Je Suis Wie?

Heropbouwen na Charlie.

Je suis moslimDoor Jinan Yousef.
Vertaald door broeder Said.

Wat zal er gebeuren wanneer alles waaraan je jaren hebt gewerkt verloren gaat in slechts één dag? Hoe kan je de acties van anderen controleren die onterecht, maar onvermijdelijk, met jou geassocieerd worden? Heeft het zelfs zin om iets te doen?

In de Koran (al-Qor-aan) vertelt Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) ons over ‘Oezayr [Ezra (#1)] (zie aayah 2:259).

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: Oezayr (Ezra) was een rechtschapen man (schriftgeleerde, hervormer) onder Banie Israa-iel (de Israëlieten). Omdat hij de hersteller was van hun Geschriften die verloren waren geraakt tijdens hun gevangenschap in Babylon na de dood van profeet Salomo (vrede zij met hem), was hij zo belangrijk in de ogen van zijn volk dat de latere traditie hem beschouwde als niet minder dan een tweede Mozes (vrede zij met hem) en zijn kennis van de Thora werd geacht gelijk te zijn aan die van Mozes (vrede zij met hem). Doordat Ezra het Oude Testament herschreef en de wet opnieuw invoerde, wordt hij ook wel ‘de vader van het Jodendom’ genoemd (d.w.z. de specifieke vorm die de joodse religie kreeg na het Babylonische ballingschap). (Uit The New Encyclopedia of Judaism en Encyclopædia Britannica.)>>>

‘Oezayr passeerde een verwoest Jeruzalem. Het was door Nebuchadnezzar volledig met de grond gelijk gemaakt. Er waren geen mensen, geen bomen en geen gebouwen. Er was absoluut niets overgebleven. Terwijl hij keek naar het verlaten land, stelde hij zich de vraag: “Hoe kan Allah dit tot leven brengen na haar dood?” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Baqarah (2), aayah 259.]

We kunnen ons dezelfde vraag stellen. Na de dramatische gebeurtenissen in Parijs (en elders) en de (selectieve) verontwaardiging in de media, en de daaropvolgende islamofobe aanvallen en verzet tegen de moslims – is het dood? Kunnen we ooit echt iets goed doen als ondanks al het goede dat we verrichten, we altijd verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van enkelingen? En deze acties, hoe betreurenswaardig ze ook zijn, zullen worden gescheiden van hun echte oorsprong; buitenlandse agressie, moorden en bezettingen in moslimlanden. Dus we zullen nooit een logische oplossing vinden, omdat onze diagnose van de ziekte niet correct is. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

‘Oezayr was helemaal alleen. Hij had enkel een beetje voedsel en een ezel om zich mee te verplaatsen. Maar terwijl hij daar stond, raapte hij alle gebroken stukken op die hij kon vinden en hij begon met het bouwen van de funderingen. Daarna trok hij naar een berg, om de nacht door te brengen en een beetje te rusten.

Maar Allah de Verhevene deed hem voor honderd jaar dood zijn. Hij bracht ‘Oezayr terug tot leven na deze honderd jaar. Maar er was ook iets anders gebeurd. Jeruzalem was ook tot leven gebracht. Er waren mensen na hem gekomen die verder bouwden op de funderingen die hij gemaakt had. Mensen verhuisden naar Jeruzalem. En zo kwam Jeruzalem terug tot leven. Toen ‘Oezayr dit zag, zei hij volgens de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Ik weet (nu) dat Allah over alle zaken Almachtig is.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 259.]

Het maakt niet uit hoeveel andere mensen vernietigen, we moeten ons zoals ‘Oezayr gedragen. We kunnen ons de vraag stellen hoe dit ooit hersteld zal worden. Het maakt niet uit hoe. Ons einde is bij Allah de Verhevene. We zijn verantwoording schuldig aan Hem en zullen alleen verantwoordelijk gehouden worden voor wat we zelf hebben aangericht – niet voor wat anderen doen in onze naam. En zo zullen we verder bouwen en het goede verrichten. Als we honderd jaar bouwen en het wordt in één dag verwoest, zullen we de stukken oprapen en opnieuw beginnen met bouwen.

 

Laten we bouwen.

Laten we de dingen bouwen die zullen blijven zelfs na onze dood. We zijn allemaal in staat om iets te doen. (Zie Da’wah ideeën.) We hebben weinig tijd gekregen op deze aarde, en verloren tijd kan je nooit meer inhalen. We zullen onze bezittingen niet meenemen in ons graf. Maar we zullen wel iets nalaten – veel of weinig, goed of slecht.

<<<Noot uwkeuze.net: de Islam (al-Islaam) moedigt moslims aan om te letten op tijd, om er gebruik van te maken en het niet te verspillen. Daarnaast houdt het hen verantwoordelijk voor hun tijd. De rechtschapen selef waren zich bewust van die verantwoordelijkheid, aldus handelden zij dienovereenkomstig. Al-H’assan al-Basrie zei, hun zorg voor tijd omschrijvend: “Ik zag die mensen en hoe zij meer zorgzaam waren betreffende hun tijd dan betreffende hun dirhams en dinars (d.w.z. hun geld).” [‘Abdoellaah ibn al-Moebarak, az-Zoehd (Ascese), p. 51.] Zie het artikel Tijd is geen geld.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zond profeet Moh’ammed ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) naar ons op een bepaald tijdstip. Hij deed het beste dat hij kon doen binnen zijn context. Wij leven op dit moment voor een reden. Wij zijn misschien niet in staat om invloed te hebben op wat mensen doen in andere plaatsen, maar we kunnen ongetwijfeld aansporen tot het goede waar we zijn. We kunnen helpen. We kunnen doen herleven – want dat is waarvoor we gezonden zijn naar deze aarde.

<<<Noot uwkeuze.net: Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “…de boodschapper van Allah ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.) En Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten (in overeenstemming met de Qor-aan en de Soennah en met ikhlaas – oprechtheid), waarlijk, Wij zullen de beloning van wie een goede daad verricht niet verloren laten gaan.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 30.]>>>

Plant een zaadje, en kijk hoe Allah de Verhevene het doet bloeien. We kunnen allemaal zaadjes planten die verborgen zijn onder de grond en bedekt met vuil. En we kunnen ons afvragen: “Hoe zal Allah dit levenloos object tot leven wekken?” En toch, deze zaadjes zullen ooit een mooie tuin worden, als Allah het wil.

Laten we samen bouwen aan de zaken die voor eeuwig zullen blijven.

 

Relevante artikelen:

Islamofobie

De ideologische aanval

Omgaan met teleurstellingen

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur

Handelaars in angst

De Ku Klux Klan – christelijke extremisten!

Da’wah (diverse artikelen)

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan