gehoorzamen en liefdevol behandelen diepgeworteld zit in de leerstellingen van de Islaam, gaat gehoorzaamheid aan Allah voor. Ongeacht hoe ouders hun kind(eren) behandelen, een moslim is nog steeds verplicht vriendelijk met hen om te gaan. Wanneer het echter neerkomt op gehoorzaamheid, dan gaat gehoorzaamheid aan Allah voor. De rechten van de Schepper komen namelijk vóór de rechten van de schepselen.

Er zijn vele manieren waarop een moslim zijn eer en respect voor zijn (moslim) ouders kan voortzetten, zelfs na hun dood. Hij kan bidden tot Allah om hen genadig te zijn, of hij kan schulden die zij hadden tegenover de mensen voor hen afbetalen. Tevens kan hij namens hen liefdadigheid geven. Maar ook het onderhouden van familiebanden en relaties met vrienden van de ouders is een middel om onze liefde en respect voor onze ouders voort te zetten na hun dood.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de rechten van de ouders, en in het bijzonder de moeder, in de Islaam heel groot zijn. Door deze rechten aan haar te geven, hebben wij moslims geen Moederdag nodig om haar één dag in het jaar te eren. Het nakomen van onze plichten ten opzichte van onze moeders zorgt er namelijk voor dat het voor onze moeders iedere dag “moederdag” is.

Door het naleven van de geboden van Allah de Alwijze en de ouders de affectie en liefde te geven waar ze recht op hebben, krijgen we de Tevredenheid van Allah en de beloning van eeuwige gelukzaligheid.

Voed zelf uw kinderen op en u zult inzien hoeveel u uw ouders verschuldigd bent. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Er zijn talrijke overleveringen die ons bevelen om goed te zijn jegens onze ouders. We zullen er hier slechts drie vermelden (d.w.z., de Nederlandstalige interpretaties daarvan).

1.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Er kwam een man naar de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?’ De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) antwoordde: ‘Jouw moeder.’ De man zei: ‘Wie is de volgende?’ Hij zei: ‘Jouw moeder.’ Hij zei: ‘Wie is de volgende?’ Hij zei: ‘Jouw moeder.’ Hij zei: ‘Wie is de volgende?’ Hij zei: ‘Jouw vader.’

2.) “Vernederd is hij, vernederd is hij, vernederd is hij.” Er werd gezegd: “Wie is hij, O boodschapper van Allah!?” Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn ouders of beiden de ouderdom bereikt, maar niet het Paradijs betreedt (door goed te zijn voor zijn ouders).”

3.) Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd: ‘Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?’ Wij zeiden: ‘O, jawel boodschapper van Allah.’ Hij zei: Shirk (polytheïsme, afgoderij) en ongehoorzaamheid aan de ouders.’ Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei: ‘En zeker het vertellen van een onwaarheid, een onwaarheid bij een getuigenverklaring’ en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen.”

(Deze overleveringen zijn vermeld in Sah’ieh’ al-Boekhaarie en Sah’ieh’ Moeslim.)

 

Lees ook eens Celebrating innovated festivals op https://islamqa.info/en/10070 (Engels) of https://islamqa.info/ar/10070 (Arabisch) of https://islamqa.info/tr/10070 (Turks).

 

In Nederland, België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. In de omgeving van Antwerpen wordt Moederdag op 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie of Moederkesdag) gevierd, sinds 1913. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Moederdag.) Maar een moslim dient hier dus niet aan mee te doen en met het oog op bovenstaande elke dag zijn/haar moeder speciale aandacht te schenken en in het zonnetje te zetten.

 

Relevante artikelen:

Mijn moeder, mijn beste vriendin

Het verbod op innovaties (bid’ah)

Het vieren van Kerst en Nieuwjaar

Sinterklaas

De vrouw in de Islam (diverse artikelen)

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan