Introductie tot soerah 1: al-Faatih’ah (de Opening)

7 verzen – Mekkieyyah

Naar de inhoudsopgave van de 114 soerah introducties.

Ga naar Surah al Fatiha leren voor een audiovisueel hulpmiddel om soerat al-Faatihah te memoriseren.

 

Naam

Dit Mekkieyyah hoofdstuk is al-Faatih’ah (de Opening) genoemd vanwege haar onderwerp. Faatih’ah is datgene wat een onderwerp of een boek of iets anders opent. Met andere woorden, al-Faatih’ah is een soort inleiding.

 

De periode van openbaring

Het is een van de eerste openbaringen aan de profeet Mohammed ﷺ. Van authentieke overleveringen leren we dat dit het eerste complete hoofdstuk was dat geopenbaard werd aan de profeet Mohammed ﷺ. Daarvoor werden slechts enkele losse verzen geopenbaard die delen vormen van soerat al-‘Alaq (96), al-Moezzammil (73), al-Moeddaththir (74) enzovoort.

 

Thema

Deze soerah is in feite een smeekbede (dua, doe’aa-e) die Allah de Meest Verhevene onderwezen heeft aan eenieder die Zijn Boek wenst te bestuderen. Het is aan het begin van het Boek geplaatst om de lezer de volgende les te leren: als je oprecht voordeel wilt halen uit de Koran (al-Qor-aan), dan dien je deze smeekbede te richten tot de Heer van het universum.

Deze inleiding is bedoeld om een sterk verlangen in het hart van de lezer te creëren om leiding te zoeken van de Heer van het universum, Die de Enige is Die dit kan schenken. Aldus onderwijst al-Faatih’ah indirect dat het zeer belangrijk is voor de mens om te bidden om leiding naar het rechte pad, om de Koran te bestuderen met de mentale houding van een (onbevooroordeelde) zoeker naar de waarheid en het feit te erkennen dat de Heer van het universum de Bron is van alle kennis. Men dient dus het bestuderen van de Koran te beginnen met een smeekbede tot Hem voor leiding.

Van dit thema wordt duidelijk dat het werkelijke verband tussen al-Faatih’ah en de Koran niet een introductie van een boek is, maar een smeekbede en diens antwoord. Al-Faatih’ah is het smeekgebed van de dienaar en de Koran is het antwoord van de Heer op dat smeekgebed. De dienaar bidt tot Allah de Meest Verhevene om hem leiding te schenken en de Heer plaatst de hele Koran voor hem als antwoord op zijn smeekgebed, alsof Hij zegt: “Dit is de leiding die je van Mij gevraagd hebt.”

Naar de inhoudsopgave van de 114 soerah introducties.

Bestel dit interessante en leerzame boek in onze islamwinkel. Tevens recommanderen wij het volgende boek: Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan. Dit waardevolle boek is geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi en ook vertaald door broeder ‘Abdoellaah Bekx (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah). Al-h’amdoelillaah.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan