Help onze da’wah

Steun ons in het goede!

Help onsAs-Salaamoe ‘alaykoem wa rah’matoellaahi wa barakaatoehoe beste broeders en zusters in de Islaam,

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En steun elkaar in al-birr (de deugdzaamheid en het goede) en at-taqwaa (rechtschapenheid en vroomheid)…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Dit is een oproep aan onze broeders en zusters die deze website bezoeken, om bij te dragen aan dit goede werk en om de deur naar beloningen te openen, in shaa-a Allaah.

Hoe kunt u ons helpen?

 

(1) Het geven van nuttige suggesties

Wij stellen het op prijs dat u suggesties en ideeën – waarmee we deze website kunnen verbeteren of toegankelijker kunnen maken – aan ons doorgeeft. Leg a.u.b. uit waarom ze belangrijk zijn. Wij zullen niet aarzelen om toe te passen wat we kunnen.

 

(2) Onjuistheden op deze website?

Informeer ons betreffende onjuistheden die u op deze website aantreft – hetzij fouten met betrekking tot kennis, taalgebruik, taalfouten, niet-werkende links, of welke fout dan ook. De enige voorwaarde is dat u zeker bent van deze fout en het onderbouwt met bewijs (daliel). Wij doen onze uiterste best om er voor te zorgen dat alle informatie correct is, want wij weten hoe belangrijk het is om op een website als deze, betreffende de Islaam en het Hiernamaals, alles correct en overzichtelijk weer te geven. Maar geen mens is perfect. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Inspannen

 

(3) Vertalen

Www.uwkeuze.net heeft al heel veel artikelen, al-h’amdoelillaah, maar we willen graag verder groeien. Daarvoor zijn we op zoek naar broeders/zusters die artikelen willen vertalen. Als u kunt en wilt vertalen, neem dan contact met ons op via info@uwkeuze.net of ons contactformulier.

 

(4) Sociale media

Www.uwkeuze.net is ook actief op Facebook, al-h’amdoelillaah. Zie www.facebook.com/uwkeuze. Like onze pagina en nodig uw vrienden uit om onze pagina te bezoeken. Ook kunt u afbeeldingen uit ons Fotoalbum of van De Koran in beeld delen op sociale media, alsook links naar onze artikelen om zo kennis te verspreiden.

 

(5) Illustraties en foto’s

Beschikt u over kennis van grafische programma’s en wilt u de da’wah van www.uwkeuze.net helpen? Maak dan mooie afbeeldingen met een islamitische boodschap voor ons Fotoalbum, of voor De Koran in beeld, of om onze artikelen te verfraaien etc. Neem contact met ons op via info@uwkeuze.net of ons contactformulier om ideeën uit te wisselen.

 

(6) Naamsbekendheid

Banner uwkeuze.netHelp ons mee om deze website bekender te maken en het aantal bezoekers te vergroten. Nodig mensen uit om deze website te bezoeken via bijvoorbeeld sociale media, e-mail lijsten, plaats links op andere websites en laat een link naar deze website achter op chat- en discussieforums, indien mogelijk, zowel op islamitische als niet-islamitische websites. Of plaats de banner (rechts) op uw website.

Print onderstaande flyers (A5) uit en zorg dat u er altijd enkele bij u hebt; in uw tas, in de auto etc. Mocht u in de gelegenheid komen om da’wah te verrichten, met klasgenoten of collegae of vreemden op straat, dan kunt u hen een flyer geven om hen te verwijzen naar onze site voor meer informatie, in shaa-a Allaah. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

(7) Maak doe’aa-e voor ons

Maak doe’aa-e voor ons (en alle andere moslims) dat Allah de Verhevene onze intenties zuivert en onze fouten uitwist en onze goede daden accepteert. Smeek Allah dat Hij ons laat behoren tot de bewoners van het Paradijs en ons beschermt tegen het Hellevuur.

Tot slot vragen we Allah de Verhevene om ons en onze broeders en zusters te helpen om oprecht te zijn in onze inspanningen omwille van Hem, en om de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te volgen.

Moge Hij dit werk van ons accepteren en ons onze tekortkomingen en fouten vergeven. Moge Allah Ta’aalaa ons leiden op Zijn weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen oprecht en alleen voor Hem. Moge Allah de Almachtige onze geliefde profeet Moh’ammed zegenen.

Alle lof is voor Allah.

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Uwkeuze promo

 

Relevante artikelen:

Da’wah (diverse artikelen)

Da’wah ideeën

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan