Het afscheidsadvies van de profeet – boek

Salallaahoe ‘alayhie wa sellem.

Kaft Het afscheidsadvies gr€ 3,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: sheikh H’oesayn al-‘Awaayishah
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 49

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

In recente tijden hebben vele oprechte moslims gekeken om de situatie van onze gemeenschap te bepalen. En wat zij zagen waren de effecten van de prestaties van de duivel, de duisternis van slechte daden en het bloed van vele wonden. Zij zagen twist, onenigheid, verdeeldheid, verwarring en angst. Zij bemerkten de slechte resultaten van het niet beslissen volgens Allahs Boek: thuis, op de markt of in de samenleving. Zij zagen deze resultaten op scholen, universiteiten, in boeken, kranten en de media; in feite namen zij ze zelfs waar in de beste van alle plaatsen – moskeeën – waar innovaties tegenwoordig floreren. En zij hebben de gevolgen van dat kwaad ook gezien onder de rangen van uitnodigers tot de Islaam en studenten van kennis.

Zij die zich haasten om goede daden te verrichten, moeten wedijveren om een genezing te vinden voor onze gemeenschap en haar narigheden. Als we werkelijk een universele genezing willen voor onze narigheden, dan moeten we het afscheidsadvies bestuderen welke gegeven is door de profeet Moh’ammed ﷺ aan zijn metgezellen en aan zijn gemeenschap. De boodschapper van Allah ﷺ gaf een toespraak welke veroorzaakte dat de harten van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) schudden en hun ogen tranen uitstortten. Vervolgens, op dat moment, deelde hij hen enkele laatste adviezen mee.

Dat advies is ook van toepassing op ons tijdperk, zoals het van toepassing is op alle tijdperken; het is advies dat het meest passend is tijdens perioden van conflicten en onenigheid, tijden wanneer moslims verdeeld zijn in groepen en partijen.

We leven in een tijd waarin eenieder van ons snakt naar het overpeinzen van het laatste advies van de boodschapper van Allah ﷺ.

Na de dood van de profeet ﷺ

De waarde van dat laatste advies

“Ik beveel jullie Allah te vrezen”

Wat is dan de remedie?

Het is niet toegestaan om je alleen op de Qor-aan te verlaten met uitsluiting van de Soennah

Eenieder die neemt van de metgezellen heeft waarlijk genomen van de Qor-aan

Is het één soennah (weg) of twee?

Op momenten wanneer moslims het oneens zijn over kwesties, wat dient onze houding te zijn met betrekking tot innovaties?

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan