I wanted to kill Muslims … but then I became one

De reis van Ibrahim Killington naar de Islam.

BekeringsverhalenAllah de Verhevene zegt in de Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die deelgenoten toekenden (aan Allah) zullen zeggen: ‘Als Allah gewild had, hadden wij geen deelgenoten toegekend (shirk, afgoderij), noch onze vaders, en zouden wij niets verboden hebben (tegen Zijn Wil).’ (#1) Eveneens loochenden degenen die vóór hen waren (zij ontkenden de boodschappers van Allah), totdat zij Onze bestraffing proefden. Zeg: ‘Hebben jullie enige kennis (bewijs) dat jullie aan Ons kunnen tonen (of volgen jullie slechts ijdele hoop en begeerten)? Waarlijk, jullie volgen niets behalve vermoedens en jullie doen niets behalve liegen.’” [Soerat al-An’aam (6), aayah 148.]

<<<(#1) Dit excuus is niet gebaseerd op kennis, maar op vermoedens en giswerk. Hun hele argument is gebaseerd op wat men anderen heeft horen zeggen over de Wil van Allah de Verhevene, terwijl zij de betekenis van ‘de Wil van Allah’ niet werkelijk begrijpen. Dit is ook het aloude argument: als Allah Almachtig is, waarom legde Hij dan niet alle mensen Zijn Wil op? Hiermee ontkennen zij de beperkte vrije wil van de mens, wat de basis van ethiek is. Allah de Meest Vergevensgezinde stelt de mens keer op keer in de gelegenheid om dingen te weten en te begrijpen, maar Hij dwingt hem niet, want dat zou tegen het hele Plan gaan waarop ons huidige leven gevestigd is.>>>

Allah, Degene Die geen tekortkomingen heeft, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zij hebben echter geen kennis daarover. Zij volgen slechts vermoedens, en waarlijk, vermoedens baten niets tegen de waarheid.” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 28.]

Velen zijn negatief gezind over de islam (al-islaam) louter door hetgeen zij in de media lezen of wegens persoonlijke ervaringen met individuele moslims. Men leest wat hier en men hoort wat daar. Maar dit is natuurlijk niet de manier om een religie te beoordelen: de islam is perfect, moslims zijn dat zeker niet. Het beeld wat velen niet-moslims hebben over de islam wordt vaak gevormd door vermoedens, onwaarheden en vooringenomenheid.

We willen u graag verzoeken u zich eens af te vragen wat de redenen kunnen zijn voor alle propaganda en onjuiste informatie die momenteel verspreid worden over de islam (zie o.a. De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders). Als de islam slechts een onjuiste religie zou zijn die nergens op slaat, zouden dan zo velen de behoefte voelen om er zo veel onwaarheden over te verzinnen, terwijl vele mensen over de hele wereld vrijwillig kiezen om de islam als religie (manier van leven) te accepteren!?

Zo ook Ibrahim Killington, die aanvankelijk zeer negatief stond tegenover de islam en moslims zo haatte dat hij drie keer probeerde dienst te nemen in het Brits leger zodat hij “moslims kon doden”. Maar na een periode van onderzoek sprak hij zijn shahaadah uit, al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah). Zie hieronder zijn verhaal (Engelstalig), gevolgd door enkele artikelen die wellicht interessant zijn om te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@uwkeuze.net.

 

 

Relevante artikelen:

Bekeringsverhalen (diverse verhalen van broeders en zusters)

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

“De Islam – de religie van onderontwikkeling”

De ideologische aanval

Hoe wordt u moslim?

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan