Lijst met dingen die het gebed ongeldig maken

Waak over je gebed!

Gebed ongeldig klDoor Islam Q&A.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge Allahs zegeningen en vrede neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

De dingen die het gebed ongeldig maken zijn algemeen bekend, maar het aantal varieert volgens de meningsverschillen onder de foeqahaa-e (geleerden van fiqh – islamitische jurisprudentie). Zij zijn als volgt:

 

 • Hetgeen de woedhoe-e verbreekt, zoals het laten van een windje.
 • Als de ‘awrah met opzet ontbloot wordt. Maar als het per ongeluk onbedekt raakt en hetgeen onbedekt raakt is weinig, en als veel onbedekt raakt maar je bedekt het onmiddellijk, dan wordt het gebed niet ongeldig gemaakt.
 • Je veel van de qiblah afwenden.
 • Aanwezigheid van nadjaasah (onreinheid) op iemands lichaam of kleding, of in een plaats waar men bidt. Als men het opmerkt of herinnert tijdens het gebed en het onmiddellijk verwijderd, dan is het gebed geldig. Als men het pas opmerkt nadat het gebed klaar is, dan is het gebed nog steeds geldig.
 • Overmatig en voortdurend bewegen tijdens het gebed zonder geldige reden.
 • Het nalaten van één van de zuilen (essentiële delen) van het gebed, zoals buigen en knielen.
 • Opzettelijk een extra zuil verrichten, zoals buigen.
 • Opzettelijk een zuil vóór een andere verrichten (afwijken van de juiste volgorde).
 • Opzettelijk de salaam zeggen voordat het gebed voltooid is.
 • Opzettelijk de betekenis veranderen tijdens het reciteren.
 • Opzettelijk één van de verplichte delen van het gebed nalaten, zoals de eerste tashahhoed. Maar als men iets vergeet, dan is het gebed geldig, maar men dient de neerknieling van vergeetachtigheid (soedjoed as-sahw) te verrichten.
 • Beslissen om te stoppen met bidden (bijvoorbeeld wegens drang om je behoefte te doen).
 • Hardop lachen. Louter glimlachen maakt het gebed niet ongeldig.
 • Opzettelijk spreken. Als men per ongeluk spreekt of wegens onwetendheid over deze regel, dan is het gebed niet ongeldig gemaakt.

Zie Daliel at-Taalib lie Nayl al-Mataalib van sheikh Mar’ie ibn Yoesoef al-H’anbalie (p. 34); Doeroes Mohimmah van sheikh Ibn Baaz.

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/ar/87749 (Arabisch) – https://islamqa.info/en/87749 (Engels)

 

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het gebed van een moslim wordt ongeldig gemaakt als hij niets voor zich heeft zoals de achterkant van een zadel (oftewel hij bidt zonder een soetrah) en (door het voorlangs passeren van hem van) een vrouw, een ezel of een zwarte hond.” [Overgeleverd door Moeslim in zijn Sah’ieh’ van de h’adieth van Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn).]

(Lees verder onder de afbeeldingen. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Relevante artikelen:

Het corrigeren van fouten in het gebed (soedjoed as-sahw)

De zuilen en verplichtingen van het gebed

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed

Eten tijdens het bidden maakt het gebed ongeldig

Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden

Het gebed (diverse artikelen en afbeeldingen + video)

 

 

Gepaste kleding

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan