Hoe je roqya water kunt maken

Bescherm je huis tegen de djinn met roeqyah water.

Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Dit artikel bestaat uit de volgende hoofdstukken:

– De toelaatbaarheid van roeqyah water
– Hoe maak je roeqyah water
– Het gebruik van zwarte musk of andere soorten musk in de roeqyah
– Do’s and Don’ts
– Beschermende doe’aa-e (dua, smeekbede) van de Soennah
– Relevante artikelen

[Nu verkrijgbaar in de islamwinkel op deze website, roqya water met zwarte musk voor je huis, en roqya olie voor je lichaam. Ga naar Roqya Water & Olie. Lees ook het artikel Een gedetailleerd roqya planroqya tegen djinn, zwarte magie, het boze oog en jaloezie.]

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

 

De toelaatbaarheid van roeqyah water

Het is toegestaan om de Koran te reciteren en te blazen over water om het vervolgens op te drinken of ermee ghoesl (grote wassing) te verrichten, aangezien hier bewijs voor is in vele profetische overleveringen, en het is bevestigd dat vele metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) dat deden.

Bijvoorbeeld, imam Moeslim leverde over dat ‘Awf ibn Maalik al-Ashya’ie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “In de pre-islamitische periode verrichtten wij roeqyah (of roqya) en wij vroegen aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): ‘Wat is uw mening hierover?’ Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Laat me zien hoe jullie roeqyah verrichten,’ (waarna) hij zei: ‘Er is niets mis met het verrichten van roeqyah (op jullie manier), zolang het geen shirk (deelgenoten toekennen aan Allah) bevat.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Over water blazen na het reciteren van de Koran is geen handeling waarmee je deelgenoten aan Allah toekent. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) verhaalde dat als er iemand bij de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kwam en klaagde over pijn of een ziekte of een verwonding, hij zijn vinger op stof plaatste [en Soefyaan (moge Allah tevreden over hem zijn), een van de overleveraars van deze overlevering, plaatste zijn wijsvinger op de grond], waarna hij het weer ophief en zei (Nederlandstalige interpretatie): “In de Naam van Allah, met het stof van ons land, met het speeksel van iemand van ons, zodat een zieke persoon onder ons zal genezen, met de Toestemming van onze Heer.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim; en deze bewoording is van Moeslim.) Dit is bewijs dat het aanbrengen van speeksel samen met stof op een getroffen persoon iets is dat toegestaan is wanneer men roeqyah verricht. Dit kan ook gedaan worden door over water te blazen, hetgeen rein is en een reinigend middel is, om er vervolgens ghoesl mee te verrichten, aangezien water meer reinigt dan stof.

Bovendien leverde Aboe Daawoed in zijn Soenan over dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), tegen Thaabit ibn Qays (moge Allah tevreden over hem zijn), die ziek was, zei (Nederlandstalige interpretatie): “O Heer der mensheid! Neem het kwaad bij Thaabit ibn Qays weg,” waarna hij wat aarde van Buthaan (een plaats in al-Medienah) nam en het in een vat deed en er water aan toevoegde waarna hij het water op hem sprenkelde.

En Ibn Aboe Shaybah leverde over dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Als een vrouw die op het punt staat te bevallen de pijn (van de bevalling) niet kan verdragen, dan dient zij deze twee verzen op een stuk papier te schrijven en ze te wassen en er van te drinken: ‘Bismillaah, laa ilaaha illallaah, al-H’aliem, al-Kariem, Soebah’aanallaah,  Rabboes-Samaawaatie as-sab’ wa Rabboel-‘Arshie l-‘Aadhziem (in de Naam van Allah, niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, de Meest Verdraagzame, de Vrijgevige, Glorieus is Allah, Heer van de hemelen en Heer van de geweldige troon).’ En dan (het vers van de Koran dat als volgt begint – Nederlandstalige interpretatie): ‘De Dag dat zij het (Laatste Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of een ochtend verbleven (in deze wereld en in hun graven).’ [Soerat an-Naazi’aat (79), aayah 46.] En vervolgens (het vers – Nederlandstalige interpretatie): ‘…Op de Dag dat zij hetgeen hen beloofd is zullen zien, zal het voor hen zijn alsof zij slechts een uur van de dag verbleven (op aarde). Dit (de Koran) is een verkondiging. Zal dan niet slechts het zondige volk vernietigd worden!?’ [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 35.]

Bovenstaande overleveringen en anderen zijn bewijs dat het toegestaan is om water, speeksel en stof te gebruiken wanneer men roeqyah verricht, mits de recitatie acceptabel is en op voorwaarde dat het doel van het gebruiken van het water, stof en speeksel is om het effect van roeqyah op het lichaam van de patiënt over te brengen. Het is wegens deze reden dat veel vroegere en hedendaagse geleerden van mening zijn dat het toegestaan is om de Koran te reciteren over water en er vervolgens over heen te blazen. Waarlijk, Wahb ibn al-Moenabbih, imam Ah’mad, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, sheikh Ibn Baaz, Ibn ‘Oethaymien en sheikh Ibn Ibraahiem Aal Ash-Shaykh zeiden allemaal dat het toegestaan is om op deze manier roeqyah te verrichten.

Sheikh Ibn Djibrien werd hierover gevraagd en hij zei, zoals vermeld wordt op zijn website onder fatwa nr. 12839:

Fatwa titel: het sprenkelen van water en zout in de hoeken van huizen die bewoond worden door de djinn en duivels.

Vraag: wat is de regelgeving aangaande het sprenkelen van water en zout in de hoeken van huizen die bewoond worden door djinn en duivels, als een fysieke manier om ze te beschermen tegen hun kwaad, met de Toestemming van Allah de Almachtige, aangezien djinn en duivels meer aanwezig zijn in hoeken en een afkeer hebben en walgen van zout?

Antwoord: er is niets mis met het toevoegen van zout aan het water totdat het oplost, waarna het gesprenkeld wordt in de hoeken van het huis binnen en buiten. Dit is uitgeprobeerd en nuttig gebleken in het beschermen van huizen, het verdrijven van de opstandige djinn en het veilig zijn voor hun kwaad. Zij hebben mogelijk gezag over sommige reciteurs en behandelaars; in dat geval is het toegestaan om datgene te gebruiken dat dienst doet om de mensen te beschermen tegen hun kwaad. Het is ook geldig, volgens de sharie’ah, om enkele adzkaar (vormen van het noemen van Allah) en relevante sharie’ah smeekbeden over het water te reciteren om het vervolgens te sprenkelen in het huis waar djinn en duivels aanwezig zijn: het zal hen weghouden, met de Toestemming van Allah de Almachtige; en waarlijk, Allah is Degene Die geneest. (Einde citaat.)

(Bron: http://www.islamweb.net Fatwa No: 162951.)

Sheikh Mukhtar Mohammed Kamil zei: “En wat eveneens behoort tot de belangrijke zaken is het drinken van gereciteerd water (roeqyah water) en het wassen ermee en het spuiten ervan in de hoeken van het huis en dit raakt de djinn (met de Wil van Allah) die de mens onrecht aandoet.” (Tard ‘Ilaaz al-Djaan bil-Quraan wal A’shaab, blz. 11.)

“En Wij zenden van de Koran neer wat genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen…”
[Soerat al-Israa-e (17), aayah 82.]

Al-Imaam as-Soeyootie zei: “De geleerden hebben overeenstemming (idjmaa’) bereikt dat het verrichten van ar-roeqyah toegestaan is wanneer aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

1.) De roeqyah dient verricht te worden met de Woorden van Allah (de Koran, hieronder vallen ook de smeekbeden van de authentieke Soennah) of door (het aanroepen van Allah met) Zijn Schone Namen en/of Eigenschappen.

2.) De roeqyah dient uitgesproken te worden in de Arabische taal of de taal waarvan de betekenis gekend is.

3.) Men dient te geloven dat de roeqyah niet uit zichzelf baat, maar enkel door Allah nuttig is.”

(Taysier al-‘Aziez al-H’amied Sharh’ Kitaab al-Tawh’ied, blz 167.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Hoe maak je roeqyah water

1.) Vul een bakje (of een pan bijvoorbeeld) of fles met normaal kraan-, bron- of Zamzam-water (zeer aangeraden als dat voorhanden is) en laat enige ruimte over voor lucht (zo’n 5 cm).

Noot: de maximaal aanbevolen hoeveelheid is ongeveer één of twee liter, meer dan dat en het roeqyah water zal afgezwakt zijn en niet meer zo effectief. Je kunt meer maken, maar alleen als je van plan bent om een uur te reciteren met volledige concentratie.

2.) Heb een oprechte intentie om roeqyah te reciteren om bezetenheid door djinn, tovenarij (sih’r), het boze oog, gezondheidsprobleem enzovoort te behandelen.

Noot: het feitelijke roeqyah effect van de Koran schuilt – met de Wil van Allah – in de adem van de persoon die reciteert. Het is dus belangrijk om de opening van de fles dicht bij je mond te houden (indien mogelijk) en direct in de fles te ademen. Het volume, de trilling en visualisatie hebben een direct effect op het water.

3.) Reciteer de volgende verzen of enkele hiervan die je gememoriseerd hebt.

Noot: het is effectiever om minder soewar met concentratie te reciteren dan langere soewar met weinig concentratie.

A’oedzoe biellaahie miena s-shaytaanie r-radjiem (ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan)
Bismiellaah
– Beschermende doe’aa-e (dua, smeekbede) van de Soennah (optioneel)
Soerat al-Faatih’ah 7x
Soerat al-Baqarah (2), aayah 1-10
Soerat al-Baqarah (2), aayah 102 (om zwarte magie te behandelen) *
Soerat al-Baqarah (2), aayah 255-256 (vers 2:255 is Aayatoe l-Koersie)
Soerat al-Baqarah (2), aayah 285-286 (zie het artikel De zegeningen van aayah 2:285-286)
Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 18-19
Soerat al-A’raaf (7), aayah 106-122 (om zwarte magie te behandelen) *
Soerat Yoenoes (10), aayah 79-82 (om zwarte magie te behandelen) *
Soerat Taa Haa (20), aayah 65-69 (om zwarte magie te behandelen) *
Soerat Yaa Sien (36) (optioneel)
Soerat ad-Doekhaan (44) (optioneel)
Soerat ar-Rah’maan (55), aayah 33-35
– Soerat al-Djinn (72), aayah 1-7
– Enige andere soewar (optioneel)
Soerat al-Kaafiroen (109) (om zwarte magie te behandelen) *
Soerat al-Ikhlaas (112) 3x
Soerat al-Falaq (113) 3x
– Soerat an-Naas (114) 3x
Doeroed (het zenden van vrede en zegeningen op de profeet – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)

(* 1, 3, 5 of 7x: 7x is het best)

Spuug na het lezen van elke soerah of set verzen (bijvoorbeeld 10:81-82) droog en lichtjes in het water.

4.) Sluit zo af en toe de fles en schud het.

Men kan roeqya water drinken, of je er mee wassen, of het in de hoeken van je huis sprenkelen/sprayen.

 

Het gebruik van zwarte musk of andere soorten musk in de roeqyah

Geleerden hebben aangetoond dat roeqyah vast staat wat betreft de drie voorwaarden die al-imaam as-Soeyootie hierboven genoemd heeft, maar dat de verdere invulling en manier openstaat en kan veranderen. Dit betekent dus dat men bij roeqyah zaken mag toepassen/gebruiken zolang het aan een aantal voorwaarden voldoet, deze zijn:

a.) Het mag niet tegenstrijdig zijn aan de 3 voorwaarden.

b.) De behandeling mag niet op zichzelf h’araam (verboden) zijn in de islam, zoals het gebruiken van bijvoorbeeld alcohol of varkensvlees enz.

c.) Het moet bewijsbaar nut opleveren in de praktijk, dus geen zaken die niet werken of die nergens op slaan, zoals het reciteren van een specifiek aantal van een bepaalde soerah, zoals 134 keer soerat al-Faatih’ah en 77 x Aayatoe l-Koersie (2:255), of een mes onder je kussen plaatsen, dit zijn zaken die nergens op slaan en symbolische waarde hebben bij bepaalde sahara.

d.) Het mag het lichaam niet schaden.

Dit principe geldt niet alleen voor roeqyah. Dit principe komt vaker voor in de islam en heeft te maken met de stelregel dat de basis van zaken in de islam is dat ze toegestaan zijn mits er een verbod is in de Koran of authentieke Soennah. We zien vaak mensen die, wanneer ze iets lezen dat het aanbevolen is om te gebruiken in de roeqyah of geneeskunde, dan vragen of je bewijs hiervoor hebt uit de Koran en de Soennah. Zij begrijpen niet dat de Koran en de Soennah geen encyclopedie zijn met miljoenen aan woorden die je kunt opzoeken en waar toegestaan of niet toegestaan achter staat. Allah de Meest Verhevene heeft met Zijn Wijsheid in een aantal gevallen specifieke zaken opgenoemd of iets toegestaan is of niet, zoals welk vlees men mag eten en welk niet. Maar niet alles wat bestaat is genoemd bij naam. Deze zaken vallen onder het basis principe dat ze toegestaan zijn totdat er bewijs is van verbod.

Tot deze zaken behoort het toevoegen van zwarte musk aan roeqyah water.

Het gebruik van zwarte musk en andere soorten musk is nuttig bevonden in de roeqyah. Wat betreft de toelaatbaarheid van het gebruik van zwarte musk – en musk in het algemeen – dit vindt men terug in de bewijzen die te vinden zijn in de Soennah alsook in de bewijzen die experimenten in de roeqyah hebben gebracht in de praktijk dat het werkt.

Op gezag van Abie Sa’ied al-Khoedrie is overgeleverd: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘De beste der geuren is musk.’” (Sah’ieh’ Moeslim.)

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Waarlijk, musk heeft de volgende eigenschappen; de engelen houden ervan en de shayatien (duivels onder de djinn) vluchten ervan weg. En het meeste waar de shayatien van houden is een slechte geur. Want goede zielen houden van goede geuren en slechte zielen houden van slechte geuren, en elke ziel zal de kant opgaan waar die bij hoort. Want al-ghabithoen lie l-ghabithaat (de onreine mannen voor de onreine vrouwen) en attayyiboen lie ttayyibaat (de reine mannen voor de reine vrouwen).”

Zoals we zien uit de uitspraak van Ibn al-Qayyim rennen de shayatien weg van de geur van musk, en vooral zwarte musk, en dit is ook wat ondervonden wordt in de praktijk. Het is dus een zaak die zowel bewezen is in de praktijk als in de Soennah en de uitspraken van de geleerden, wat dus maakt dat deze methode toegestaan is om te gebruiken.

[In de islamwinkel van www.uwkeuze.net is zwarte musk verkrijgbaar van uitstekende kwaliteit, puur en onverdund.]

 

Do’s and Don’ts

– Vul roeqyah water niet aan met gewoon water omdat dit het zal verzwakken.

– Giet het niet weg in de gootsteen, omdat het dan naar het riool gaat en dit is een vorm van disrespect jegens de zegeningen van de Koran.

– Verzamel het roeqyah water dat gebruikt is of waarmee je jezelf gewassen hebt zo veel mogelijk en giet het in de tuin (bij voorkeur op aarde).

Roeqyah water kan gekoeld worden, maar kook het niet en voeg er geen heet voedsel of iets dergelijks aan toe, omdat dit de roeqyah teniet zal doen.

– Bewaar het roeqyah water niet voor lange tijd. Drink het binnen 3-4 dagen op, omdat er in water dat blootgesteld is aan de buitenlucht bacteriën kunnen groeien waarna het water niet meer geschikt is om te drinken. Het enige water dat niet bederft is ZamZam water.

– Drink geen grote hoeveelheden water in één keer. Helaas zullen sommige raqis proberen een patiënt 2-5 liter water in één bijeenkomst te laten drinken zodat de patiënt “de sih’r uit zal braken”. Maar als voogd of persoon die de patiënt vergezeld is het jouw plicht om de raqi te informeren dat dit wegens medische redenen gevaarlijk is. [Het kan er voor zorgen dat de hoeveelheid zout, of natrium, in het bloed te laag wordt. Dat is een aandoening met de naam hyponatriëmie (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyponatri%C3%ABmie).]

(Bron: http://www.ruqyaqa.com/0004-how-to-make-ruqya-water–oil.html)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Beschermende doe’aa-e (dua, smeekbede) van de Soennah

Er is overgeleverd dat Abaan ibn ‘Oethmaan (moge Allah tevreden over hem zijn) zei, verhalend van ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “Ik heb de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie drie keer zegt…

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

bismiellaah illadzie laa yadhoerroe ma’a smihie shay-oen fie l-ardhie wa laa fie s-samaa-e, wa hoewa s-samie’oe l-‘aliem

in de Naam van Allah met Wiens Naam niets op aarde of in de hemel kan schade, en Hij is de Alhorende, de Alwetende

…zal niet getroffen worden met een plotselinge kwelling totdat de ochtend komt; en wie ze zegt wanneer de ochtend komt zal niet getroffen worden door een plotselinge kwelling totdat de avond komt.’”

Hij zei: “Abaan ibn ‘Affaan werd getroffen door verlamming, en de man die deze h’adieth van hem gehoord had begon hem aan te kijken. Hij zei tegen hem: ‘Waarom kijk je mij aan? Bij Allah, ik heb geen leugen verteld over ‘Oethmaan en ‘Oethmaan heeft geen leugen verteld over de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Maar de dag waarop dat (de verlamming) mij overkwam, was ik boos geworden en vergat ze te zeggen.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed (5088).]

Dit is ook door at-Tirmidzie in zijn Soenan (nr. 3388) als volgt overgeleverd: “Er is niemand die drie keer in de ochtend van elke dag en de avond van elke dag zegt…

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

bismiellaah illadzie laa yadhoerroe ma’a smihie shay-oen fie l-ardhie wa laa fie s-samaa-e, wa hoewa s-samie’ oel-‘aliem

in de Naam van Allah met Wiens Naam niets op aarde of in de hemel kan schade, en Hij is de Alhorende, de Alwetende

…of niets zal hem schaden.”

At-Tirmidzie zei: “Het is h’asan sah’ieh’ gharieb.” Het is door Ibn al-Qayyim als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Zaad al-Ma’aad (2/338) en door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed. Zie ook Sah’ieh’ Ibn Maadjah 2/332.

Zie het artikel Adzkaar voor in de ochtend en de avond voor meer adzkaar (mv. van dzikr) die beschermen tegen kwaad.

En Allah weet het het best.

 

Relevante artikelen:

Ar-Roeqyah – genezing door middel van de Qor-aan en de Soennah

Een gedetailleerd roqya planroqya tegen djinn, zwarte magie, het boze oog en jaloezie

Adzkaar voor in de ochtend en de avond

Stop niet met dzikr omdat jouw hart er niet bij betrokken is

Een superieure dzikr

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan