Laat je niet misleiden m.b.t. de aanval op de niqaab

Het is in feite een aanval op de Islaam!

NiqaabDoor Projectgroep Moslims In Dialoog.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er recent een akkoord is gesloten door de nieuwe regeringscoalitie. Ze hebben ingrijpende maatregelen aangekondigd op het gebied van immigratie en integratie. Eén ervan is een algeheel burqaverbod. Wij als moslims dienen op te komen voor de zusters die de niqaab (of de burqa, zoals het door velen vaak genoemd wordt) dragen en de waarde van dit kledingstuk te kennen. Want velen van ons onderschatten de waarde ervan, en sommigen proberen het zelfs te degraderen tot een kledingstuk dat geen onderdeel vormt van de Islaam. (Zie de artikelen De boodschap van de h’idjaab en H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…)

Het is heel duidelijk waarom de Nederlandse overheid werkt aan een verbod op de islamitische niqaab. De realiteit is dat moslima’s die de niqaab dragen, dit doen omdat zij in Allah de Verhevene geloven, Hem vrezen en gehoorzaam willen zijn en omdat naar hun mening de Edele Qor-aan en de Soennah van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de niqaab als kledingrichtlijn voorschrijven. En juist dit is de reden voor de heksenjacht op de niqaab-draagsters. Dus de Islaam is hetgeen waartoe hun haat zich werkelijk richt.

De vraag kan misschien gesteld worden: waarom dan, als het de Islaam is tot wie de haat zich werkelijk richt, werpt de politiek zich zo massaal op de islamitische niqaab die maar zo sporadisch waargenomen wordt in Nederland? In antwoord hierop heeft men in Den Haag kunnen horen zeggen: “Ik kan me nog herinneren dat er in Nederland maar weinig vrouwen een hoofddoekje droegen, nu zijn het honderdduizenden. Als straks ook veel meer vrouwen de burqa dragen, lukt het je niet meer om het te verbieden.” (Henk Kamp, voormalig Minister van Defensie, VVD.)

Dus juist omdat er maar zo weinig moslima’s zijn die de niqaab dragen, voelt de Nederlandse overheid zich mans genoeg om anderen te vragen het dragen van de niqaab praktisch onmogelijk te maken. Zij heeft angst om de ganse gemeenschap van moslims in Nederland tegen zich in het harnas te jagen, want zij kent de liefde van de moslims voor de Islaam goed en zij weet welke kracht er in deze gemeenschap schuil gaat. Daarom richt zij zich in eerste instantie tot de kleinste groep en meest ongeziene groep onder de moslims, namelijk zij die de niqaab dragen. Ze hopen hiermee een misdaad te kunnen plegen tegen de Islaam zonder dat de moslimgemeenschap zich deze misdaad zal realiseren. En ondertussen voelen ze de pols van de moslims: “Reageren zij niet? Denken zij enkel aan hun eigenbelang en niet aan het welzijn van hun zusters? Schuwen zij terug van het uitspreken tegen ons? Dan kunnen we proberen een volgende stap te nemen, en iets anders van de Islaam dat onder meer moslims gewoon is ook verbieden!” (Zie het artikel Struikel en breek je nek, zolang je mij maar ontwijkt…)

De niqaab is een onderdeel van de Islaam, en daarom probeert de Nederlandse overheid deze te verbieden. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): “De knopen van de Islaam zullen één voor één ontdaan worden. Wanneer één knoop ontdaan is, zullen de mensen zich haasten om zich aan de volgende knoop vast te houden. De eerste van deze knopen zal het regeren met de Islaam zijn, en de laatste het gebed.” (At-Tabaraanie.)

Wee degenen die op de Grote Dag zullen moeten erkennen dat zij toegestaan hebben dat de knopen van de Islaam ontdaan werden! Maar als wij een verbod op de niqaab toestaan zonder ons hiertegen uit te spreken, zonder de mensen op te roepen om weg te gaan van dit misdadige en kwade pad, dan zullen we toegestaan hebben dat deze knoop van de Islaam ontdaan wordt door de Nederlandse overheid.

Laat je dus niet verleiden tot denken dat het door de Nederlandse overheid gewenste verbod op de islamitische niqaab niet een groot probleem voor ons is. Het is gewoonweg een misdaad tegen onze zusters vanwege hun geloof, en daarmee een misdaad tegen het geloof van ons allen.

Allah de Verhevene zegt namelijk in de Luisterrijke Qor-aan (interpretatie van de betekenis): “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars awliyaa-e (helpers, verdedigers, vrienden)…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 71.]

En de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): “Het voorbeeld van de eenheid van de moslims is één enkel gebouw, wiens onderdelen elkander versterken en ondersteunen.” (Al-Boekhaarie.)

En ook zei hij: “Niemand van jullie is een moslim totdat hij voor zijn moslimbroeder (lees: zuster) wenst hetgeen hij voor zichzelf wenst.” (Al-Boekhaarie & Moeslim.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd: “Een gelovige jegens een gelovige is als de bakstenen van een muur, elkaar versterkend.” Terwijl (hij dit zei) greep de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn handen door zijn vingers ineen te strengelen. (Verhaald door Aboe Moesaa, een Sah’ieh’ al-Boekhaarie h’adieth.)

In Sah’ieh’ Moeslim is overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft: “Degene die een gelovige ontlast (van een probleem) op deze wereld, Allah zal wat last van hem wegnemen op de Dag des Oordeels… en Allah zal Zijn dienaar net zo lang helpen, als Zijn dienaar zijn broeder helpt.”

 

Relevante artikelen:

Struikel en breek je nek, zolang je mij maar ontwijkt…

De boodschap van de h’idjaab

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan