Het belang van Tawheed in deze tijd

Zonder Tawheed is al het andere van nul en gener waarde!

Bismillaahi r-Rah’maani r-Rah’iem.
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Tawheed (of tawh’ied) is het fundament van de religie Al Islam. Waarom is Tawheed zo belangrijk in deze tijd? We bevinden ons in een tijd waarin vele mensen onwetend zijn over Tawheed. Veel mensen negeren het onderwerp aangaande de Eenheid van Allah.

De mensen kijken dan bijvoorbeeld naar fiqh (wetgeving) of hoe de Koran gereciteerd dient te worden, terwijl Tawheed vele malen belangrijker is dan het memoriseren van de Koran of het leren van fiqh. We zien ook dat Tawheed schaars wordt gepraktiseerd door de mensen die zelfs dagelijks naar de moskee gaan en claimen moslims te zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de Turkse cultuur waarbij je verschillende soorten van amuletten kunt vinden. Daarnaast is het bij de Marokkaanse cultuur ook niet top, want daar kun je ook amuletten vinden en worden de graven aanbeden van mensen die eens onder hen leefden.

We zien dat de situatie flink achteruit is gegaan en dat is ook niet zo vreemd, want de profeet ﷺ heeft gezegd dat de tijd steeds slechter zal worden tot de Dag des Oordeels.

Az-Zubair bin ‘Ad verhaalde:

“We gingen naar Anas bin Malik en klaagden over het onrecht dat ons werd aangedaan door Al-Hajjaj.” Anas bin Malik zei: “Wees geduldig totdat je je Heer ontmoet, want er zal geen tijd over je komen of de tijd die erop volgt zal erger zijn dan die. Ik heb dat van de profeet gehoord.”

(Sahih al-Bukhari 7068)

 

Waarom Tawheed?

In de Koran vertelt Allah over Zijn Eenheid en het grootste gedeelte van de Koran gaat daarover. Je kunt bijvoorbeeld vinden dat Allah op vele plaatsen zegt dat: Hij als enige het recht heeft om aanbeden te worden, Hij de levenden doet sterven en de doden doet leven en Hij Namen en Eigenschappen heeft die uniek zijn.

We kunnen waarnemen dat Allah in een zeer groot aantal verzen vertelt over Zijn Eenheid en daarom is Tawheed het belangrijkste onderwerp in de religie. Wanneer je namelijk weet wie Allah is en wat Zijn Eigenschappen Zijn, dan zul je meer van Hem houden, wat samen zal gaan met Hem willen gehoorzamen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Hoe leer je dan Tawheed?

Dit is een veel voorkomende vraag die een simpel antwoord heeft. Allah heeft in elk persoon de fitrah (natuurlijke aanleg) geschapen. (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.)

Abu Huraira verhaalde:

Allah’s boodschapper (ﷺ) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Elk kind is geboren met de fitrah, maar zijn ouders bekeren hem tot jodendom, christendom of magainisme (vuur aanbidders).”

(Sahih al-Bukhari 1359)

De fitrah is als een leiding voor een persoon die niet weet van de Boeken of van Allah Zijn boodschappers. Neem als voorbeeld Ahl al-Kahf (de bewoners van de grot), die zagen dat hun volk afgoden aanbad; ze trokken weg van het dorpje om afstand te nemen van de afgodenaanbidders.

Ze leefden in de grot en Allah liet hen slapen voor 309 jaar. Nadat ze wakker werden wilde een persoon van Ahl al-Kahf naar het dorpje gaan om wat voedsel te kopen. Hij kreeg een munt mee en een reminder:

Dit volk van ons heeft andere goden in de aanbidding genomen dan Hij. Waarom brengen zij voor hen geen duidelijk bewijs? En wie maakt een grotere fout dan degene die leugens over Allah verzint?”

(Nederlandstalige interpretatie van Surah al-Kahf vers 15) (Zie het artikel De bewoners van de grot voor meer informatie over dit wonderbaarlijke verhaal.)

Tawheed weet je dus in principe al en hoef je dus niet te leren. Als je het zou moeten leren dan had Ahl al-Kahf dat ook moeten doen, maar dat is niet het geval. Wanneer je Tawheed herkent, is het niet meer dan logisch dat je het tegenovergestelde van Tawheed ook herkent. Het tegenovergestelde van Tawheed is Shirk (afgoderij, polytheïsme).

 

Het tegenovergestelde van Tawheed

Shirk is het toeschrijven van een partner aan Allah. Shirk betekent afgoderij en dit is de zonde die niet vergeven zal worden wanneer een persoon er mee sterft. Shirk is onderverdeeld in grote en kleine Shirk. Kleine Shirk wordt wel vergeven wanneer een moslim er mee sterft in Sha Allah (als Allah dat wil), maar grote Shirk zal nooit vergeven worden wanneer een persoon daar mee sterft.

 

Veel voorkomende Shirk voorbeelden van deze tijd

Helaas is deze tijd zeer in puin. We merken dit aan het gedrag van mensen en hoe ze leven in deze wereld. We horen slechte verhalen en willen dan niet te maken krijgen daarmee.

Neem muziek als voorbeeld . Als je kinderen hebt dan wil je niet dat zij daarin kunnen vallen, maar wat nou over Shirk. Wanneer je kind valt in Shirk heeft dat een groter effect op hem of haar dan muziek!

Is het dan niet verstandig om onze kinderen Tawheed te laten herkennen en hen te waarschuwen tegen Shirk? We willen het beste voor onze kinderen en het is dan ook het beste om hen te waarschuwen tegen Shirk; want Shirk is wijdverspreid. (Zie het artikel Tawhied voor jonge moslims.)

Denk bijvoorbeeld aan allerlei feestjes die worden gevierd op openbare scholen; Kerst, Pasen, Sinterklaas en nog zo veel andere feesten die Shirk betreffen. Is het dan niet beter om hen daar tegen te beschermen voordat je denkt aan andere zaken? (Zie o.a. de artikelen Het vieren van Kerst en Nieuwjaar en Sinterklaas.)

 

De Rechten van Allah weggeven

Misschien heb je het nog niet zo erg gemerkt vanwege het feit dat dit zeer geheimzinnig wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan allerlei kinder tv-series waar bijvoorbeeld wordt geclaimd dat een figuur het water bestuurt en de god is van water (of andere vormen van bovennatuurlijke krachten).

Denk bijvoorbeeld aan allerlei Griekse goden die ter sprake worden gebracht in films en series. De Rechten van Allah worden openlijk weggegeven aan figuren, objecten en mensen. En wie het recht van Allah weggeeft aan een ander, pleegt grote Shirk. Vanwege het feit dat eenieder de fitrah ingeschapen heeft gekregen, kunnen we weten dat het weggeven van een Recht van Allah, afgoderij is.

De gunst van Allah is leiding en leiding ligt in Zijn Handen. In vele landen worden graven aanbeden van personen die eens onder hen leefden. Zo vragen mensen aan de doden voor gunsten en hulp. Dit is duidelijk grote Shirk!

Er worden personen/geleerden aanbeden doordat zij toegestaan maken wat Allah verboden heeft gemaakt, en zij verbieden wat Allah toegestaan heeft. Onder het weggeven van Allah Zijn Rechten valt ook amuletten die worden gedragen, denkend dat het je zal begunstigen of beschermen. We leven in een tijd waar Shirk wijdverspreid is… (Zie o.a. de artikelen Amuletten en bijgeloof en Handje van Fatima.)

‘Abdullah ibn Al-‘Amr ibn Al-‘As zei:

“Hypocrisie was iets ongewoonlijks tussen al de imaan, maar snel zal imaan iets vreemds zijn tussen al de hypocrisie.”

(Al Ibanah 1/173 nummer 6 van Ibn Battah)

 

Hoe neem ik afstand van Shirk?

Afstand kun je alleen nemen als je weet wat de ernst is van iets en je daar niet in wilt vervallen. Afstand nemen zal dus automatisch komen als je de verschillende voorbeelden van grote Shirk herkent of waarneemt.

Wil je afstand nemen dan is het vragen van leiding essentieel, want Allah zal er voor zorgen dat een moslim wordt beschermd tegen grote Shirk. Een persoon zal pas echt weten wat het belang is van Tawheed en de serieuze ernst van Shirk wanneer diegene zich verdiept in de onderwerpen aangaande Tawheed en Shirk. (Zie o.a. het artikel “Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht”.)

Graag wil ik dit artikel dan afsluiten met een uitspraak van Al Hasan Al Basrie, die zei:
“Streef naar de Salafu Saliheen (Vrome Voorgangers). Vragend naar hun weg, zoekend en proberend in hun voetsporen te treden en vast te houden aan hun pad. Zo iemand zal worden beloond met een enorm grote beloning. Wees dus allemaal zo, met de Toestemming van Allah.”

(Al Bida’ wa al nahy ‘anha 1/190 van Ibn Waddah)

Geschreven door Abu Athari.

 

Relevante artikelen:

Vormen van koefr en shirk

De oorsprong van shirk

Over de belangrijkheid van tawh’ied (monotheïsme)

Vier basisregels voor het pure monotheïsme

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan