Jodendom

Da’wah met joden

Jodendom“En wanneer er tot hen (de joden) gezegd werd: ‘Geloof in hetgeen Allah (tot Moh’ammed) neergezonden heeft,’ zeiden zij: ‘Wij geloven (slechts) in hetgeen tot ons neergezonden is (at-Tawraat – de Thora).’ En zij zijn ongelovig in hetgeen daarna (neergezonden werd) terwijl het de waarheid is, een bevestiging voor wat bij hen is. Zeg (tegen hen, O Moh’ammed): ‘Waarom doodden jullie voorheen dan de profeten van Allah, indien jullie (werkelijk) gelovigen waren?’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 91.]

“Begeren jullie (O trouwe gelovigen) dan dat zij (de joden) jullie zullen geloven (#1) (d.w.z. in jullie religie), terwijl er werkelijk een groep onder hen was (joodse rabbijnen en juristen) die de Spraak van Allah (de Thora, Psalmen etc.) hoorde? Vervolgens verdraaiden zij het (sommige betekenissen, volgens hun begeerten) nadat zij het begrepen, terwijl zij het weten (#2).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 75.]

 

Artikelen:

De misleiding van de joden (sheikh Muhammed Salih al-Munajjid)

Waarom de joden vervloekt werden (Muhammad al-Shareef)

O lieden van het boek! Wij zijn geen antisemieten (Abou Hafs)

As the Arabs see the Jews (King Abdullah I of Jordan, Engelstalig)

 

Zie ook de artikelen in de rubriek Palestina.

 

Wij zijn geen fan van alles wat David Duke doet of zegt. Maar veel van zijn onderzoeken naar Zionistische terreur en racisme zijn ware eye-openers en zouden meer gehoord moeten worden door de wereld. Dit is één van zijn betere video’s; over het openlijke en duidelijke racisme van enkele van de grootste Joodse religieuze geleerden. Wil je snappen waarom Palestijnen makkelijker worden afgeschoten dan straathonden? Kijk dan deze video. En vergeet ‘m niet te delen met de wereld!

 

 

 

<<< (#1) Hier worden de nieuwe bekeerlingen van al-Medienah aangesproken. Zij raakten geïnteresseerd in de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omdat zij van de aangrenzende joden vaak hoorden over profeetschap, openbaring, engelen, goddelijke wet etcetera. Zij hoorden ook dat zij een profeet verwachtten wiens volgelingen zouden zegevieren over de hele wereld. Daarom gingen de mensen van al-Medienah naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toen zij over hem hoorden en traden in groten getale toe tot de Islaam. Uiteraard verwachtten zij dat de joden, die de geopenbaarde geschriften bezaten en de komst van een profeet zelf voorspeld hadden, de eersten zouden zijn om Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te verwelkomen als een profeet en in de voorste gelederen van zijn aanhangers zouden zijn. Toen de joden, in tegenstelling tot hun verwachtingen, de uitnodiging niet beantwoordden, gingen de nieuwe moslims zelf naar hen toe om hen op te roepen om de Islaam te aanvaarden, maar zij faalden om hen over te halen. De hypocrieten en tegenstanders van de Islaam gebruikten deze afwijzing als een argument tegen de Islaam zelf. Zij redeneerden als volgt: “Er moet iets verdachts aan zijn, want als Moh’ammed een ware profeet zou zijn, zouden deze vrome en geleerde volgelingen van de vroegere geschriften hem niet verwerpen.” Om het onheil van deze misvatting teniet te doen, is de geschiedenis van de joden verhaald om aan te tonen dat van hen niets beters verwacht moest worden. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#2) In het Oude Testament lezen we hierover: “Hoe durven jullie te zeggen: ‘Wij zijn wijs, en de wet van Jehovah is bij ons’? Waarlijk, zie, de valse pen van de schrijvers heeft valselijk geschreven. De wijzen zijn beschaamd gemaakt, zij zijn met wanhoop vervuld en verward: zie, ze hebben het woord van Jehovah verworpen; en wat voor wijsheid is er in hen?” (Jeremia 8:8-9.) Hier wordt nadrukkelijk aangegeven dat de Joden knoeiden met het Heilige Schrift!>>>

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan