Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Mohammed ﷺ – boek

Kaft Logische argumenten gr € 10,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: Dr. Abdul Mohsin ibn Zabn al-Moetayrie
Vertaler: Abdelkader Aboe Ayman
Pagina’s: 204

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

– Waarom zullen we Moh’ammed geloven?

– Was hij werkelijk een profeet?

– Schreef hij de Qor-aan niet zelf?

Dit waardevolle boek zal met sterke en gegronde bewijzen en argumenten deze en andere vragen beantwoorden. Na het lezen van dit boek zal men inzien hoe dwaas alle leugens zijn die tegenwoordig over hem verspreid worden.

De tegenpartij zal geen argumenten meer hebben om de waarachtigheid van de profeet Moh’ammed ﷺ in twijfel te trekken en de bevestiging van zijn profeetschap zal overduidelijk zijn.

Hoofdstuk 1 – Bewijzen voor de waarheidsgetrouwheid van de profeet Moh’ammed

Bevat o.a.:

– Aankondigingen in de voorgaande boeken

– De getuigenis van hen die eerlijk en rechtvaardig oordelen

– De wonderen van profeet Moh’ammed ﷺ

– Het volmaakte karakter van de profeet ﷺ

– Het directe antwoord op de vragen van twijfelaars (aangaande zijn profeetschap)

– Zijn ingetogenheid en het niet misbruiken van zijn positie

– Zijn bereidheid om al-moebaahalah uit te spreken

– De bescherming die hij genoot tegen eenieder die een list tegen hem beraamde, alsook hoe hij verlost werd van elke moordaanslag die tegen hem beraamd werd

– De afwezigheid van persoonlijke belangen

– Zijn berichtgevingen over het ongeziene (al-ghayb)

– Zijn berichtgevingen over eindfasen van gebeurtenissen en het begin daarvan

– Wetenschappelijke feiten

– Het verenigen van de harten van de Arabieren

– De (snelle) aanvaarding van zijn smeekbeden

– Een ongeletterde onderwijst een geleerde

Hoofdstuk 2 – De bevestiging dat de Qor-aan niet afkomstig is van profeet Moh’ammed

Argumenten als weerlegging van de algemene visie van oriëntalisten en alle andere mensen die de goddelijke openbaringen en de Qor-aan ontkennen, namelijk:

1. Dat de Qor-aan een ingeving is via het gehoor (ilhaam sam’ie).

2. Dat de Qor-aan een emotionele uitwerking is.

3. De Qor-aan is het resultaat van natuurlijke logische oorzaken, zoals slaap (hypnose).

4. De Qor-aan is een product van experimentele begaafdheid.

5. De Qor-aan heeft een zelfde effect als wat bij magiërs en waarzeggers gebeurt.

6. De Qor-aan komt voort door epileptische aanvallen en

7. Nasr Aboe Zayd voegt hieraan toe: “De Qor-aan is afgeleid van de menselijke beschaving.”

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan