Onderdeel van de Soennah (Handelswijze) van Allah is dat telkens wanneer Hij een profeet stuurt, Hij die profeet bepaalde wonderen en tekenen schenkt om zijn profeetschap aan zijn volk te bewijzen. De wonderen van Moesaa (Mozes – vrede zij met hem), ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) en de andere profeten zijn algemeen bekend voor alle moslims.

De Koran (Arabisch: al-Qor-aan) is niet het enige wonder maar wel het wonder van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Hem werd dit wonder gegeven als het ultieme bewijs van zijn profeetschap. Toen de ongelovigen vroegen om wonderen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), openbaarde Allah de Verhevene dat de Qor-aan zelf voldoende is als een wonder.

Lees meer hierover in de verhandeling Wonderen in de Koran.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan