Islam Spreekbeurt

Spreekbeurt over de Islam? Begin hier!

SpreekbeurtHeb je vragen over de Islam? Stuur dan een e-mail naar info@uwkeuze.net of via ons contactformulier.

 

De Islam

De Islam wordt in het Arabisch Islaam genoemd. Het is een godsdienst met heel veel aanhangers: de moslims. De Islam is vandaag de dag de godsdienst die het sterkste groeit vergeleken met andere godsdiensten. Ook in Nederland zien we dat veel Nederlanders moslim worden. Er zijn vele overeenkomsten tussen de Islam en het Jodendom en het Christendom.

 

Moslims

De naam moslim wordt vaak gegeven aan alleen diegenen die geloven in de Islam en de profeet Mohammed; maar eigenlijk klopt dit niet. Een moslim is iemand die zich overgeeft aan God en die God gehoorzaamt. De vroegere profeten – zoals Adam, Noah, Abraham, Mozes en Jezus – en hun volgelingen gaven zich ook over aan God: zij waren dus ook moslims. Moslims geloven dat iedereen als moslim wordt geboren en dat elk mens het geloof in God in zijn of haar hart heeft.

 

God

God wordt in het Arabisch Allah genoemd. Joden noemen Hem Jehovah en christenen noemen Hem de Vader. God is de Schepper van alles wat bestaat. Hij lijkt niet op de mensen en is groter dan het universum. Hij is Almachtig en Alwetend en Hij hoort en ziet alles.

 

De profeet Mohammed

Mohammed werd geboren in het jaar 570 n.C., in Mekkah – een stad in het huidige Saoedi-Arabië. Zijn vader overleed vóór zijn geboorte en zijn moeder overleed toen Mohammed 6 jaar oud was. Hij werd een profeet toen hij 40 jaar oud was. Hij overleed toen hij 63 jaar oud was. Tijdens deze 23 jaar van zijn profeetschap, werd de Koran geopenbaard. De profeet Mohammed is begraven in Medienah, een stad in Saoedi-Arabië, en zijn graf bestaat nog steeds. Aan Mohammed werd de Koran geopenbaard, wat het letterlijke Woord van God is. Alle religieuze uitspraken en handelingen van Mohammed die niet in de Koran staan, zijn ook geïnspireerd door God, wat de Soennah genoemd wordt.

 

Waarin geloven moslims?

Er zijn zes zaken waar moslims in geloven, waar het hele geloof op steunt, die zij de zes pilaren van geloof noemen. Dit zijn:

1.) Het bestaan van God: moslims geloven in Allah en zien Hem als dezelfde God waarin ook de christenen en de joden geloven. Zij geloven dat alleen God aanbeden mag worden en dat dit de boodschap van alle profeten was. Zo is het bijvoorbeeld niet goed om te geloven dat het getal 13 voor ongeluk zorgt.

2.) Het bestaan van engelen: moslims geloven dat er engelen bestaan en dat zij geschapen zijn van licht. Engelen hebben verschillende taken, bijvoorbeeld het opschrijven van alles wat wij doen en zeggen.

Koran blz3.) Boeken van God: moslims geloven dat God heilige boeken aan de mensen gegeven heeft. Het boek dat moslims gebruiken is de Koran. Maar moslims geloven ook dat de oorspronkelijke Thora en het originele Evangelie van Jezus door God zijn geopenbaard, maar dat die later door mensen zijn veranderd.

4.) Profeten: moslims geloven dat God heel veel profeten heeft gestuurd naar de mensen om de mensen op te roepen om alleen in God te geloven. De moslims zien Mohammed als de laatste profeet, maar moslims geloven ook dat Adam, Noah, Abraham, Mozes en Jezus profeten waren. In de Koran worden 25 profeten bij hun naam genoemd, maar God stuurde veel meer profeten.

5.) Het Hiernamaals: als iemand dood gaat, gaat zijn of haar ziel uit het lichaam: de ziel blijft dus leven. Moslims geloven dat er een Dag zal komen waarop iedereen weer tot leven gewekt wordt. Dit betekent dat de ziel met een nieuw lichaam verenigd zal worden. Op deze Dag zal iedereen ondervraagd worden over wat zij gedaan hebben tijdens hun leven op aarde. Moslims noemen die dag: de Dag des Oordeels of de Dag der Opstanding. Moslims geloven in een Paradijs en in een Hel. Het Hiernamaals is eeuwig en er is geen dood meer.

6.) Het lot: moslims geloven dat alles wat er gebeurt een reden heeft en dat het niet zomaar gebeurt.

 

De 5 zuilen van de Islam

Wanneer er over de Islam gesproken wordt, wordt er ook vaak gesproken over de vijf zuilen van de Islam. Deze vijf zuilen zijn voor een moslim heel erg belangrijk. De vijf zuilen zijn:

1.) De geloofsgetuigenis (in het Arabisch shahaada): de geloofsgetuigenis is – ik getuig dat er geen God is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn profeet is. Wanneer een niet-moslim moslim wil worden, kan hij of zij deze woorden in het Arabisch uitspreken en daarna thuis een bad/douche nemen om zich te bekeren. Moslim worden is dus heel gemakkelijk.

Het gebed in de Islam2.) Het gebed (in het Arabisch salaah): een moslim verricht vijf keer per dag het gebed. Hij richt zich hiervoor richting Mekkah, in Saoedi-Arabië. Het gebed bestaat uit staan, buigen, knielen en zitten en het zeggen van bepaalde dingen, waaronder enkele verzen van de Koran. Een gebed duurt minimaal enkele minuten, maar kan langer duren als men meer Koran reciteert.

3.) Vasten (in het Arabisch saum): moslims moeten ieder jaar een maand vasten. Dit gebeurt in de maand Ramadan. Tijdens deze maand mag de moslim vanaf zonsopkomst tot zonsondergang niet eten of drinken. Wanneer iemand dit niet kan doen door een slechte gezondheid, dan hoeft degene dit niet te doen. Degene moet dan een arm persoon eten geven.

4.) Armenbelasting (in het Arabisch zakaat): een moslim met veel bezit moet geld weggeven aan arme mensen. Dit moet hij één keer per jaar doen. Hij geeft dan 2,5% van zijn geld en van bepaalde bezittingen weg.

Ka'bah5.) De bedevaart (in het Arabisch hadj): een moslim moet één keer in zijn leven naar Mekkah op bedevaart. Tijdens deze bedevaart moet hij dan handelingen verrichten om God te aanbidden. Deze handelingen zijn gebaseerd op een gebeurtenis uit het leven van de profeet Abraham. Wanneer iemand geen geld heeft of door een slechte gezondheid niet kan gaan, dan hoeft hij het niet te doen.

 

Enkele feiten over de Islam

– De Islam werkt met een andere jaartelling dan de christelijke jaartelling die we in Nederland gewend zijn. Nu het volgens de christelijke jaartelling 2014 is, is het volgens de islamitische jaartelling 1436. Dit komt omdat moslims een nieuwe jaartelling begonnen zijn in de tijd van hun profeet.

– Laatst stond er in de krant dat het gebed van de moslims gezond is, omdat ze veel bewegingen maken. Ze knielen op de grond en ze buigen voorover. Een soort gymnastiek lijkt het dus. Moslims moeten ook rein zijn om te bidden, dus wassen zij regelmatig hun handen, mond, neus, gezicht, armen, hoofd, oren en voeten.

– De moslims zijn de grondleggers en de verspreiders van de cijfers 0 t/m 9 die we vandaag de dag kennen.

– In Nederland staan veel molens, maar het zijn de moslims die de molen naar Europa hebben gebracht.

Terrorisme– Veel moslims vinden het heel erg dat sommige moslims zich schuldig maken aan terrorisme, want de Islam verbiedt het doden van onschuldige mensen, vooral vrouwen en kinderen.

– De Islam verbiedt ook moorden, stelen, liegen, alcohol, roken, spieken, pesten, racisme en vele andere slechte daden.

– De Islam wil vrede op aarde en dat elk mens goed leeft: daar zijn regels voor nodig. Moslims geloven dat de regels van God beter zijn dan de regels van mensen.

– Moslims groeten elkaar met as-salaamoe alaykoem, wat “vrede zij met jullie” betekent.

– Spanje was eens een islamitisch land.

 

Tips voor bij je Islam spreekbeurt of werkstuk

– Leer je klasgenoten wat Arabische woorden, zoals al-hamdoelillaah (alle lof is voor Allah, godzijdank), insha Allah (als Allah dat wil) en bismillaah (in de Naam van Allah).

5 Zuilen vasten– Deel dadels uit, want dadels zijn belangrijk eten voor een moslim.

– Laat zien hoe een moslim het gebed verricht.

– Laat zien hoe je de wassing uitvoert.

– Laat een gebedskleedje zien waarop moslims bidden.

– Vertel meer over de laatste profeet Mohammed.

– Laat een foto zien van de Kabah in Mekkah, het belangrijkste heiligdom in de Islam.

– Laat een foto zien van binnen in een moskee.

 

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@uwkeuze.net of via ons contactformulier.

Deze spreekbeurt is samengesteld met behulp van o.a. http://superspreekbeurt.nl/geschiedenis/spreekbeurt-islam.

 

Relevante artikelen:

Tawh’ied voor jonge moslims

Voor kinderen (diverse artikelen en verhalen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan