Het gebed

 De fakkel tussen de dienaar en zijn Meester.

Het gebed as-salaahAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waak over de (vijf verplichte) gebeden en (vooral) het middelste gebed (salaat al-‘asr). En sta voor Allah qaanitien (#1).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 238.]

<<<(#1) Zie onder aan deze pagina voor een toelichting op qaanitien.>>>

Zie hieronder voor een overzicht van onze artikelen en gratis e-boeken over het gebed.

Het gebed (as-salaah) is een fardh ‘ayn, dat wil zeggen dat het een individuele verplichting is voor iedere moslim. Het gebed is de tweede zuil in de Islam, na de shahaadah (geloofsgetuigenis), en de eerste praktische zuil. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een persoon en ongeloof staat het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim, Ah’mad, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.)

We dienen veel aandacht te schenken aan het gebed. Kennis over hoe het gebed correct verricht dient te worden is onontbeerlijk. De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Belangrijk advies: leer de Arabische teksten die nodig zijn voor het gebed van iemand die het Arabisch goed machtig is. Het uit jezelf leren van de Arabische teksten kan leiden tot verkeerde uitspraken en onjuiste betekenissen!

De vijf dagelijks verplichte gebeden:

salaat al-fadjr – het ochtendgebed – 2 raka’aat (het is aanbevolen om 2 raka’aat ervoor te bidden)
salaat al-dhzohr – het middaggebed – 4 raka’aat (het is aanbevolen om 2×2 raka’aat ervoor en 2 raka’aat erna te bidden)
salaat al-‘asr – het namiddaggebed – 4 raka’aat 
salaat al-maghrib – het avondgebed – 3 raka’aat (het is aanbevolen om 2 raka’aat erna te bidden)
salaat al-‘ishaa-e – het nachtgebed – 4 raka’aat (het is aanbevolen om 2 raka’aat erna te bidden)

Oemm al-Moe-eminien Oemm H’abiebah (moge Allah tevreden met haar zijn) verhaalde dat zij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf vrijwillige raka’aat voor Allah de Verhevene bidt, of Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.” Of: “…wordt er voor hem een huis in het Paradijs gebouwd.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Voor meer informatie over vrijwillige gebeden, zie *2 in het artikel Dagboek van een moslim.)

 

Gratis e-boeken:

Gids tot een goed gebed (bundel artikelen en verhandelingen – 159 pagina’s – pdf – 1,9 mb)

Het nachtgebed – qiyaam al-layl (witr, tahadjoed, tarawieh’ – 24 pagina’s – pdf – 573 kb)

Een boek over reiniging (ghoesl, woedhoe-e, toiletbezoek en istindjaa-e – 30 pagina’s – pdf – 442 kb)

Zie ook onze webshop voor enkele boeken over het gebed.

 

 

Video:

Surah al Fatiha leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Koran leren (geluidsbestanden om Djoe-ez ‘Amma te memoriseren)

Onderstaande video is een visuele uitleg hoe het gebed verricht dient te worden:

 

 

Artikelen:

Beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ (sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie)

Het belang van het gebed

Het belang van het ‘asr gebed – Achteloosheid jegens het ‘asr gebed maakt goede daden vruchteloos!! (Aboe Ayman)

Bidden als je geen Arabisch kent + video (www.uwkeuze.net)

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed (Saalih’ ibn ‘Abdoel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal s-Shaykh)

Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden (Muhammad Alshareef)

Lijst met dingen die het gebed ongeldig maken (Islam Q&A)

De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Bidden tegenover een soetrah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Voorbereidingen tot het gebed

Tien tips om je salaat (gebed) te onderhouden (Oem Mohammed)

Al-Adzaan – de oproep tot gebed (Islam Q&A)

Complete vs. acceptabele ghoesl (islamqa.info)

De woedhoe-e, stap voor stap (sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Enkele misverstanden aangaande de woedhoe-e

Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e (uwkeuze.net)

De wijsheid achter de woedhoe-e

Toiletbezoek en istindjaa-e (Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat (sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien)

De zuilen en verplichtingen van het gebed

Het corrigeren van fouten in het gebed (soedjoed as-sahw) (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

(De lijst gaat verder onder de afbeeldingen.)

 

 

Khoeshoo’ tijdens het gebed (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr (salaat al-layltahadjoedtarawieh’) (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah met behulp van o.a. islamqa)

De voortreffelijkheid van het dhoh’aa gebed

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah (Islam Q&A)

Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed (Een brief aan de buren van de moskee)

Salaat al-istikhaarah (het gebed om leiding van Allah te zoeken)

Salaat al-djanaazah – het begrafenis gebed

Zittend bidden (sheikh Soelaymaan ibn Naasir al-‘Alwaan – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

Doe’aa-e al-Qoenoet (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

De moskee – kern van de islamitische gemeenschap (Ibn Abderahman, Al-Jumuah Magazine)

Vraag 18 – Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan

Vraag 24 – Mag je tijdens de woedhoe-e over de h’idjaab (hoofddoek) vegen als je de h’idjaab niet af kunt doen?

Vraag 60 – Hoe dien ik te bidden in een vliegtuig?

Vraag 73 – Is het bidden in gemeenschap 25 of 27 keer beter dan alleen bidden?

Vraag 76 – Verbreekt het kussen van je vrouw, of het aanraken van je billen of je schaamdeel de woedhoe-e (wudu) en mag het met de rechterhand aangeraakt worden?

De adzaan – een verbazingwekkende ontdekking

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Gebedstijden – ga naar hadieth.nl/gebedstijden voor de gebedstijden van jouw stad

<<<(#1) Al-Qoenoet heeft verschillende betekenissen, o.a. voortdurende aanbidding en gehoorzaamheid. Allah de Verhevene openbaarde in deze context bijvoorbeeld aayah 66:12. Al-Qoenoet draagt vaak ook de betekenis van al-khoeshoo’ (ootmoed) – dit impliceert stilte en kalmte uit verheerlijking voor degene waarvoor qoenoet geldt. De reden van openbaring van deze aayah duidt op deze laatste betekenis. De metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) spraken tot elkaar tijdens het gebed totdat de aayah “en sta voor Allah qaanitien geopenbaard werd, waarop zij bevolen werden om de gebeden in stilte te verrichten en het verbod voor hen gold om tijdens het gebed te praten. Al-Qoenoet is dus nederigheid en ootmoed van het hart dat duidelijk zichtbaar is aan de daden, waaronder de tong. Men dient anderen niet toe te spreken en zich te concentreren op het gebed en niet zich bezig te houden met andere zaken dan het gebed. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan