Hoe kan Iblies gestraft worden met vuur terwijl hij van vuur geschapen is?

Iblies, oftewel Satan, is een djinn, geschapen van vuur.

Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Vraag: zal Iblies (Satan) de Hel binnengaan? Hoe kan hij het Vuur binnengaan terwijl hij van vuur geschapen is? Is er iets dat bevestigd hoe hij gestraft zal worden?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

 

Ten eerste:

Met betrekking tot het feit dat Iblies (Satan) de Hel zal binnengaan en daar voor eeuwig zal verblijven, dit is iets waar geen twijfel over bestaat. Allah de Meest Verhevene heeft zijn uiteindelijke lot in een aantal verzen genoemd, waaronder:

1.) Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) zei: ‘Wat belette jou (o Iblies) om neer te knielen toen Ik jou dit opdroeg!?’ Hij (Iblies) zei: ‘Ik ben beter dan hem (Adam), U schiep mij van vuur, terwijl U hem van klei schiep.’ Hij (Allah) zei: ‘(O Iblies!) Daal af daaruit (het Paradijs), jij hebt het recht niet daar arrogant te zijn. Ga weg, jij behoort werkelijk tot de vernederden.’ Hij (Iblies) zei: ‘Verleen mij uitstel tot de Dag dat zij opgewekt zullen worden.’ Hij (Allah) zei: ‘Jij behoort tot degenen die uitstel verleend is.’ Hij (Iblies) zei: ‘Omdat U mij hebt doen dwalen, zweer ik bij U dat ik zeker voor hen op de loer zal liggen op Uw rechte pad. Vervolgens zal ik zeker tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterkant en van hun linkerkant #1 en U zult de meeste van hen niet als dankbaren aantreffen.’ Hij (Allah) zei (tegen Iblies): ‘Ga weg daaruit (het Paradijs), veracht en verstoten. Eenieder van hen die jou vervolgens volgt, waarlijk, Ik zal zeker de Hel met jullie allemaal vullen.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 12-18.]

<<< #1 Noot van de vertaler: ik zal hen doen afwenden van de waarheid, de valsheid voor hen schoonschijnend maken en hen aansporen tot het zich bedelven in de geneugten van het wereldse leven en hen laten verwarren en twijfel veroorzaken over het Hiernamaals. (Tefsier al-Moeyassar.)>>>

AtTabarie zei: “Dit is een eed van Allah, moge Hij geprezen en verheven worden; Hij zwoer dat eenieder van onder de zonen van Adam (de mens) die de vijand van Allah, Iblies, zal volgen en hem zal gehoorzamen, dat Hij de Hel zal vullen met hen allen, oftewel met de ongelovigen onder de zonen van Adam die Iblies volgden, alsook met Iblies en zijn nakomelingen.” (Einde citaat uit Tefsier atTabarie, 8/139.)

2.) Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) zei: ‘O Iblies! Waarom behoor jij niet tot degenen die neerknielen!?’ Hij (Iblies) zei: ‘Het past mij niet om neer te knielen voor een mens die U schiep van gedroogde klei, uit zwarte stinkende modder (terwijl ik van vuur geschapen ben).’ Hij (Allah) zei: ‘Ga daaruit (het Paradijs) weg, want jij bent waarlijk een verworpene. En waarlijk, de vloek (ontzegging van de Genade van Allah) zal op jou rusten tot de Dag des Oordeels.’ Hij (Iblies) zei: ‘Mijn Heer! Schenk mij uitstel tot aan de Dag dat zij opgewekt zullen worden.’ Hij (Allah) zei: ‘Jij behoort waarlijk tot degenen aan wie uitstel geschonken is. Tot aan de Dag van het bepaalde tijdstip (de Dag der Opstanding).’ Hij (Iblies) zei: ‘Mijn Heer! Omdat U mij misleid heeft, zweer ik dat ik zeker ongehoorzaamheid schoonschijnend zal maken voor hen op aarde (het nageslacht van Adam) en ik zal hen zeker allen misleiden. Behalve Uw uitverkoren dienaren onder hen.’ Hij (Allah) zei: ‘Dit is het rechte pad dat naar Mij leidt. Waarlijk, jij zult geen macht over Mijn dienaren hebben, behalve over eenieder die jou volgt van degenen die misleid zijn.’ En waarlijk, de Hel is zeker de beloofde plaats voor hen allen. Zij (de Hel) heeft zeven poorten, aan elke poort is een deel van hen toebedeeld #2.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 32-44.]

<<< #2 Noot van de vertaler: Allah heeft aan elke poort een aantal volgelingen van de satan toebedeeld. Eenieder van hen zal een poort binnengaan in overeenstemming met zijn daden en hij zal daar voortdurend blijven in een niveau van de Hel in overeenstemming met zijn daden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Al-Shanqietie zei: “Elk vers dat gaat over hoe Iblies de zonen van Adam misleidt verklaart ook dat Iblies en iedereen die hem volgt in de Hel zullen zijn, aangezien Allah hier zegt: ‘En waarlijk, de Hel is zeker de beloofde plaats voor hen allen. Zij (de Hel) heeft zeven poorten, aan elke poort is een deel van hen toebedeeld.’” (Adhwaa-e al-Bayaan, 3/131.)

3.) En Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) zei: ‘De waarheid (Mijn belofte) is dan, en Ik spreek de waarheid, dat Ik de Hel zeker zal vullen met jou (o Iblies) samen met degenen die jou volgen.’” [Soerat Saad (38), aayah 84-85.]

4.) Allah vertelt ons dat de djinn zeiden (Nederlandstalige interpretatie): “En onder ons zijn er moslims en onder ons zijn er onrechtvaardigen (de ongelovigen). Wie zich overgeeft (aan Allah), zij zijn dan degenen die het rechte pad nastreven. En wat de onrechtvaardigen betreft, zij zullen brandhout voor de Hel zijn.” [Soerat al-Djinn (72), aayah 14-15.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ten tweede:

Met betrekking tot hoe Iblies gestraft zal worden met vuur terwijl hij geschapen is van vuur, het antwoord is:

Het feit dat de djinn geschapen zijn van vuur betekent niet dat zij nu vuur zijn, net zoals de mens geschapen is van stof maar nu geen stof is.

Aboe al-Wafaa-e ibn ‘Aqiel zei: “De duivels en djinn worden toegeschreven aan vuur zoals mensen worden toegeschreven aan stof, klei en gebakken klei. Wat bedoeld wordt in het geval van de mens is dat hij voortkomt uit klei, maar een mens is geen klei in werkelijke zin maar hij vindt zijn oorsprong in klei. Evenzo vinden de djinn hun oorsprong in vuur.” (Einde citaat uit Laqt al-Mardjaan fie Ah’kaam al-Djaan, p. 33, geciteerd in ‘Aalim al-Djinn wa l-Shayaatien, p. 58.)

Hoewel de mens geschapen werd van klei, een kleine hoeveelheid kan hem al schaden; als hij eronder begraven wordt zal hij sterven, en als hij ermee geslagen wordt (zoals gebakken klei) zal hij gewond raken of sterven (of bijvoorbeeld een vuiltje in het oog kan ook al pijn veroorzaken). Het is dus niet vreemd om te denken dat hoewel de djinn geschapen werden van vuur, dat zij met het vuur van de Hel gestraft zullen worden.

Allah de Meest Verhevene schiep de djinn van vuur, maar zij zijn nu geen vuur. Er zijn veel bewijzen met deze betekenis, waaronder:

1.) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) aan het bidden was en dat Shaytaan (satan) bij hem kwam, hem greep en op de grond wierp en hem wurgde. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Totdat ik de koelte van zijn tong op mijn hand voelde. Als mijn broeder Soelaymaan de smeekbede niet verricht had, dan zou hij deze ochtend vastgebonden zijn zodat de mensen hem konden zien.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie in al-Soenan al-Koebra, 6/442; als sah’ieh’ geclassificeerd door Ibn Hibbaan, 6/115.)

2.) Aboe l-Dardaa-e (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) stond (in gebed) en wij hoorden hem zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik zoek toevlucht bij Allah tegen jou.’ Vervolgens zei hij: ‘Ik vervloek jou met de vloek van Allah,’ drie keer, waarna hij zijn hand uitstak alsof hij iets wilde pakken. Nadat hij klaar was met bidden, zeiden wij: ‘O boodschapper van Allah! Wij hoorden u iets zeggen in uw gebed wat wij u nog nooit hebben horen zeggen, en wij zagen dat u uw hand uitstak.’ Hij zei: ‘De vijand van Allah, Iblies, kwam met een brandende tak om het in mijn gezicht te gooien, dus zei ik: ‘Ik zoek toevlucht bij Allah tegen jou,’ drie keer. Vervolgens zei ik: ‘Ik vervloek jou met de vloek van Allah,’ maar hij ging niet weg, drie keer. Daarna wilde ik hem grijpen, en bij Allah, als onze broeder Soelaymaan de smeekbede niet verricht had, dan zou hij deze ochtend vastgebonden zijn en zouden de kinderen van de bewoners van al-Medienah met hem gespeeld hebben.’” (Overgeleverd door Moeslim, 542.)

Van deze twee ah’aadieth (overleveringen) blijkt duidelijk dat de djinn nu geen vuur zijn. Dit wordt aangeduid door de koelte die de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) voelde van de tong van de Shaytaan, zoals dat aangegeven wordt in de eerste h’adieth. Als de Shaytaan nog steeds in de vorm van vuur geweest was, dan zou hij geen brandende tak nodig gehad hebben om het in het gezicht van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te gooien, en de kinderen zouden niet in staat geweest zijn om met hem te spelen.

3.) De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De Shaytaan (Satan) stroomt door de zoon van Adam (oftewel de mens) zoals bloed stroomt.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (1933) en Moeslim (2175).]

Als de Shaytaan vuur zou zijn, dan zou hij de mens verbranden, omdat de Shaytaan in hem is. We kunnen het verschil dus zien tussen dat de Shaytaan vuur is en het geschapen zijn van vuur.

Als de Shaytaan vuur zou zijn – omwille van het argument – en Allah zou hem willen straffen met het vuur van de Hel, Allah is in staat alles te doen wat Hij wil en er is niets wat Hij niet kan doen. Moge Hij geprezen en verheven worden.

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/answers/70276/how-can-iblees-be-punished-with-fire-when-he-has-been-created-from-it

 

Relevante artikelen:

De wereld van de djinn

Introductie tot soerah 72: al-Djinn (de Djinn)

De dienaar en zijn relatie met de engel en de duivel

Een gedetailleerd roqya plan – roqya tegen djinn, zwarte magie, het boze oog en jaloezie

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan