Het gebed

 De fakkel tussen de dienaar en zijn Meester.

Het gebed as-salaahZie hieronder voor een overzicht van onze artikelen en gratis e-boeken over het gebed, alsook een video.

Het gebed (assalaah) is een fardh ‘ayn, dat wil zeggen dat het een individuele verplichting is voor iedere moslim. Het gebed is de tweede zuil in de islam, na de shahaadah (geloofsgetuigenis), en de eerste praktische zuil. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een persoon en ongeloof staat het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim, Ah’mad, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.)

We dienen veel aandacht te schenken aan het gebed. Kennis over hoe het gebed correct verricht dient te worden is onontbeerlijk. De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Belangrijk advies: leer de Arabische teksten die nodig zijn voor het gebed van iemand die het Arabisch goed machtig is. Het uit jezelf leren van de Arabische teksten kan leiden tot verkeerde uitspraken en onjuiste betekenissen!

De vijf verplichte gebeden die we dagelijks dienen te verrichten zijn:

  • salaat al-fadjr – het ochtendgebed; 2 raka’aat verplicht (het is aanbevolen om vrijwillig 2 raka’aat er voor te bidden)
  • salaat al-dhzohr – het middaggebed; 4 raka’aat verplicht (het is aanbevolen om vrijwillig 2×2 raka’aat ervoor en 2 raka’aat erna te bidden)
  • salaat al-‘asr – het namiddaggebed; 4 raka’aat verplicht
  • salaat al-maghrib – het avondgebed; 3 raka’aat verplicht (het is aanbevolen om vrijwillig 2 raka’aat erna te bidden)
  • salaat al-‘ishaa-e – het nachtgebed – 4 raka’aat verlicht (het is aanbevolen om vrijwillig 2 raka’aat erna te bidden)

Zie de artikelen Hoe bepaal je zelf de gebedstijden volgens de Soennah en De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden.

Nu volgt een overzicht van onze gratis e-boeken en artikelen over het gebed, alsook een video helemaal onderaan deze pagina.

 

Gratis e-boeken

Gids tot een goed gebed (bundel artikelen en verhandelingen – 159 pagina’s – pdf – 1,9 mb)

Het nachtgebed – qiyaam al-layl (witr, tahadjoed, tarawieh’ – 24 pagina’s – pdf – 573 kb)

Een boek over reiniging (ghoesl, woedhoe-e, toiletbezoek en istindjaa-e – 30 pagina’s – pdf – 442 kb)

 

 

Artikelen

Het belang van het gebed

Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat (sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien)

De zuilen en verplichtingen van het gebed

Voorbereidingen tot het gebed

Beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ (sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie)

Het belang van het ‘asr gebed – Achteloosheid jegens het ‘asr gebed maakt goede daden vruchteloos!! (Aboe Ayman)

Hoe bepaal je zelf de gebedstijden volgens de Soennah (Islam Q&A)

Bidden als je geen Arabisch kent + video (www.uwkeuze.net)

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed (Saalih’ ibn ‘Abdoel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal s-Shaykh)

Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden (Muhammad Alshareef)

Lijst met dingen die het gebed ongeldig maken (Islam Q&A)

Eten tijdens het bidden maakt het gebed ongeldig (Islam Q&A)

De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Bidden tegenover een soetrah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Tien tips om je salaat (gebed) te onderhouden (Oem Mohammed)

Al-Adzaan – de oproep tot gebed (Islam Q&A)

Complete vs. acceptabele ghoesl (islamqa.info)

De woedhoe-e, stap voor stap (sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Enkele misverstanden aangaande de woedhoe-e

Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e (uwkeuze.net)

De wijsheid achter de woedhoe-e

Toiletbezoek en istindjaa-e (Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

Het corrigeren van fouten in het gebed (soedjoed as-sahw) (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Khoeshoo’ tijdens het gebed (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr (salaat al-layltahadjoedtarawieh’) (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah met behulp van o.a. islamqa)

De voortreffelijkheid van het dhoh’aa gebed

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah (Islam Q&A)

Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed (Een brief aan de buren van de moskee)

Salaat al-istikhaarah (het gebed om leiding van Allah te zoeken)

Salaat al-djanaazah – het begrafenis gebed

Zittend bidden (sheikh Soelaymaan ibn Naasir al-‘Alwaan – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

Doe’aa-e al-Qoenoet (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

De moskee – kern van de islamitische gemeenschap (Ibn Abderahman, Al-Jumuah Magazine)

Vraag 18 – Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan

Vraag 24 – Mag je tijdens de woedhoe-e over de h’idjaab (hoofddoek) vegen als je de h’idjaab niet af kunt doen?

Vraag 60 – Hoe dien ik te bidden in een vliegtuig?

Vraag 73 – Is het bidden in gemeenschap 25 of 27 keer beter dan alleen bidden?

Vraag 76 – Verbreekt het kussen van je vrouw, of het aanraken van je billen of je schaamdeel de woedhoe-e (wudu) en mag het met de rechterhand aangeraakt worden?

De adzaan – een verbazingwekkende ontdekking

 

Gebedstijden – ga naar hadieth.nl/gebedstijden voor de gebedstijden van jouw stad

 

Video

Surah al Fatiha leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Koran leren (geluidsbestanden om Djoe-ez ‘Amma te memoriseren)

Onderstaande video is een visuele uitleg hoe het gebed verricht dient te worden:

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan