Koran leren

Het memoriseren van de Qor-aan – Djoe-ez ‘Amma.

Koran memoriserenZie hieronder voor de geluidsbestanden.

Het uit het hoofd leren van de Nobele Qor-aan zorgt voor grote beloning. Zie het artikel H’aafidhz al-Qor-aan (degene die de Koran geheel gememoriseerd heeft) op deze website. Zie ook het belangrijke artikel Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid). Met behulp van onderstaande geluidsbestanden kan een persoon ook thuis studeren, door te lezen en te luisteren. Het is echter ontzettend belangrijk om regelmatig datgene wat men van buiten geleerd heeft, te laten controleren door iemand met voldoende kennis over ah’kaam at-tadjwied (de recitatieregels), om eventuele fouten te corrigeren. Want één verkeerde letter in een woord kan de betekenis van dat woord of de betreffende aayah helemaal veranderen. Alle letters en klinkers dienen correct uitgesproken te worden.

Voorbeeld: twee ernstige fouten die veel mensen maken wanneer ze Allaahoe akbar zeggen

Er zijn twee ernstige fouten die veel mensen maken wanneer ze “Allaahoe akbar” zeggen, of dit nu in de adzaan is, of in hun gebed. De eerste fout is dat mensen een hamza (“A”) uitspreken voor de “A” van Allah. Het klinkt dan ongeveer als volgt: “AAllaahoe“. Diegenen die Arabisch spreken, weten wat dit betekent: je maakt het hierdoor tot een vraag in plaats van een mededeling. Dus door de eerste A een beetje te verlengen, stel je nu de vraag: “Is Allah de Grootste?” Dit is een uitspraak van koefr (ongeloof), ook al maakt dit je nog niet tot een ongelovige, totdat je meent wat je zegt. Maar volgens verschillende geleerden maakt dit je gebed wel ongeldig.

De tweede fout die veel mensen maken in hun tekbier, is dat ze de tweede “a” van “Akbar” verlengen, waardoor ze zeggen: “Akbaar“. En ook dit is een fout die de betekenis van de tekbier veranderd. Akbaar is namelijk het meervoud van het woord “kabara“, wat een soort trommel is om muziek op te maken. In andere woorden: de persoon die zegt: “Allaahoe akbAAr“, zegt: “Allah is een stel handtrommels.” En ook deze uitspraak is een uitspraak van koefr, die iemand tot kaafir maakt als hij dit opzettelijk doet. En ook deze fout maakt het gebed ongeldig volgens verschillende geleerden.

Wees dus nauwkeurig in je uitspraak wanneer je “Allaahoe akbar” zegt!

 

Verder is het belangrijk dat hier aangegeven wordt dat men de Qor-aan niet alleen maar uit het hoofd dient te leren, maar dat men ook over de betekenissen moet nadenken zodat men de laatste openbaring van Allah de Verhevene goed begrijpt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Reciteer (O Moh’ammed) wat aan jou geopenbaard is van het Boek (de Qor-aan) en onderhoud as-salaah (het gebed). Waarlijk, as-salaah weerhoudt van de gruweldaden (immoraliteit) en al-moenkar (het verwerpelijke)…” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 45.]

Men dient te weten dat de recitatie die niet verder gaat dan de keel en het hart niet bereikt, iemand niet genoeg kracht kan geven om standvastig in zijn geloof te blijven, om maar te zwijgen over het hem in staat stellen de vallen van ongeloof te ontwijken. Een h’adieth zegt over zulke mensen (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zullen de Qor-aan reciteren, maar de Qor-aan zal niet voorbij hun kelen gaan; zij zullen het geloof verlaten zoals de pijl de boog verlaat.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en in Moewatta-e.) De recitatie die geen enkel effect heeft op iemands gedrag of manier van denken, zijn moreel en karakter, en hij blijft verrichten wat de Qor-aan verbiedt, is totaal geen recitatie van een gelovige. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft over zo iemand gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die toegestaan maakt wat de Qor-aan verboden heeft verklaard, gelooft totaal niet in de Qor-aan.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, op gezag van Soehayb ar-Roemie.) (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie o.a. Tefsier (uitleg).

Hieronder treft u de geluidsbestanden aan van Djoe-ez ‘Amma. De laatste djoez-e (een dertigste deel van de Qor-aan) heet ‘Amma door het eerste woord van de eerste soerah van deze djoez-e. Het bevat voornamelijk korte soewar (hoofdstukken) die relatief gemakkelijk zijn om van buiten te leren. Nogmaals, om de Qor-aan te leren dient men eigenlijk les te volgen bij een sheikh die de Qor-aan en ah’kaam at-tadjwied (de recitatieregels) goed kent. Onderstaande geluidsbestanden dienen eigenlijk louter ter ondersteuning en als hulpmiddel.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Klik op onderstaande links om de gewenste soerah te beluisteren. U hoort een sheikh de soerah aayah voor aayah reciteren en kinderen reciteren hem na, elke aayah drie keer voordat de sheikh naar de volgende aayah gaat. (De speler zal in een nieuw tabblad geopend worden.)

 

Wil je Aayat al-Koersie uit het hoofd leren? Ga dan naar Ayat al Kursi leren.

Voor een audiovisueel hulpmiddel om soerat al-Faatih’ah te memoriseren ga je naar Surah al Fatiha leren.

 

Djoe-ez ‘Amma – soerah:

78. an-Nabaa-e (het Grote Nieuws – 40 aayaat)

79. an-Naazi’aat (de Uittrekkenden – 46 aayaat)

80. ‘Abasa (Hij Fronste – 42 aayaat)

81. at-Tekwier (het Oprollen – 29 aayaat)

82. al-Infitaar (de Splijting – 19 aayaat)

83. al-Moetaffifien (de Fraudeurs – 36 aayaat)

84. al-Inshiqaaq (het Barsten – 25 aayaat)

85. al-Boeroedj (de Sterrenstelsel – 22 aayaat)

86. at-Taariq (de Stralende Ster – 17 aayaat)

87. al-A’laa (de Allerhoogste – 19 aayaat)

88. al-Ghaasiyah (de Overweldigende – 26 aayaat)

89. al-Fadjr (de Dageraad – 30 aayaat)

90. al-Balad (de Stad – 20 aayaat)

91. as-Shams (de Zon – 15 aayaat)

92. al-Layl (de Nacht: 21 aayaat)

93. ad-Dhoh’aa (de Ochtend – 11 aayaat)

94. as-Sharh’ (het Verruimen – 8 aayaat)

95. at-Tien (de Vijg – 8 aayaat)

96. al-‘Alaq (de Gehechte Bloedklonter – 19 aayaat)

97. al-Qadr (de Verordening – 5 aayaat)

98. al-Bayyinah (het Duidelijke Bewijs – 8 aayaat)

99. az-Zalzalah (de Beving – 8 aayaat)

100. al-‘Aadiyaat (de Rennenden – 11 aayaat)

101. al-Qaari’ah (de Calamiteit – 11 aayaat)

102. at-Takaathoer (de Wedijver om Vermeerdering – 8 aayaat)

103. al-‘Asr (de Tijd – 3 aayaat)

104. al-Hoemazah (de Spotter – 9 aayaat)

105. al-Fiel (de Olifant – 5 aayaat)

106. Qoeraysh [(de stam) Qoeraysh – 4 aayaat]

107. al-Maa’oen (de Makkelijke Hulp – 7 aayaat)

108. al-Kawthar (de Overvloed – 3 aayaat)

109. al-Kaafiroen (de Ongelovigen – 6 aayaat)

110. an-Nasr (de Overwinning – 3 aayaat)

111. al-Masad (de Palmvezel – 5 aayaat)

112. al-Ikhlaas (de Toewijding – 4 aayaat)

113. al-Falaq (het Ochtendgloren – 5 aayaat)

114. an-Naas (de Mensheid – 6 aayaat)

 

Relevante artikelen:

Ayat al Kursi leren

H’aafidhz al-Qor-aan (degene die de Koran geheel uit het hoofd geleerd heeft)

Artikelen over de Koran (diverse artikelen)

Uitleg van de Koran (tefsier)

Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan