Het beste van het beste

Een verzameling van 100 ah’aadieth.

Top100 klVertaald door broeder Said.

We krijgen vaak te horen “dit is het beste” of “dit is het meest gunstige” en “dit zal het meeste opleveren” enzovoort. Heb jij jezelf ooit eens afgevraagd wie dergelijke mensen de autoriteit heeft gegeven om deze uitspraken te doen?

We leven in een tijd waarin we overstelpt worden door ‘Top 10’ en ‘Top 100’ lijstjes over van alles en nog wat, van auto’s en films tot voedsel en mooiste plaatsen. Een moslim zou zich kunnen afvragen waar de lijst is die ons van nut kan zijn, zowel in het korte aardse leven als het eeuwige leven in het Hiernamaals.

Nou, je hoeft niet meer te wachten. Hieronder tref je 100 ah’aadieth aan, gekozen uit honderden overleveringen van onze geliefde profeet Moh’ammed (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem). Deze ah’aadieth zijn niet gerangschikt volgens een bepaalde orde van verdienste. Maar gezamenlijk bieden zij jou een gedetailleerde beschrijving om de beste te worden en hoe je de meest voortreffelijke karaktereigenschappen kunt hebben. Ze tonen ons wat écht gunstig zal zijn voor ons om te weten en ernaar te streven en hoe we de beste en meest geliefde kunnen worden bij  onze Almachtige Schepper, Allah de Meest Barmhartige.

Geen subjectiviteit meer, geen lege verklaringen meer; enkel de goddelijke criteria van wat echt het beste is, zoals uiteengezet is door de allerbeste mens zelf, Moh’ammed al-Moestafa (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem).

Ga ervoor, wees niet middelmatig. Grijp je kans om écht de beste te zijn; niet gewoontjes en niet zoals de rest…

Wees de beste.

 

<<<Noot uwkeuze.net: de vertaling van de ah’aadieth zijn slechts Nederlandstalige interpretaties van de ware betekenissen. Vele uitdrukkingen en grammaticale structuren in de ah’aadieth kunnen niet letterlijk in de Nederlandse taal vertaald worden omdat de Nederlandse taal niet beschikt over voldoende en juiste equivalenten. We dienen ook op te merken dat de geleerden aangegeven hebben dat als de profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) ons vertelt dat iets de beste daad is, dat dit niet altijd betekent dat het absoluut beter is dan de overige daden. Deze woorden benadrukken het ‘gewicht’ van zulke daden waardoor wij de waarde ervan kunnen beseffen.>>>

 

Profeet Moh’ammed (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ons geleerd:

1.) “De beste onder de moslims is hij van wiens hand en tong de moslims veilig zijn.” (Moeslim.)

Zie o.a. de artikelen Word niet boos! en Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten, alsook Het verbod op bloedvergieten (h’adieth 14 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie), Het verbod op het plegen van onrecht (h’adieth 24) en Het verbod op het berokkenen van schade (h’adieth 32).

2.) “De besten onder de mensen zijn degenen met de beste karakters.” (At-Tabaranie.)

Zie o.a. het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.

<<<Noot uwkeuze.net: de profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van de gelovigen is degene met het meest voortreffelijk karakter.” (Ibn Maadjah, sah’ieh’.) Deze h’adieth is net iets anders dan h’adieth 2, want gedrag wordt nu direct gekoppeld aan geloof.>>>

3.) “De besten onder de mensen zijn degenen die het meeste voordeel brengen voor de rest van de mensheid.” (Ad-Daraqoetnie, h’asan.)

Zie o.a. de artikelen Help elkaar! en Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?, alsook Het voorzien in de behoefte van je broeder (h’adieth 36 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).

4.) “De beste mensen zijn degenen die het beste (andermans rechten) eerbiedigen.” (Ibn Maadjah, sah’ieh’.)

Zie o.a. het artikel Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?.

5.) “De beste der mensen is hij die tijdens fitnah de teugels van zijn paard neemt en jacht maakt op de vijanden van Allah, waardoor zij angstig worden terwijl zij hem ook angstig maken; of een man die zich afzondert in de woestijn om de verplichtingen jegens Allah te vervullen.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: fitnah in het geval van de eerste persoon verwijst naar djihaad, wanneer moslims opgeroepen worden om hun religie te verdedigen. In het geval van de tweede persoon verwijst het naar een andere vorm van fitnah, meestal tussen moslims onderling, vaak politiek van aard waarbij beide partijen beweren zich op de waarheid te bevinden. Het beste is dan om je er niet mee te bemoeien en geen kant te kiezen. En Allah weet het best.>>>

Zie o.a. de artikelen Jihad in de islam en Hoe om te gaan met meningsverschillen.

6.) “De beste van de mensheid is mijn generatie (de sah’aabah), dan degenen die hen volgen (de taabi’ien) en dan degenen die hen volgen (taabi’ at-taabi’ien). (#1) Dan zal er na hen een generatie komen die hebzuchtig zal worden, die zal houden van gulzigheid en die een getuigenis zal afleggen voordat zij erom gevraagd worden.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: deze drie samen zijn as-selef as-saalih’ – de rechtschapen voorgangers.>>>

Zie o.a. de artikelen Al-Wahn, een dodelijke ziekte en Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger, alsook De deugd van ascetisme en Ascetisme in de Islam (respectievelijk h’adieth 31 en h’adieth 40 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie). (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

7.) “De besten onder de mensen zijn degenen die het langste leven terwijl zij uitblinken in hun goede daden, terwijl de slechtste der mensen degenen zijn die het langste leven terwijl zij hun daden corrumperen (zonden begaan).” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

Zie o.a. Het in acht nemen van de voorschriften en grenzen van Allah (h’adieth 30 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).

8.) “De beste vrouw is degene die hem (haar echtgenoot) behaagt wanneer hij haar ziet, hem gehoorzaamt wanneer hij haar iets opdraagt en die hem niet heimelijk verraadt wat betreft haarzelf of haar geld door iets te doen waar hij een hekel aan heeft.” (Ah’med, sah’ieh’.)

9.) “De beste vrouwen zijn degenen die jullie behagen wanneer je hen ziet, jullie gehoorzamen wanneer hen iets opgedragen wordt (#2) en die zichzelf en jullie geld beschermen in jullie afwezigheid.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: alleen wat betreft hetgeen een echtgenoot opdraagt in gehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene en niet wat ongehoorzaamheid jegens Allah de Verhevene met zich meebrengt. Want er is geen gehoorzaamheid jegens een schepsel als dat ongehoorzaamheid jegens de Schepper betekent. Natuurlijk dient een echtgenoot ook alle rechten van zijn echtgenote te eerbiedigen.>>>

Zie o.a. Vrouwenrechten in de islam, Op de tandem, 10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn, Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote en Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah.

10.) “De beste huwelijken zijn die het makkelijkst zijn.” (Aboe Daawoed, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: dit beduidt niet perse eenvoudig en simpel, maar dat het in overeenstemming is met wat een man gemakkelijk kan betalen. Mannen moeten van een dergelijke h’adieth dus geen misbruik maken om er goedkoop van af te komen. Wat afgekeurd wordt is buitensporigheid en verkwisting, alsook het onnodig moeilijk maken voor de man. Het is nog erger voor degenen die leningen afsluiten om een “imago” hoog te houden. Zie ook h’adieth 57 en bijbehorende noot in dit artikel over bruidsschatten.>>>

Zie o.a. An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam.

11.) “De beste dadels zijn de dadels van borniyyoe; ze genezen ziekten en bevatten (veroorzaken) zelf geen ziekten.” (Al-H’aakim, h’asan.)

12.) “De beste kleding zijn witte kleren; wikkel jullie doden daarin en kleed jullie levenden daarmee. Het beste voor jullie oogleden is antimoon (ithmid, kohl), het laat de wimpers groeien en het verscherpt het gezichtsvermogen.” (Ibn H’ibbaan, sah’ieh’.)

13.) “De beste kwaliteit van jullie religie is zorgvuldigheid.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: wees voortdurend in een staat van Godvrezendheid, wees je constant bewust van wat je doet en wat je zegt. Geef altijd de voorkeur aan de veiligere optie in plaats van het nemen van risico’s.>>>

Zie o.a. de artikelen De vallen van Iblies en Ih’saan – de kern van de Islaam, alsook Het laten van twijfelachtige zaken (h’adieth 11 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).

14.) “Het beste van jullie religie is hetgeen het makkelijkste is.” (Ah’med, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: het is beter om de makkelijkere dingen te doen maar constant, dan de moeilijkere dingen waarmee je op een gegeven moment moet stoppen omdat het te zwaar is. Zie h’adieth 33 in dit artikel. En wat voor nut heeft het om lange uren tahadjoed te bidden (wat vrijwillig is) terwijl je niet in staat bent op tijd op te staan voor salaat al-fadjr (wat verplicht is)!? En wat voor nut heeft het om extreme uren te studeren terwijl je geen tijd kunt besteden aan het correct opvoeden van je kinderen!? Voorkom vermoeidheid, verveling en loomheid etc.>>>

Zie o.a. Jezelf niet boven je vermogen belasten (h’adieth 9 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).

15.) “De beste rijen om te bidden voor mannen (in de moskee) zijn de eerste rijen, de slechtste zijn de laatste rijen. De beste rijen om te bidden voor vrouwen (in de moskee) zijn de laatste rijen en de slechtste zijn de eerste rijen.” (Moeslim.)

16.) “De beste gebeden voor vrouwen zijn die uitgevoerd worden in de meest afgezonderde plaatsen van hun huizen.” (Ibn Khoezaymah, sah’ieh’.)

17.) “De beste moslims zijn degenen met het meest uitstekend karakter, zolang je een grondig begrip van de religie hebt.” (Ah’med, sah’ieh’.)

Zie o.a. de artikelen Waarom zou ik studeren? en De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.

18.) “De besten van jullie zijn degenen die het beste (andermans rechten) eerbiedigen.” (Ah’med, sah’ieh’.)

19.) “De besten onder jullie zijn degenen die hun families het beste behandelen, en ik (de profeet – Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) ben de beste onder jullie jegens mijn familie.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

20.) “De beste van jullie zijn mijn generatie (de sah’aabah – metgezellen), vervolgens degenen die hen opvolgen (at-taabi’ien – de volgelingen) en dan degenen die hen opvolgen (taabi’ at-taabi’ien). Daarna zullen er mensen komen die bedriegen; en zij zullen oneerlijk zijn en niet betrouwbaar, en zij zullen hun getuigenis geven zonder dat zij om hun getuigenis gevraagd worden, en zij zullen eden afleggen en deze niet nakomen, en zwaarlijvigheid zal onder hen verschijnen.” (Al-Boekhaarie.)

<<<Noot uwkeuze.net: dus wees zoals as-selef as-saalih’, de vrome voorgangers, en wees niet zoals degenen die na hen kwamen. Zie o.a. Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Het geven van een getuigenis zonder dat daarom gevraagd wordt staat voor de mentaliteit van bepaalde mensen die zich de belangrijkheid van het zijn van een getuige niet realiseren en die zich haasten in het geven van een verklaring vaak om hun eigen belangen veilig te stellen, of zelfs een valse getuigenis afleggen, wat een grote zonde is.>>>

21.) “De besten van jullie zijn degenen die anderen voeden en die begroetingen beantwoorden.” (Aboe Ya’la, h’asan.)

22.) “De beste van jullie is hij van wie men het goede verwacht en waarvan men veilig is van enig kwaad; de slechtste van jullie is hij van wie niets goeds wordt verwacht en van wie niemand veilig is voor zijn kwaad.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

23.) “Het beste dat de mensheid werd gegeven is een uitstekend karakter.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

24.) “De vier beste vrouwen van deze wereld zijn: Maryam bint ‘Imraan, Khadiedjah bint Khoewaylid, Faatimah bint Moh’ammed en Aasiyah de vrouw van Fir’awn.” (Ah’med, sah’ieh’.)

25.) “De beste reizen zijn die naar mijn moskee (in al-Medienah) en naar het Aloude Huis (de Ka’bah in Mekkah).” (Ah’med, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: Ah’med en Ibn Maadjah leverden over van Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een gebed in mijn moskee is beter dan duizend gebeden ergens anders, behalve al-Masdjid al-H’araam; en een gebed in al-Masdjid al-H’araam is beter dan honderdduizend gebeden ergens anders.” [Deze h’adieth werd als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-Moendzirie en al-Boesayrie. Al-Albaanie zei: “De isnaad (keten van overleveraars) ervan is sah’ieh’ volgens de voorwaarden van de twee sheikhs (al-Boekhaarie en Moeslim).]>>>

26.) “Het beste wat een man kan achterlaten voor zichzelf zijn drie (zaken): een rechtschapen kind die smeekbeden verricht voor hem, een voortdurende liefdadigheid (sadaqah djaariyah) wier beloning hem blijft bereiken (doorloopt na de dood) en kennis waarvan anderen profiteren na hem.” (Ibn H’ibbaan, h’asan.)

<<<Noot uwkeuze.net: sadaqah djaariyah is een doorlopende/voortdurende liefdadigheid, liefdadigheid waarvan de beloning voortduurt na iemands overlijden, zoals door boeken te drukken en te verspreiden, moskee te bouwen, kinderen die doe’aa-e (smeekbeden) voor hun ouders verrichten enzovoort.>>>

27.) “De beste moskeeën (gebedsplaatsen) voor vrouwen zijn de meest afgezonderde plaatsen in hun huizen.” (Al-Bayhaqie, sah’ieh’.)

28.) “Het beste waarmee je jezelf kan behandelen is h’idjaamah (aderlaten).” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

29.) “De beste dagen om h’idjaamah te verrichten zijn de 17de, de 19de en de 21ste van de maand. Ik heb geen enkele bijeenkomst met engelen bijgewoond tijdens de nacht van israa-e zonder dat de engelen zeiden: ‘O Moh’ammed! Verricht h’idjaamah!’” (Ah’med, sah’ieh’.)

30.) “De beste dag waarop de zon is opgekomen is vrijdag; daarop werd Adam geschapen, daarop werd Adam het Paradijs binnengelaten en daarop werd hij (uit het Paradijs) verbannen. Het Uur zal niet plaatsvinden behalve op een vrijdag.” (Moeslim.)

Zie het artikel Vrijdag in het leven van de moslim.

31.) “Voorwaar, de beste parfum voor mannen is hetgeen sterk is wat betreft geur en licht wat betreft kleur; en de beste parfum voor vrouwen is hetgeen sterk is wat betreft kleur en licht wat betreft geur.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: het is voor een vrouw niet toegestaan om parfum te gebruiken wanneer zij naar buiten gaat, opdat zij niet de aandacht trekt van vreemde mannen (d.w.z. mannen die geen mah’ram zijn). Aboe ‘Iesaa at-Tirmidzie leverde over dat Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Elk oog begaat ontucht. Wanneer de vrouw parfum opdoet en dan naar buiten gaat tussen mensen (zodat zij haar geur kunnen ruiken) dan is zij dit en dit,” oftewel een ontuchtige vrouw.>>>

32.) “De meest geliefde religie volgens Allah, de Allerhoogste, is de makkelijke en flexibele religie.” (Ah’med, h’asan.)

Kaft Religieus extremisme kl<<<Noot uwkeuze.net: Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Aldus maakten Wij jullie tot een rechtvaardig (en de beste) gemeenschap…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 143.] Daarom vindt men dat de Islaam de gematigde weg presenteert voor elk aspect van het leven. Niet alleen dat, het waarschuwt ook tegen het neigen naar beide vormen van extremisme: het extreme van teveel enthousiasme/vurigheid, en het extreme van teveel nonchalantheid/nalatigheid. Deze evenwichtige benadering, wat de Islaam onderscheidt van de andere religies, is de ware rechtvaardigheid en voortreffelijkheid. De woorden (in het Arabisch) in het bovenstaande vers “…een rechtvaardig gemeenschap…” betekenen “eerlijk en uiterst voortreffelijk.” Dit is de uitleg in de Qor-aan en Soennah en zoals dat is verklaard door de geleerden van Koranische exegese (de moefassiroen) en de Arabische taal, zozeer dat men het eens is daarover. Zie het 817 pagina’s tellende boek Religieus Extremisme in het leven van de hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

33.) “De meest geliefde daden volgens Allah zijn de onophoudelijke daden (die voortdurend verricht worden), ook al zijn ze weinig.” (Moettafaqoen ‘alayh: overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Zie de noot bij h’adieth 14 in dit artikel.

34.) “De meest geliefde namen bij Allah zijn ‘Abdoellaah en ‘Abdoer-Rah’maan.” (Moeslim.)

35.) “De meest geliefde daden volgens Allah zijn de gebeden op de correcte tijd, vervolgens het behandelen van de ouders op een uitstekende manier en daarna jihad op het pad van Allah.” (Moettafaqoen ‘alayh – overeengekomen.)

Zie de rubriek Het gebed voor diverse artikelen over het gebed. Zie ook de artikelen Jihad in de Islam en Mijn moeder, mijn beste vriendin. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

36.) “De meest geliefde daad volgens Allah is dat je sterft terwijl je tong nog vochtig is door het gedenken van Allah.” (Ibn H’ibbaan, h’asan.)

<<<Noot uwkeuze.net: dzikroellaah is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen enzovoort. Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt (dzikroellaah) in vergelijking tot degene die zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een dood schepsel.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Voor meer informatie over de voortreffelijkheden van dzikr en voor authentieke adzkaar (meervoudsvorm van dzikr), zie het waardevolle boek De Citadel van de Moslim van sheikh Sa’id ibn ‘Alie ibn Wahf al-Qah’tani, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Zie ook het artikel Als je wilt dat…>>>

37.) “De vier meest geliefde woorden voor Allah, de Allerhoogste, zijn: Soebh’aan-Allaah (Glorieus is Allah), al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah), laa illaaha ill-Allaah (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah) en Allaahoe Akbar (Allah is het Grootst), het maakt niet uit in welke volgorde je deze woorden reciteert.” (Moeslim.)

 

 

38.) “De meest geliefde uitspraak volgens Allah is wanneer de dienaar zegt: Soebh’aan-Allaahie wa bih’amdihie (Glorieus is Allah en alle lof is voor Hem).” (Moeslim.)

39.) “De meest geliefde uitspraak bij Allah, de Allerhoogste, is de uitspraak die Allah gekozen heeft voor zijn engelen: Soebh’aana Rabbie wa bih’amdihie (Glorieus is mijn Heer en alle lof is voor Hem), Soebh’aana Rabbie wa bih’amdihie, Soebh’aana Rabbie wa bih’amdihie.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

40.) “De meest geliefde persoon bij Allah is hij die het meeste voordeel brengt (voor anderen), en de meest geliefde daden bij Allah de Almachtige en Majesteitelijke is dat je een medemoslim gelukkig maakt, of hem ontlast van leed, of zijn schulden afbetaalt, of zijn honger stilt. Het is meer geliefd bij mij dat ik er ben voor een moslimbroeder in nood, dan dat ik mezelf een maand afzonder in de moskee. Wie zijn boosheid onderdrukt, Allah zal zijn zondes verbergen. En wie zijn woede onderdrukt ook al is hij in staat het ten uitvoer te brengen (zonder negatieve gevolgen), Allah zal op de Dag des Oordeels zijn hart vullen met tevredenheid. Wie er is voor zijn moslimbroeder in nood tot hij zijn probleem heeft opgelost, Allah zal zijn voeten stevig plaatsen, op de Dag waarop anderen zullen uitglijden. Waarlijk, een slecht karakter bederft goede daden net zoals azijn honing bederft.” (At-Tabaranie, h’asan.)

Zie o.a. de artikelen Word niet boos!, Help elkaar! en Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?, alsook Het voorzien in de behoefte van je broeder (h’adieth 36 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).

41.) “De meest geliefde mensen bij mij zijn ‘Aa-ieshah en van de mannen Aboe Bakr.” (Moettafaqoen ‘alayh.)

<<<Noot uwkeuze.net: hoe talrijk zijn de redenen voor ons om te houden van ‘Aa-ieshah en haar vader Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hen beide zijn)!? Zij was niet alleen de vrouw van onze profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem), maar ook iemand die vele ah’aadieth overgeleverd heeft en degene wier onschuld bevestigd werd door Allah [zie het artikel Het verhaal van ifk (laster) aangaande ‘Aa-ieshah], en zij was ook onze moeder! En wat betreft de beste man van deze oemmah na de profeten (vrede zij met hen), degene die standvastig bleef terwijl de rest twijfelde, de amier al-moe-eminien, degene voor wie liefde onderdeel uitmaakt van het geloof!? Hoe is het mogelijk om slecht over hen te denken en misleiding aan hen toe te schrijven, zoals gedaan wordt door enkele sekten zoals de Raafidhah (Shie’ah), die hen beide beschouwen als de grootste vijanden van de Islaam!?>>>

42.) “De beste mensen wat betreft de recitatie (van de Qor-aan) zijn degenen bij wie je de recitatie gepaard ziet gaan met vrees voor Allah.” (Al-Bayhaqie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: de profeet (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zullen de Qor-aan reciteren, maar de Qor-aan zal niet voorbij hun kelen gaan; zij zullen het geloof verlaten zoals de pijl de boog verlaat.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en in Moewatta-e.) De recitatie die geen enkel effect heeft op iemands gedrag of manier van denken, zijn moreel en karakter, en hij blijft verrichten wat de Qor-aan verbiedt, is totaal geen recitatie van een gelovige. ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd: “Wees niet gefascineerd door iemand die de Qor-aan mooi kan reciteren, maar kijk naar de leringen van de Qor-aan die hij toepast.” Zie Koran leren.>>>

43.) “De beste leiders zijn degenen van wie je houdt en die van jou houden, voor wie je smeekbeden verricht en die voor jou smeekbeden verrichten. De slechtste leiders zijn degenen die je haat en die jou haten, die je vervloekt en die jou vervloeken.” (Moeslim.)

44.) “De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn in het afbetalen van hun schulden.” (At-Tah’aawie, sah’ieh’.)

45.) “De besten van jullie zijn degenen met de langste levens en meest voortreffelijke karakter.” (Al-Bazzaar, sah’ieh’.)

46.) “De besten van jullie zijn degenen met de langste levens en de beste daden.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

47.) “De besten van jullie zijn degenen met de zachtste schouders tijdens het gebed.” (Al-Bayhaqie, h’asan.)

<<<Noot uwkeuze.net: tijdens het gezamenlijke gebed dienen we de rijen gesloten te houden, schouder tegen schouder. Maar dit betekent niet dat we degenen die een goede reden hebben om door de rijen te passeren (bijvoorbeeld iemand die opnieuw woedhoe-e moet gaan doen) tegen moeten houden, of dat we een laatkomer niet in een rij toelaten enzovoort. Volgens sommige geleerden is dit de betekenis van deze h’adieth. En Allah weet het best.>>>

48.) “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

49.) “De besten van jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover hun families.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

 

 

50.) “De besten van jullie tijdens de ‘periode van onwetendheid’ zijn de besten van jullie in de Islam, zolang je een diep inzicht hebt in de religie.” (Al-Boekhaarie.)

<<<Noot uwkeuze.net: de term djaahiliyyah (onwetendheid) verwijst naar de periode van morele onwetendheid van een volk of beschaving, de periode tussen het verdwijnen van het profetisch onderricht en de komst van een; en, in het bijzonder, naar de periode van het Arabische heidendom vóór de komst van de profeet Moh’ammed (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem). De term beschrijft, los van deze historische gevoelswaarden, de toestand van morele onwetendheid of onachtzaamheid in algemene zin, ongeacht de tijd of maatschappelijke omgeving.>>>

51.) “De besten van jullie zijn degenen die de Qor-aan memoriseren en het onderwijzen (aan anderen).” (Ad-Daarimie, sah’ieh’.)

52.) “De beste metgezellen volgens Allah zijn zij die zich het beste gedragen jegens hun metgezel; en de beste buren volgens Allah zijn zij die zich het beste gedragen tegen hun buur.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

Zie o.a. het artikel De voortreffelijke positie van buren in de Islam.

53.) “De beste plaatsen zijn de moskeeën en de slechtste plaatsen zijn de markten.” (At-Tabaranie, h’asan.)

54.) “De beste smeekbede op de dag van ‘Arafah en het beste dat ik en de profeten vóór mij ooit hebben gezegd is: laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharieka lahoe, lah’oe l-moelk wa lah’oe l-h’amd wa hoewa ‘ala koellie shay-in qadier (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof is voor Hem en Hij is over alles Machtig).” (At-Tirmidzie, h’asan.)

55.) “De beste voorziening is datgene dat voldoende is.” (Ah’med in Zoehd, h’asan.)

56.) “De beste getuigenis is wanneer het gegeven wordt voordat iemand erom gevraagd wordt.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: deze h’adieth lijkt tegenstrijdig aan h’adieth nr. 6 en nr. 20 (zie bijbehorende noot) die het haasten om een getuigenis af te leggen zonder dat je erom gevraagd wordt veroordelen. Maar we hebben hier te maken met twee totaal verschillende scenario’s. Hier is degene die een getuigenis aflegt een oprecht persoon die de last en moeilijkheden van het getuigen beseft, maar die uiteindelijk de verantwoordelijkheid waardeert die op hem geplaatst is door zijn Heer om rechtvaardigheid na te streven en onderdrukking te verbannen. Dit besef leidt hem naar het helpen van de zwakkeren, zonder enig persoonlijk voordeel – en dat is het verschil.>>>

57.) “De beste bruidsschatten zijn de gemakkelijkste.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: wederom, dat wat makkelijk is voor de bruidegom – het dient hem niet te zwaar te belasten. Deze en soortgelijke ah’aadieth betekenen niet dat je moet gaan trouwen voor vijf euro of een ijzeren ring (ondanks de protesten van de romantici onder jullie!). Mannen dienen geen misbruik te maken van zulke ah’aadieth om er goedkoop van af te komen. Dergelijke ah’aadieth beduiden dat de bruidsschat een waarde dient te hebben die de bruidegom makkelijk kan betalen, naar alle redelijkheid, en niet dat hij een bruidje gratis en voor niets kan ophalen. Zie ook de noot bij h’adieth 10 in dit artikel. Ga naar De mahr – bruidsschat voor meer informatie en hoeveel de mahr bedroeg die profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan zijn vrouwen gaf.>>>

58.) “De beste liefdadigheid is datgene waarbij je onafhankelijk blijft, want de bovenste hand (de hand die geeft) is beter dan de onderste hand (de hand die ontvangt); begin bij degenen waarvoor je verantwoordelijk bent.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: wat voor nut heeft het om alles wat je hebt weg te geven waarna je zelf moet gaan bedelen!? En wat voor nut heeft het om liefdadigheid te geven aan personen die niet verwant zijn, terwijl jouw verwanten – die een dubbel recht op je hebben volgens de sharie’ah – moeten gaan bedelen!?>>>

59.) “De beste bijeenkomsten zijn die het meest toegankelijk zijn.” (Aboe Daawoed, sah’ieh’.)

60.) “De meest geliefde daad volgens Allah is het geloven in Allah, dan het onderhouden van de familiebanden, vervolgens het goede (al-ma’roef) aanbevelen en het verwerpelijke (al-moenkar) verbieden (da’wah). De meest weerzinwekkende daad volgens Allah is afgoderij (shirk), vervolgens het verbreken van de familiebanden.” (Aboe Ya’la, h’asan.)

Zie de rubriek Da’wah voor diverse artikelen over da’wah, en zie de rubriek Monotheïsme voor diverse artikelen over tawh’ied en shirk.

61.) “De meest geliefde jihad volgens Allah is het spreken van een woord van waarheid tegen een tirannieke leider.” (At-Tabaranie, h’asan.)

Zie de artikelen Jihad in de Islam en Zeg niet dat zij dood zijn.

62.) “De meest geliefde uitspraak bij mij is dat wat het meest waarachtig is.” (Al-Boekharie.)

Zie het artikel Liegen en 1 april.

63.) “Het meest geliefde vasten volgens Allah is het vasten van Daawoed (David – vrede zij met hem); hij vastte om de dag. Het meest geliefde gebed volgens Allah is het gebed van Daawoed; hij sliep de helft van de nacht, stond een derde van de nacht en sliep dan een zesde van de nacht.” (Moettafaqoen ‘alayh – overeengekomen.)

64.) “De meest geliefde maaltijd volgens Allah is de maaltijd waarbij de meeste handen hebben meegegeten.” (Ibn H’ibbaan, h’asan.)

65.) “De meest geliefde dienaar van Allah is degene die het meeste voordeel brengt voor de personen waarover hij verantwoordelijk is.” (Zawaa-id az-Zoehd, h’asan.)

66.) “Het beste loon is dat van een arbeider, zolang hij zijn best doet.” (Ah’med, h’asan.)

Zie ook h’adieth 91 in dit artikel.

<<<Noot uwkeuze.net: de Islaam moedigt mensen aan om te werken. Al-Zoebayr ibn al-‘Awwaam (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie een touw zou nemen en brandhout zou brengen op zijn rug en het verkopen, aldus zijn waardigheid beschermend, dat is beter voor hem dan het vragen aan mensen die mogelijkerwijs geven aan hem of niet geven aan hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1402.)>>>

67.) “De beste van alle daden is het geloven in Allah, vervolgens jihaad en dan een h’adj die aanvaard is; deze daden overtreffen alle andere daden zoals de afstand tussen de opkomst en de ondergang van de zon.” (Ah’med, sah’ieh’.)

68.) “De beste daad is het gebed op zijn vroegste tijd.” (At-Tirmidzie, sah’ieh’.)

69.) “De beste van alle daden is het gebed op zijn juiste tijd, de ouders respectvol behandelen en de jihad op het pad van Allah.” (Al-Khatieb, sah’ieh’.)

70.) “De beste van alle daden is een moslimbroeder gelukkig maken, zijn schulden afbetalen of hem brood geven.” (Ibn ‘Adiyy, h’asan.)

 

 

71.) “Het beste van het geloof is geduld en grootmoedigheid.” (Ah’med, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: grootmoedigheid is iets dat – als het toegepast wordt in de samenleving – veroorzaakt dat de harten verzachten en tot elkaar neigen: wees gemakkelijk en flexibel jegens anderen, vooral wanneer het gaat om bijvoorbeeld leningen onderling, of het kopen/verkopen enzovoort. Het betalen van een beetje extra, of het geven van een paar gram extra: dit is een kleine daad, maar het effect is vaak groot. Wee degenen die “…de makkelijke hulp niet verlenen.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Maa’oen (107), aayah 7.] Zij lenen niet eens dat waar anderen baat bij hebben, zoals servies, gereedschap en dergelijke, ook al blijft het voorwerp intact en ook al wordt het aan hen teruggegeven. Deze mensen zijn zelfs nog gieriger met betrekking tot het geven van de zakaah en andere soorten van liefdadigheid waardoor iemand dichter bij Allah de Meest Barmhartige komt. Al-Mas’oedie leverde over van Salamah ibn Koehayl die overleverde van Aboe al-‘Oebaydin dat hij vroeg aan Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) over al-maa’oen en hij zei: “Het is wat de mensen geven aan elkaar, zoals een bijl, een pot, een emmer en soortgelijke dingen.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

72.) “De beste dag volgens Allah is vrijdag.” (Al-Bayhaqie, sah’ieh’.)

73.) “De beste vorm van jihad is dat een persoon strijd tegen zijn eigen ziel en begeertes.” (Daylamie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: dit is iets anders dan de overlevering (die niet sah’ieh’ is) die aangeeft dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd zou hebben tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) toen zij terugkeerden van een militaire campagne: “We zijn teruggekomen van de kleinere djihaad naar een grotere djihaad.” Zij zeiden: “Is er een grotere djihaad dan de djihaad tegen de koeffaar?” Hij zei: “Ja, djihaad an-nefs (jihad tegen het ego).” Deze h’adieth is dus niet sah’ieh’. Ongetwijfeld komt de djihaad tegen het ego vóór de djihaad tegen de koeffaar (ongelovigen), want men kan zich pas inspannen tegen de koeffaar nadat men zich tegen het eigen ego ingespannen heeft, omdat vechten iets is waar het ego niet van houdt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Voorgeschreven voor jullie (O moslims) is de strijd terwijl jullie er een afkeer van hebben. En het kan zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het goed is voor jullie, en het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet (wat nu of uiteindelijk goed/slecht is voor jullie), terwijl jullie (dit) niet weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 216.] Het punt is dat djihaad tegen de vijand niet kan plaatsvinden totdat men hiernaar streeft en zichzelf dwingt om dit te doen, totdat men zich hieraan overgeeft en het accepteert. (Fataawa Manaar al-Islaam van sheikh Ibn ‘Oethaymien, 2/421.) Zie het artikel De grotere jihad (over djihaad an-nefs – jihad/inspanning tegen het ego).>>>

74.) “De beste h’adj is die met de meeste verheven stemmen en stromend bloed.” (At-Tirmidzie, h’asan.)

<<<Noot uwkeuze.net: “de meeste verheven stemmen” verwijst naar het zo luid en zo veel mogelijk uiten van de talbiyyah en “stromend bloed” verwijst naar het offeren van de offerdieren.>>>

75.) “De beste smeekbede is die op de dag van ‘Arafah, en het beste dat door mij en de profeten vóór mij gezegd is, was: laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharika lahoe (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten).” (Maalik, h’asan.)

76.) “De beste dinars (geld) zijn: de dinar die uitgegeven wordt door een man aan degenen waar hij verantwoordelijk voor is, de dinar die uitgegeven wordt door een man aan zijn paard op het pad van Allah (d.w.z. jihad) en de dinar die uitgegeven wordt door een man aan zijn metgezellen op het pad van Allah, de Almachtige, de Majesteitelijke.” (Moeslim.)

77.) “Het beste woord om Allah te gedenken is laa ilaaha ill-Allaah en de beste smeekbede is al-h’amdoelillaah.” (At-Tirmidzie, h’asan.)

78.) “Het beste woord om Allah te gedenken is laa ilaaha ill-Allaah en de beste dankbetuiging is al-h’amdoelillaah.” (Al-Baghawie, h’asan.)

79.) “De beste uren zijn de uren laat in het laatste deel van de nacht.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

Zie o.a. het artikel Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr.

80.) “De besten van alle martelaren zijn degenen die (dapper) vechten in de frontlinie; ze draaien hun gezichten niet weg tot ze zijn gedood. Zij zullen vertoeven in de hoogste vertrekken van het Paradijs, terwijl hun Heer hen toelacht – wanneer jullie Heer een dienaar toelacht, zal hij geen verantwoording hoeven af te leggen (op de Dag des Oordeels).” (Ah’med, sah’ieh’.)

Zie de artikelen Jihad in de Islam en Zeg niet dat zij dood zijn.

<<<Noot uwkeuze.net: het gebruik van het woord talabbata (hier vertaald als vertoeven) is zeer interessant. Het betekent letterlijk rollen over de vloer, of wentelen in de modder; met andere woorden, dolgelukkig en zonder zorgen. En wat voor zorgen zullen zij hebben nadat zij het ultieme doel bereikt hebben, geslaagd zijn voor de laatste test en alleen maar pure vreugde in het vooruitzicht hebben, voor eeuwig!? Kan het nog beter? Ja, het kan nog beter! Want hun Heer lacht hen toe wegens hun plezier en de tevredenheid die Hij hen beloofd heeft. Kun jij je dit voorstellen!? Allaahoe Akbar.>>>

81.) “De beste van alle martelaren is hij wiens bloed vergoten is en wiens paard afgeslacht is.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

82.) “De beste liefdadigheid is de schaduw van een overkapping (door iemand voorzien) op het pad van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, om je dienaar cadeau te doen op het pad van Allah en om je vrouwtjeskameel cadeau te doen op het pad van Allah.” (Ah’med, h’asan.)

83.) “De beste vorm van liefdadigheid is datgene dat gegeven wordt aan een verwante persoon die vijandschap herbergt tegen jou.” (Ah’med, sah’ieh’.)

84.) “De beste liefdadigheid is dat je het geeft wanneer je gezond bent en verlangend (naar dat geld), hopend om rijk te worden maar bang voor armoede. Stel het niet uit tot je bijna jouw laatste adem uitademt, om dan te zeggen: ‘Dit is voor die-en-die en dit is voor die-en-die.’ Want waarlijk, het staat al vast dat die-en-die dat zal ontvangen.” (Aboe Daawoed, sah’ieh’.)

85.) “De beste liefdadigheid is wanneer iemand met weinig zich inspant om te geven; begin met degenen waarvoor je verantwoordelijk bent.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

86.) “De beste liefdadigheid is het voorzien van water.” (Ibn Maadjah, h’asan.)

87.) “Het beste gebed na de verplichte gebeden is het gebed laat in de nacht; en het beste vasten na de maand  Ramadhaan is de maand van Allah, Moeh’arram.” (Moeslim.)

88.) “Het beste gebed voor een man is het gebed thuis, behalve voor de verplichte gebeden.” (An-Nasaa-ie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: degene die al zijn soennah gebeden in de moskee verricht dient zijn handelen eens te overwegen en proberen te voorkomen dat zijn huis een begraafplaats wordt. Bovendien hoeft niemand te weten dat je de soennah gebeden verricht: dus om riyaa-e te voorkomen, bid je soennah gebeden thuis.>>>

 

 

89.) “Het beste gebed is dat waar je het langst staat.” (Moeslim.)

90.) “Het beste gebed volgens Allah is het ochtendgebed (salaat al-fadjr) op vrijdag in gemeenschap (in de moskee).” (Aboe Noe’aym, sah’ieh’.)

91.) “Niemand eet ooit beter voedsel dan dat wat hij met zijn eigen handen verdiend heeft. Daawoed (David – vrede zij met hem), de profeet van Allah, at dat wat hij met zijn eigen handen verdiende.” (Al-Boekhaarie.)

Zie ook h’adieth 66 met bijbehorende noot in dit artikel.

92.) “Het beste vasten na Ramadhaan is de maand die jullie Moeh’arram noemen.” (An-Nasaa-ie, sah’ieh’.)

93.) “De beste aanbidding zijn smeekbeden.” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

Zie het artikel Smeekbeden – doe’aa-e en Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden.

94.) “De beste daad is het gebed op de juiste tijd en jihad op de weg van Allah.” (Al-Bayhaqie, sah’ieh’.)

95.) “Het beste van de Qor-aan is: ‘Al-H’amdoelillaahie Rabbie l-‘aalamien.’” (Al-H’aakim, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: dit betekent dat soerat al-Faatih’ah het beste deel is van de Qor-aan, wegens de overweldigende beknoptheid, pure en unieke uitdrukking, erkenning, onderworpenheid en verzoek om leiding.>>>

96.) “Het beste inkomen is een gezegende verkoop en dat wat een persoon verdient met zijn eigen handen.” (Ah’med, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: zaken doen terwijl men eerlijk en rechtschapen is, behoort dus tot de beste manieren om levensonderhoud te verwerven. Wat betreft het zaken doen met leugens, bedrog, oplichterij en misleiding, dit behoort tot de slechtste manieren om levensonderhoud te verdienen.>>>

97.) “Deze wereld bestaat uit tijdelijke genietingen, en de beste tijdelijke genieting van deze wereld is een rechtschapen vrouw.” (Moeslim.)

98.) “De beste van de gelovigen met betrekking op de islaam is degene voor wiens hand en tong de moslims veilig zijn; en de beste gelovigen met betrekking op imaan zijn degenen met het beste karakter; en de beste van de migranten is degene die migreert van hetgeen Allah de Meest Verhevene verboden heeft (d.w.z. die zonden nalaat); en de beste jihad is wanneer men streeft tegen het slechte van de ziel omwille van Allah de Almachtige, de Majesteitelijke.” (At-Tabaranie, sah’ieh’.)

<<<Noot uwkeuze.net: deze h’adieth is erg belangrijk aangezien het de verschillende niveaus van iemands geloof laat zien. Het minimale niveau, islaam, toont aan dat als iemand niet in staat is voordeel te brengen voor anderen, dat hij dan op zijn minst hen ook niet dient te schaden. Het middelste niveau, imaan, neemt het een stap verder voor de gelovige, want een goed karakter (of goed gedrag) heeft een positief effect op anderen, zodat je werkelijk voordeel brengt voor anderen. Wat betreft de hidjrah (migratie), dit is gereserveerd voor het hoogste niveau, het niveau van ih’saan (zie het artikel Ih’saan – de kern van de Islaam), waar de gelovige migreert, oftewel mijdt, alles wat Allah verboden heeft; vooral heimelijk, wanneer hij alleen, want hij weet dat Allah hem ziet.>>>

99.) “Wie komt (naar de moskee voor salaat al-djoemoe’ah) in het vroegste uur, het is alsof hij een kameel geofferd heeft. Wie komt in het tweede uur, het is alsof hij een koe geofferd heeft. Wie komt in het derde uur, het is alsof hij een gehoornd schaap geofferd heeft. Wie komt in het vierde uur, het is alsof hij een kip geofferd heeft. Wie komt in het vijfde uur, het is alsof hij een ei geofferd heeft.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.)

<<<Noot uwkeuze.net: dit beduidt (1) dat het goed is om op vrijdag zeer vroeg naar de moskee te gaan om salaat al-djoemoe’ah bij te wonen en om daarvoor extra gebeden te verrichten en in de Qor-aan te lezen enzovoort, en (2) dat een kameel het beste offer is, dan een koe en vervolgens een schaap.>>>

100.) “De beste dagen zijn de tien dagen van Dzoe al-H’ieddjah.” (Al-Bazzaar, sah’ieh’.)

Moge de vrede en zegeningen van Allah neerdalen op Zijn dienaar Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die hem in rechtschapenheid volgt tot aan de Laatste Dag.

 

Relevante artikelen:

De weg naar al-Firdaws al-A’laa

Als je wilt dat…

Dagboek van een moslim

Wat kun je doen in 1 minuut?

Mijn religie is vriendelijkheid

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan