Intellectuele zelfmoord – religie of atheïsme?

Is er een God?

Door Fadel Soliman. Vertaald door Youssef El Bakiouli.

 

Waarom zou ik geen atheïst kunnen zijn? Wat is daar mis mee?

Religieuze geleerden van alle religies blijven het bestaan van God bewijzen door logische argumenten in te brengen. Echter het menselijke verstand kan zich vergissen en deze argumenten kunnen ook vergissingen bevatten. Nazisme is een product van het menselijke verstand. Fascisme is ook een product van het menselijke verstand. Kan iemand ons het bestaan van God bewijzen zonder dit logisch te beredeneren?

 

Wat is het bewijs dat God bestaat?

Laten we de volgende stelling eens analyseren; als de informatie dat in grote hoeveelheden boeken staat op een memory stick of een mini memory card opgeslagen kan worden, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat het inventieve verstand dat verantwoordelijk is geweest voor het ontwerpen en produceren van deze memory stick veel beter is dan die verantwoordelijk was voor de traditionele middelen door het op te schrijven met inkt en papier. Wat een verbazingwekkende technologie! Stel je nu eens voor dat de informatie die opgeslagen kan worden op een half miljoen dvd’s, of een stapel boeken – die gelijk staat aan 500 keer de afstand naar de maan – opgeslagen kan worden op iets dat de grootte heeft van een speldenknop, of zelfs kleiner; wat voor soort genialiteit zou hier dan achter zitten?

Nou, dit is wat wetenschappers al hebben bereikt. In plaats van informatie op te slaan op videobanden, audio bestanden en cd’s, hebben zij besloten om het op te slaan op iets dat DNA wordt genoemd; het erfelijkheidsmateriaal. Mocht je het nog niet weten, maar DNA bevindt zich in de kern van een levende cel. Kun je voorstellen hoe klein deze is? Het is een combinatie van bepaalde letters die verschillende codes vormen, die opgeslagen zijn op een bepaald proteïne medium. Als wetenschappers alle informatie zouden verzamelen die opgeslagen staat op videofilms en cd’s die toebehoren aan een tv-station, bijvoorbeeld, en het vervolgens zouden opslaan op één gram proteïne en die zouden bewaren op een schone en droge plek, dan zou dit voor tientallen duizenden jaren intact gehouden kunnen worden. Het is dan niet nodig om van tijd tot tijd de informatie opnieuw op te slaan als gevolg van het verslijten van standaard videobanden of soortgelijke materialen. Kan iemand dan zeggen dat dit geproduceerde DNA, dat zulke grote hoeveelheden informatie bevat, door toeval tot stand is gekomen, zonder de hulp van briljante wetenschappers?

Echter, deze wetenschappers hebben niet iets nieuws uitgevonden. Zij hebben slechts het DNA nagebootst dat in een levende menselijke cel al eeuwenlang bestaat.

 

De impact van DNA op evolutie en atheïsten

Wetenschappers waren pas vanaf 2003 in staat om alle opgeslagen informatie in het menselijke DNA te lezen. Dat is iets meer dan tien jaar geleden. Dit DNA is niet slechts opgeslagen informatie. Als het in een levende cel wordt geplaatst, dan kan het deze informatie omzetten in een functionerend ding, in shaa-a Allaah. Dit is de reden waardoor de beroemde atheïst Antony Flew, die een docent filosofie was aan de Oxford Universiteit, en wiens werken en boeken de reden zijn geweest voor de bekering van duizenden mensen tot het atheïsme, in 2004 zijn ideeën en overtuigingen heeft herzien. Hierover heeft hij een boek geschreven met de titel Er is een God, waarin hij bekend maakte dat hij nu gelooft dat er wel degelijk een God bestaat. Dit is ook wat het geloof van wetenschappers zoals dr. Francis Collins, de leider van het menselijkgenoomproject, heeft verstevigd. In dit project is het menselijke DNA gedecodeerd, dat hem heeft geleid tot het schrijven van een boek met als titel De Taal van God.

De studie naar DNA heeft ervoor gezorgd dat meerdere wetenschappers zijn gaan geloven in het bestaan van de Schepper: de Schepper Die – volgens hun eigen woorden – de mens op een ingenieuze wijze heeft ontworpen. En het is absurd voor de mensen om te geloven dat dit bij toeval is gebeurd. Toeval en willekeurigheid kunnen nooit iets scheppen dat zo complex en ingenieus is. Als een inktfles van jouw bureau op een wit blad zou vallen, dan is het mogelijk dat er een vorm ontstaat. Deze vorm, kan bij ‘toeval’, de vorm hebben van een kat bijvoorbeeld. Maar het kan nooit jouw naam schrijven. Het kan nooit een samenhangende memo schrijven, waarin staat dat jij jouw vrouw moet bellen wanneer je deze memo hebt ontvangen. Toeval en willekeurigheid hebben hun grenzen. Als ik stukjes glas, metaal en plastic samen door elkaar ga schudden, dan zal er nooit een horloge uit ontstaan. Wetenschap, vaardigheid en ontwerp horen bij het maken van een horloge. Dit wordt specialistische kennis of cognitieve capaciteit genoemd.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Heeft toeval het universum gecreëerd? Is dit mogelijk?

Een prominente wetenschapper van het Nucleaire Fysica aan het M.I.T., dr. Gerald Schroeder, heeft experimenten aangaande willekeurigheid uitgevoerd. Hij verzamelde een groep apen die ongecontroleerd op toetsenborden gingen slaan. Hij wilde zien hoeveel tijd het zou kosten voordat een van hen bij toeval een zin kon schrijven uit een specifieke Shakespeare sonnet. Echter, geen enkele aap was het gelukt om zelfs een woord met betekenis te typen. Met een enkel woord met betekenis bedoel ik zelfs geen “a” (een), dat als een woord gerekend kan worden wanneer deze voorafgegaan en opgevolgd zou worden door spaties. Nee, geen enkele aap is in staat geweest om een “a” in te typen voorafgegaan en opgevolgd door spaties. Daarna heeft hij berekeningen gemaakt gebaseerd op het experiment en is tot de conclusie gekomen dat de kans dat een aap een zin kan schrijven uit een Shakespeare sonnet gelijk staat aan 10-690. Het aantal deeltjes van het hele universum, inclusief protonen, elektronen en neutronen, staat gelijk aan 1080. Dus er zijn onvoldoende deeltjes in het hele universum die dit experiment zouden hebben kunnen laten slagen; namelijk dat een aap door toeval een zin kan schrijven uit een Shakespeare sonnet.

De Koran nodigt de mensheid uit om na te denken over de mogelijkheid dat toeval verantwoordelijk is voor de schepping. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie):

“Kijken zij dan niet naar de kamelen, hoe zij geschapen zijn!?” [Soerat al-Ghaashiyah (88), aayah 17.]

Hoe is het mogelijk dat al deze scheppingen door toeval kunnen ontstaan, zonder Ontwerper?! Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie):

“…een verrichting van Allah, Degene Die alle zaken geperfectioneerd heeft…” [Soerat an-Naml (27), aayah 88.]

We hebben nu logisch kunnen concluderen dat het universum niet ontstaan kan zijn zonder Schepper. Nou, er is iets dat bewijs door middel van uitsluiting heet. Dit betekent dat als er meerdere mogelijkheden bestaan, om te bewijzen dat één ervan correct is, je dit kunt doen door de anderen uit te sluiten. Bijvoorbeeld, stel je voor dat er twee mogelijkheden bestaan over mijn bestaan. Het is of ‘ik besta’ of ‘ik besta niet.’ Als ik kan bewijzen dat het onmogelijk is dat ik niet besta, dan heb ik derhalve bewezen dat ik wel besta. Wij hebben logisch afgeleid dat het absoluut onmogelijk is dat het universum zonder Schepper ontstaan kan zijn. Daarom heeft het universum een Schepper. De enige manier voor jou om te geloven dat dit universum – met al zijn complexiteit, variatie, diversiteit en perfectie – bij toeval is ontstaan, willekeurig, is om jouw verstand uit te schakelen. Je moet dan jouw verstand grijpen en deze in de prullenbak gooien. Atheïsme is intellectuele zelfmoord.

 

Sommige briljante wetenschappers zijn atheïsten. Betekent dit dat het atheïsme de juiste keus is?

Hier rijst een belangrijke vraag. Er bestaan briljante, intelligente wetenschappers die atheïsten zijn. Is dit dan geen bewijs dat het atheïsme het correcte geloof is? Is het mogelijk dat deze briljante, intelligente wetenschappers fout zitten? Ons antwoord hierop luidt: ‘De waarheid wordt niet bepaald door middel van de mens; maar de mens wordt bepaalt door de waarheid.’ Er bestaan ook briljante, intelligente geleerden, raket- en ruimtewetenschappers, die koeien aanbidden. Betekent dit dat het aanbidden van koeien correct is? En als het aanbidden van koeien correct is, omdat een aantal briljante wetenschappers dit praktiseren, wie heeft dan gelijk: degenen die het aanbidden van koeien praktiseren of degenen die alle vormen van aanbidding afzweren en het atheïsme omarmen? Dat er intelligente atheïsten bestaan, betekent niet dat zij in staat zijn om correct te denken betreffende deze zaak.

 

Kun je het bestaan van God bewijzen zonder redenering te gebruiken?

Goed, iemand kan beweren dat aangezien je redenering hebt gebruikt om te concluderen dat er een God bestaat, dat het menselijke verstand fouten kan maken en dus ook redenering incorrect kan zijn. Met andere woorden, wat is de garantie dat het bestaan van God de waarheid is, aangezien het geconcludeerd is met het menselijke verstand en redenering? Het menselijke verstand en redenering kunnen per slot van rekening fouten maken. Het menselijke verstand heeft nazisme en communisme voortgebracht en erin geloofd. Later is bewezen dat deze fout waren, ondanks dat miljoenen mensen voor tientallen decennia het hebben aangehangen. Misschien is het idee van het bestaan van een God fout, aangezien het ook geconcludeerd is door het menselijke verstand en middels redenering.

Hier moeten wij begrijpen dat er drie soorten ideeën bestaan:

De eerste is informatie, de tweede is voortbrengsels en de derde is feiten. Een stukje informatie wordt ontvangen door het menselijke verstand uit een externe bron, of het nu goed of fout is. Als het fout is, dan kunnen we het menselijke verstand niet de schuld geven, want het is slechts de ontvanger geweest van een verkeerd stukje informatie. Wat betreft producten van het verstand, zoals vliegtuigen en auto’s, dit zijn voortbrengsels van het verstand; dit geldt dus ook voor communisme en nazisme. Een menselijk verstand kan een goed of slecht product voortbrengen. En het menselijke verstand kan daarom de schuld krijgen voor een slecht product.

Echter, een universele waarheid kan geconcludeerd worden met het menselijke verstand. Het is een waarheid dat niet fout kan zijn. 1+1+1=3. Dit is een waarheid dat niet fout kan zijn. Lucht is nodig om te ademen. Dit is een feit dat niet fout kan zijn. Als dit soort feiten ontdekt kunnen worden door het menselijke verstand, dan kan iemand niet zeggen: “Nou, misschien is 1+1+1 niet 3, want het menselijke verstand kan fouten maken.” Nee. Het resultaat van het optellen van 1+1+1 is geen product van het menselijke verstand; het is een van de feiten uit het universum. Het menselijke verstand heeft dit bereikt door bewijs. Dus, zo lang er bewijs bestaat, kunnen wij de waarheid bereiken.

 

Een intellectuele zelfmoord – de bewijstheorie zelf in twijfel trekken

Een groter probleem is dat atheïsten de bewijstheorie in twijfel trekken. Ze gaan zo ver dat ze zeggen: “Wie heeft jou verteld dat nu er bewijs is, dat het ook een waarheid onthult? Misschien klopt deze bewijstheorie niet.”

Mijn antwoord op iemand die zoiets zegt, is dat je nu juist hebt bewezen dat je wel degelijk bewijs nodig hebt. Je hebt mij gevraagd om te bewijzen dat bewijs wel degelijk de waarheid kan onthullen. Je wil dat ik jou overtuig door bewijs te gebruiken.

Je hebt zojuist jouw eigen vraag beantwoord.

Je hebt om bewijs gevraagd.

Als we de bewijstheorie in twijfel gaan trekken, dat bewijs een waarheid kan aantonen, dan spreek je het verstand en redenering tegen. Zonder het verstand is de mens krankzinnig.

Laten we het eens op een andere manier benaderen:

Als je verstandig bent, dan dien je het verstand te respecteren.

Als je het verstand respecteert, dan dien je de bewijstheorie te respecteren.

Als je de bewijstheorie respecteert, dan dien je de waarheid te respecteren.

Als je de waarheid respecteert, dan dien je te geloven dat er een God bestaat.

Als je het bestaan van God in twijfel trekt, omdat het menselijke verstand dit feit heeft geconcludeerd, dan trek je in feite jouw eigen mentale capaciteiten in twijfel. En dit is wat wij proberen te zeggen: dat atheïsme intellectuele zelfmoord is.

 

Relevante artikelen:

Wordt evolutie verkeerd begrepen? – Openbaring, wetenschap en zekerheid.

De val van het atheïsme

Oppervlakkig denken – de vloek van de mens

De verwarring aangaande God

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

“De islam … de religie van onderontwikkeling”

Artikelen over Allah (diverse artikelen)

Atheïsme (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan