H’adieth 6

Al-H’alaal is duidelijk en al-h’araam is duidelijk.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe ‘Abdoellaah an-Noe’maan ibnoe Bashier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, al-h’alaal (het wettige, het geoorloofde) is duidelijk en waarlijk, al-h’araam (het onwettige, het ongeoorloofde) is (ook) duidelijk; en tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer. En degene die echter vervalt in twijfelachtige zaken vervalt in al-h’araam, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van Allah Zijn verboden zaken zijn? En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedhghah (een vleesklont); als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven. En werkelijk, dit is het hart.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

Uitleg

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft de zaken in drie categorieën gesplitst:

1.) Duidelijk toegestane zaken, waarover geen twijfel bestaat: al-h’alaal.

2.) Duidelijk verboden zaken, waarover geen twijfel bestaat: al-h’araam.

Deze twee categorieën spreken voor zich. Wat betreft al-h’alaal, dit is toegestaan en het verrichten ervan is geen zonde. En wat al-h’araam betreft, dit is verboden en het verrichten ervan wordt als een zonde beschouwd (dat een bestraffing met zich meebrengt tenzij men oprecht berouw toont). Een voorbeeld van al-h’alaal is het eten van een ritueel geslachte koe en een voorbeeld van al-h’araam is het drinken van bedwelmende dranken.

3.) Twijfelachtige zaken waarover het oordeel niet voor iedereen duidelijk is, maar voor anderen weer wel. Hierover heeft de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd dat men dit uit godsvrucht dient te mijden, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer.”

Hij stelt zichzelf veilig wat betreft zijn religie – de relatie tussen hem en Allah – en zijn eer – de relatie tussen hem en de mensen, zodat zij niet zullen zeggen: “Die en die persoon heeft zich schuldig gemaakt aan het verrichten van dat verbod.” Waarvan zij wel het oordeel kennen, terwijl hij hier niet van op de hoogte is.

Vervolgens stelde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) degene die zich schuldig maakt aan twijfelachtige zaken gelijk aan een herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen. Met andere woorden, in de buurt van beschermde grond waar geen vee graast en daardoor nog groen is. Dit stuk grond is aanlokkelijk voor de kudde die zich dan ook langzaam richting deze grond zal begeven om daar te grazen. “Net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen.”

Verder zei de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Is het niet zo dat elke koning zijn eigen grens heeft en dat de grenzen van Allah Zijn verboden zaken zijn?” Oftewel, het is gewoonlijk dat koningen in het bezit zijn van territoria die zij beschermen en de territoria van Allah zijn Zijn verboden zaken, omdat Hij hen verbiedt deze te overtreden.

Vervolgens maakte de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ons duidelijk dat er zich in het lichaam een vleesklont bevindt en als dit goed is, dan zal het gehele lichaam goed zijn. Dit op basis van zijn uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedhghah (een vleesklont), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed.”

Dit wijst erop dat men de verlangens die het hart vullen onder bedwang dient te houden om zodoende te voorkomen dat hij in verboden en twijfelachtige zaken vervalt.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) De toegestane en verboden zaken van de islamitische wetgeving (as-sharie’ah) zijn duidelijk en de twijfelachtige zaken daarvan zijn slechts voor sommigen duidelijk.

2.) Als men over een bepaalde zaak twijfelt of deze toegestaan of verboden is, dient hij deze zaak te mijden totdat het duidelijk is of dit toegestaan is (om aan de veilige kant te zijn.

3.) Als men in aanraking komt met twijfelachtige zaken, zal het eenvoudig voor hem zijn om vervolgens in duidelijke verboden zaken te vervallen. Zijn ego zal hem na het verrichten van twijfelachtige zaken uitnodigen naar het verrichten van duidelijke verboden zaken, waardoor hij zichzelf uiteindelijk te gronde zal richten.

4.) Het is toegestaan om een gelijkenis te trekken om zo een abstracte zaak, door middel van het geven van een concreet voorbeeld, te verduidelijken.

5.) De verheven wijze van onderrichten door de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) middels het geven van duidelijke voorbeelden.

6.) Het hart bepaalt of een persoon goed, dan wel slecht is. Op grond hiervan dient men altijd waakzaam te zijn over zijn hart, opdat het standvastig zal blijven, zoals vereist is.

7.) Verdorvenheid van het uiterlijk duidt op verdorvenheid van het innerlijk, dit op basis van de uitspraak van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven.”

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan