Het zuivere hart

Een zuiver hart is vrij van polytheïsme, hypocrisie en twijfel, alsook van arrogantie, nijd en haat jegens mede-moslims.

Zuiver hart klDoor Ahmed Elmikashfi.

Reiniging van de ziel, genezing van het hart, het onderzoeken van de ware intenties, zijn de edelste en meest lonende daden waar iemand zich mee kan bezighouden. Stel je de aandoenlijke omschrijving van de Dag des Oordeels eens voor die gegeven wordt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Behalve wie tot Allah komt met een zuiver hart (#1).” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 89.] Beeld je de waarde van een zuiver hart eens in. Aan het eind is niets echt van belang, behalve dit. Echt totaal niets.

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: een zuiver of gezond hart dat vrij is van shirk (polytheïsme) en van twijfel. Wat de zonden betreft, niemand is daarvan gevrijwaard… Sa’ied ibn al-Moesayyieb zei: “Het zuivere hart is het gezonde hart: het hart van de gelovige, omdat het hart van de ongelovige en de huichelaar ziek is.” (Tefsier al-Baghawiey.) Zie de artikelen De voorwaarden van as-shahaadah en De boetedoening voor zonden is berouw.>>>

Herinner de vaak aangehaalde en onthullende h’adieth overgeleverd door Ah’mad, op het gezag van Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem), over een man over wie de boodschapper van Allah ﷺ (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) sprak als een man van het Paradijs. Andere metgezellen waren zeer verrast en benieuwd. Een van hen, ‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden zijn met hem), ging zo ver dat hij een excuus verzon om drie dagen bij de genoemde man te blijven om te ontdekken of er iets bijzonders aan hem was. Zijn bevindingen verrasten hem zelfs nog meer: niet veel nachtgebeden, geen speciaal vasten, niets bijzonders. Teleurgesteld wilde hij het bijna opgeven, totdat hij uiteindelijk het geheim ontdekte. De man zei tegen Ibn ‘Amr: “Ik doe niets bijzonders anders dan wat jij zag. Maar elke nacht, voordat ik slaap, zorg ik ervoor dat er niets in mijn hart is tegen enige moslim, ook benijd ik niemand voor iets dat Allah hem gegeven heeft.” (Zie het artikel Jaloezie en het boze oog.) ‘Abdoellaah verklaarde: “Dit, voorwaar, is wat jou daar bracht!” Wat een verschil voor die man maakte was dat hij een gezond hart had.

Niet dat onze daden er niet toe doen. Maar al onze daden zijn alleen iets waard als zij de vruchten voortbrengen van een gezond, zuiver hart. [Zie het artikel De voorwaarden voor geaccepteerde ‘ibaadah (aanbidding).] Als men verstoken is van dit gezonde hart, dan zijn daden slechts as wat weggeblazen wordt door de wind. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…en het goede einde (d.w.z. het Paradijs) is voor de bezitters van taqwaa (vroomheid, godsvrees, gehoorzaamheid).” [Soerat Taa Haa (20), aayah 132.]

Deze gezegende metgezel die het Paradijs gegarandeerd was, was geen beroemdheid onder de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen). De annalen van de islamitische geschiedenis, bijvoorbeeld, berichten niet veel over zijn prestaties. Zij vermelden niet eens zijn naam omdat het irrelevant is. Wat er toe doet is het feit dat hij het ultieme succes bereikte door middel van iets ‘eenvoudigs’, een zuiver, gezond hart. De uitleggers van de Qor-aan gaven verschillende uitleggingen voor het ‘zuivere hart’ dat in vers 26:89 genoemd wordt, allen kwamen op hetzelfde neer: een zuiver hart dat door zijn geloof gewassen en gereinigd is van de viezigheid van polytheïsme (shirk) en hypocrisie (nifaaq) aan de ene kant, en van nijd (h’asad), arrogantie (kibr) en haat aan de andere kant.

Verdorvenheid van het hart is een afschuwelijke daad en is vergeleken met de schandelijke daden van het lichaam. Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘Waarlijk, mijn Heer heeft slechts de gruweldaden verboden (de zedeloosheid) – wat daarvan zichtbaar is en wat verborgen is…’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 33.]

Dit zijn enkele gedachten die in mijn hoofd opkomen. Er zijn enkele zaken van herinnering die mijn gedachte wakker maken, mijn hart beroeren en mijn ogen bevochtigen. Ik bid dat zij bij jou hetzelfde doen.

 

Relevante artikelen:

Bedek het lichaam en bescherm het hart

De voorwaarden voor geaccepteerde ‘ibaadah (aanbidding)

De principes van tazkiyah – het reinigen van de ziel

Jaloezie en het boze oog

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan