H’adj & ‘Oemrah

Diverse artikelen over de grote en kleine bedevaart.

Hadj en oemrah

Klik hier voor Foto’s aangaande al-h’adj en al-‘oemrah.

“Waarlijk, het eerste Huis (van aanbidding) dat gevestigd is voor de mensheid, is dat in Bekkah (Mekkah), gezegend en een leiding voor al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping). Daarin zijn duidelijke tekenen, (zoals) maqaam Ibraahiem [de (stand)plaats van Abraham]; en wie het (al-H’aram) betreedt is veilig. (#1) En Allah heeft de mensen h’adj (de uitgebreide verplichte bedevaart) naar het Huis (de Ka’bah in Mekkah) opgelegd voor degenen die in staat zijn daarheen op weg te gaan (m.b.t. gezondheid en financiën). En wie ongelovig is (in de verplichting van de h’adj), dan waarlijk, Allah heeft geen behoefte aan al-‘aalamien.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 96-97.]

<<< (#1) De onschendbare heiligheid van de Ka’bah werd zelfs in de donkere dagen van onwetendheid zo zeer gerespecteerd, dat bloeddorstige vijanden elkaar daar niet durfden aan te raken. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Artikelen:

Verricht de h’adj voordat je dat niet meer kunt!

De uitwerking en doelen van de h’adj (sheikh dr. Yah’ya ibn Ibraahiem al-Yah’ya)

(In shaa-a Allaah zullen meerdere artikelen over de h’adj en ‘oemrah geplaatst worden.)

Al-H’adj (of hajj, hadj): de tijdgebonden bedevaart naar Mekkah (vindt één keer per jaar plaats tijdens de twaalfde islamitische maand Dzoel-H’idjah) die iedere moslim tenminste één keer in zijn/haar leven dient te verrichten, mits hij/zij daartoe in staat is (lichamelijk, financieel). De h’adj naar Mekkah behoort tot de vijf zuilen van de Islaam en het is een aanbidding die tot de religieuze gezindheid van de profeet Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) behoort, maar de rituelen daarvan waren in de loop der eeuwen door het toedoen van de Arabische afgodenaanbidders veranderd. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) onderwees zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) de nieuwe, monotheïstische rituelen.

Al-‘Oemrah (of umrah): de niet tijdgebonden, vrijwillige bedevaart naar Mekkah. De rituelen van de ‘oemrah verschillen in bepaalde opzichten van die van de h’adj en zijn minder uitgebreid.

 


Foto’s aangaande al-h’adj en al-‘oemrah

 

al-Masdjid al-H’araam (de Heilige Moskee) in Mekkah

al-Masdjid al-H’araam (de Heilige Moskee) in Mekkah

 

Mina

Mina

 

Mina

Mina

 

'Arafah

de heuvel op de vlakte van ‘Arafaat

 

Masdjid Namirah op de vlakte van 'Arafah

Masdjid Namirah op de vlakte van ‘Arafaat

 

de grens van de vlakte van 'Arafaat

de grens van de vlakte van ‘Arafaat

 

as-sa'y tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah

as-sa’y tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah

 

as-sa'y tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah

as-sa’y tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah

 

de djamaraat (ev. djamarah) waar men symbolisch de duivel stenigt

de djamaraat (ev. djamarah) waar men symbolisch de duivel stenigt

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan