Kennis is licht

Bewandel een edel pad.

Kennis is LichtOp deze pagina treft u een overzicht aan van verschillende artikelen met betrekking op kennis, alsook enkele afbeeldingen en een gratis e-boek. Maar eerst het volgende:

In de Qor-aan lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “…Zijn degenen die weten (kennis hebben) gelijk aan degenen die niet weten (geen kennis hebben)?…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

We dienen op te merken dat als men serieus islamitische kennis wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams en geleerden?

Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen (basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen. Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem.

 

 

Artikelen:

Kennis over Allah is de basis van alle andere kennis (gebaseerd op het werk van sheikh Ibn ‘Oethaymien, uitgelegd door Dr. Saalih’ as-Saalih’)

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Waarom zou ik studeren? (Muhammad al-Shareef)

Het zoeken naar kennis (Dar-al-‘Ilm & Uitgeverij Momtazah)

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis (sheikh Salman b. Fahd al-Oadah)

Het spreken namens de wetgeving zonder kennis (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Oppervlakkig denken: de vloek van de mens (Taqiuddin Nabhani)

De vier soorten van leiding (Moh’ammed as-Saffarinie)

De vallen van Iblies (Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

De ideologische aanval (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

“De Islam … de religie van onderontwikkeling” (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Religie is het opium voor het volk (Abdul-Jabbar van de Ven)

Islaam en het verwerven van wereldse kennis (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Vraag 23. Wie beantwoordt deze vragen eigenlijk? [+ Wanneer kan iemand idjtihaad (persoonlijke juridische beredenering) verrichten en fataawaa (religieuze uitspraken) geven?]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Een aantal artikelen zijn gebundeld in een gratis e-boek met de titel Kennis – ‘ilm. Klik hier om dit e-boek (PDF-document – 1,26 mb) te lezen en te downloaden.

3d-gr-kennis-kaft

 

 

Kennis over Allah de Verhevene en tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid] is de meest eervolle en waardevolle van alle kennis. Deze kennis is het meest vereist dat het door de gelovigen verworven dient te worden. Dus lees en bestudeer:

God/Allah (diverse artikelen)

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

De 5 zuilen van de Islam (as-shahaadah, het gebed, az-zakaah, het vasten en de h’adj)

De 6 pilaren van imaan (geloof) (geloof in Allah, de engelen, de Boeken, de boodschappers de Laatste Dag en het lot)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer) (sheikh Naasir al-‘Aql)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

‘Aqiedah – geloofsleer (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan