H’adieth 42

De uitgestrektheid van de vergeving van Allah.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Anas (moge Allah tevreden zijn met hem)verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah zegt: ‘O zoon van Aadam! Waarlijk, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken. O zoon van Aadam! Al zouden jouw zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O zoon van Aadam! Al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.’’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het een goede, authentieke overlevering is.)

 

Uitleg

Deze overlevering is een h’adieth qoedsie (zie het artikel Het verschil tussen de Qor-aan en h’adieth qoedsie) waarin de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) overleverde dat zijn Heer het volgende heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O zoon van Aadam!” Hier wordt het gehele nageslacht van Aadam toegesproken (d.w.z. alle mensen).

“Zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, zal Ik jou vergeven.” ‘Zolang’ wordt hier voorwaardelijk bedoeld. Oftewel, wanneer jij Mij aanroept en naar Mij verlangt (anders niet).

“Mij aanroept,” oftewel, Mij vraagt om jou te vergeven.

“Op Mij hoopt,” oftewel, hoopt op Mijn vergeving en niet wanhoopt (daaraan).

“…dan zal Ik jou vergeven.” Dit is het resultaat van wanneer men aan de hiervoor genoemde voorwaarde voldoet. Vergeving is het bedekken van de zonden en het niet aangerekend worden ervan. Met andere woorden, Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) bedekt jouw zonden voor de mensen, rekent deze je niet aan en zal je hiervoor niet straffen.

“Wat je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken.” Oftewel, hoeveel zonden je ook hebt verricht. Hetzelfde wordt duidelijk uit de Uitspraak van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘(Allah zegt:) ‘O Mijn dienaren, degenen die buitensporig zijn geweest jegens zichzelf! Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah! Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden (mits men er vóór de dood oprecht berouw voor heeft getoond). Waarlijk, Hij is het Die al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) is.’’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 53.]

“O zoon van Aadam! Al zouden jouw zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven.” Oftewel, ook al zijn de zonden nog zo groot en reiken ze qua hoeveelheid tot aan de hemel en zou je vervolgens Allah waarachtig, met volledige toewijding en uit behoefte om vergeving vragen, dan zal Hij je vergeven.

“O zoon van Aadam! Al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.” Met ‘met een gelijke omvang’ wordt een aarde gevuld aan vergeving bedoeld, die te wachten staat voor degene die tot zijn Heer komt met een aarde gevuld aan zonden, zonder dat hij gelijken aan Allah heeft toegekend (d.w.z. zonder shirk), vandaar dat Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.” Dit wijst op de grote gunst van zuivere toewijding (ikhlaas) en dat dit een reden tot vergeving van de zonden is.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Er is niemand die Allah de Verhevene om iets vraagt en op iets van Allah hoopt, of zijn zonden zullen hem vergeven worden.

2.) Een verduidelijking van de uitgestrektheid van de gunst van Allah.

3.) Hoe groot de zonden ook zijn, als de mens zijn Heer hiervoor (oprecht) om vergeving vraagt, dan zal Allah deze vergeven.

<<<Noot uwkeuze.net: oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah de Verhevene te zijn. Men dient zich tot Allah de Meest Genadevolle te richten (niet tot een priester!) met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Meest Barmhartige daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

4.) De gunst van volledige toewijding aan Allah. Zuivere toewijding is namelijk een reden tot vergeving van de zonden. Allah de Verhevene zegt immers (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont), maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil (#1)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.]

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: dit betekent dus niet dat als men shirk mijdt, zich dan vrij kan overgeven aan andere zonden.>>>

Wij vragen Allah dan ook om ons allen Zijn Vergeving, Tevredenheid en Genade te schenken. Waarlijk, Hij is de Schenker. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

De 40 van an-Nawawie

 

Hiermee is een eind gekomen aan de uitleg van deze gezegende veertig overleveringen van an-Nawawie en wij sporen alle zoekers naar kennis aan deze overleveringen te memoriseren, te begrijpen en ernaar te handelen.

En alle lof zij Allah, de Heer der werelden. O Allah, zend Uw zegeningen over onze profeet Moh’ammed, zijn familie en alle metgezellen.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

De boetedoening voor zonden is berouw

Vormen van koefr en shirk

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan