Het graf – zegeningen & bestraffingen – boek

Kaft Het graf gr€ 3,50

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: sheikh Husayn al-Awayishah
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 83

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

Er zijn veel vragen over wat er gebeurd na de dood. Vooral in westerse gemeenschappen wordt er enorm gespeculeerd over deze kwestie. Moslims echter, hebben antwoorden op deze vragen. De Islaam vertelt ons wat we kunnen verwachten wanneer we uiteindelijk deze wereld hebben verlaten; er wordt ons ook leiding gegeven hoe we ons het beste kunnen voorbereiden en hoe we de beloningen van het Paradijs in het Hiernamaals kunnen krijgen.

In dit boek vat H’oesayn al-‘Awayshah de islamitische leerstellingen met betrekking tot de dood en het graf samen.

Het is voor elke moslim die meer over dit onderwerp wil weten vanuit de authentieke bronnen van de Islaam, essentieel om dit goed te bestuderen zodat hij of zij zich kan voorbereiden op dit onvermijdelijke moment.

Voordat een gelovige iets zegt of doet, moet hij de gevolgen goed in overweging nemen. Hij moet denken aan Allah de Verhevene, de Hel en het Paradijs, en de zegeningen en bestraffingen in het graf. Aldus dient een gelovige niets anders te doen behalve het goede; en als hij iets zegt of doet wat hem niet betaamt, dan zal hij voelen alsof de bestraffingen van het graf en de Hel dichter bij hem zijn dan de zolen van zijn eigen voeten.

Wat gebeurt er vlak voordat de ziel wordt genomen?

Wanneer de dood komt

Wat gebeurd er nadat de ziel genomen is?

De gebeurtenissen in al-barzakh

De fysieke bestraffing van de zondaren in het graf

De zonden waar de zondaren voor gestraft zullen worden in het graf

De profeten en al-barzakh

Daden die de overledene voordeel zullen brengen na zijn dood

Dingen die een persoon zullen redden van de bestraffing in het graf

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan