Handelaars in angst

Velen geloven dat misdaden geen misdaden zijn als zij begaan worden door leuke mensen zoals zij zelf.

Hypocriet 1Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid (#1) op de aarde,’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts (deugdzame) verbeteraars.’ Welnee (integendeel)! Waarlijk, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen dit niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 11-12.]

<<< (#1) D.w.z. ongeloof en daden van ongehoorzaamheid. Aboe Dja’far zei dat ar-Rabi’ ibn Anas zei dat Aboe al-‘Aliyah zei dat Allahs Uitspraak “veroorzaak geen verdorvenheid op aarde” betekent: “Bega geen daden van ongehoorzaamheid op aarde. Hun verdorvenheid is het niet gehoorzamen van Allah, omdat eenieder die Allah niet gehoorzaam is op aarde, of beveelt dat Allah niet gehoorzaamd mag worden, verdorvenheid begaan heeft op aarde. Goedheid zal zowel op aarde als in de hemel verwezenlijkt worden d.m.v. gehoorzaamheid (jegens Allah).”>>>

Door ‘Abdul-Jabbar van de Ven.

De westerse leiders die hun bevolking al sinds 2001 gegijzeld houden met angst voor moslimterreur, en die met opschalingen spelen van geel naar oranje of rood, beweren al jarenlang dat “deze mensen” aanslagen willen plegen omdat ze tegen de westerse manier van leven zijn. In andere woorden: het is genoeg om te zijn wie u bent om door deze terroristen te worden opgeblazen in de straten van Londen of Madrid. Zij willen gewoon uw bloed zien vloeien omdat u geen moslim bent en bier drinkt.

Wie echter verder kijkt dan de leugens van deze handelaars in angst en paniek, zal zien dat deze bewering geen stand houdt.

Allereerst: wie de video’s bestudeert van bijvoorbeeld al-Qa’idah, waarin ze altijd hun redenen voor een aanslag uitlegden, ziet altijd hetzelfde lijstje voorbij komen: vanwege jullie oorlogen in Afghanistan en Irak, vanwege jullie steun aan “Israël” et cetera. Nog nooit heb ik iemand van hen horen zeggen: “Ik blaas jullie op omdat jullie anders zijn dan wij.” Kortom: de beweringen van deze westerse handelaars in paniek, gaat recht in tegen de verklaringen van de mensen achter de aanslagen.

Ten tweede: de aanslagen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden in Amerika, Engeland (al zet ik hele grote vraagtekens bij de aanslagen in Londen in 2005!), Frankrijk en Spanje, en vermeende aanslagen zouden zijn verijdeld in onder meer Duitsland. Allemaal landen die hebben meegedaan aan de oorlogen in Afghanistan en Irak, allemaal leden van de NAVO en allemaal landen die kritiekloos achter de Zionistische bezetting van Palestina staan. Als het deze “moslimterroristen” echt alleen om het ongeloof en de losbandigheid was te doen, waarom hebben ze dan geen aanslagen gepleegd in Suriname, Zwitserland, Vietnam of Bolivia? Toch allemaal landen die vol zitten met losbandige ongelovigen.

Ik zal het u zeggen: deze landen hebben zich nooit actief bemoeid met de moderne kruistocht tegen de Islaam. En dus hebben de “moslimterroristen” geen interesse in hen.

Laat ik één ding duidelijk voorop stellen: ik ben fel TEGEN het plegen van aanslagen op onschuldige burgers in Amsterdam, Brussel of Parijs, en heb dat al jaren op vele gelegenheden verkondigd. En ik zou tientallen argumenten uit de Qor-aan en Soennah aan kunnen halen om aan te tonen dat dit soort aanslagen h’araam zijn. Maar laten we eerlijk wezen: wie zelf vrijwillig in de boksring stapt, kan klappen verwachten. Nederland heeft oorlogje gespeeld in Afghanistan en Irak, en Nederland speelt nu weer opnieuw oorlogje in Mali en Irak. Landen waar de Nederlanders niets te zoeken hebben, net zoals ze eerder niets te zoeken hadden in Indonesië. Wie zijn lange neus herhaaldelijk in een wespennest steekt, moet niet gaan huilen wanneer hij op een dag geprikt wordt. Op een dag komt er een boze man. Een hele boze man. Wellicht een man die eerst helemaal niet boos was, totdat zijn kinderen werden gedood in een bombardement door Nederlandse F16’s, in een stoffig dorp, duizenden kilometers verwijderd van Den Haag. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Westerse hypocrisie

 

Nederland kan kiezen: zich niet bemoeien met zaken die hen niet aangaan en leven in vrede en rust, zoals Suriname of Bolivia, Zuid-Afrika of Zwitserland. Of ze kunnen de boksring in stappen omdat ze als de grote jongens willen zijn. Maar huil dan alsjeblieft niet wanneer er klappen vallen. Maar wat kan het de handelaars in angst in Den Haag eigenlijk schelen!? Want het zullen vast weer gewone mensen in een metro zijn die worden opgeblazen, geen hoge heren in bepantserde limousines. En zo kunnen de handelaren in angst weer jaren vooruit met hun handel, en behoudt iedereen zijn lucratieve baantje. En geloof me: 25 levens meer of minder maakt deze handelaars echt niets uit. Sterker nog: ik heb al jaren de indruk dat ze er stiekem op hopen.

 

Relevante artikelen:

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur

Islamofobie

De leugen regeert – gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders

Submission

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan