H’adieth 41

Het volgen van de profeet ﷺ.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Moh’ammed ‘Abdoellaah ibnoe ‘Oemar ibnoel ‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat zijn begeerte in overeenstemming is met datgene waarmee ik ben gekomen.” [Een authentieke overlevering (sah’ieh’ h’adieth) die wij overgeleverd hebben van het Boek al-Hoeddjah (#1) met een authentieke keten van overleveraars.]

<<<(#1) al-Hoeddjah: een verzamelwerk van overleveringen van al-Asfahaanie. >>>

 

Uitleg

“Niemand van jullie gelooft werkelijk…” oftewel, niemand van jullie gelooft volledig. De bedoeling hiervan is niet het geloof in zijn geheel ontkennen.

“…totdat zijn begeerte…” oftewel, totdat zijn neiging en wil “…in overeenstemming is met datgene waarmee ik ben gekomen.” Met andere woorden, datgene waarmee hij is gekomen aan wetgeving. Men dient zich niet tot iets anders te wenden.

Verder zegt de schrijver dat het hier gaat om een ‘authentieke overlevering die wij overgeleverd hebben van het Boek al-Hoeddjah met een authentieke keten.’ (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Het geloof kan in zijn geheel ontkend worden als men hierin tekortkomingen heeft, zoals in de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat zijn begeerte in overeenstemming is met datgene waarmee ik ben gekomen.”

Dit geldt alleen voor datgene waar bewijzen voor zijn in de islamitische wetgeving. Het is dus niet de bedoeling dat men iemands geloof zomaar gaat ontkennen omdat hij hem een zonde ziet verrichten, totdat ons bekend wordt dat daarvoor een bewijs bestaat in de sharie’ah. (Zie het artikel Het gevaar van het ongelovig verklaren van individuen.)

2.) De plicht om zich over te geven aan datgene waarmee de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is gekomen.

3.) Het is verplicht voor de mensen om zich te ontdoen van de begeerte die in strijd is met de wetgeving van Allah.

4.) Het geloof (al-imaan) neemt toe en af, dit is de overtuiging van Ahl oes-Soennah wa al-Djamaa’ah.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting

De Soennah (diverse artikelen)

Het verbod op innovaties (bid’ah)

Het belang van de Soennah klZie ook het 225 pagina’s tellende boek Het Belang en de Autoriteit van de Soennah van Jamaal al-Din M. Zarabozo, vertaald door Oem Soelaym, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. (Verkrijgbaar via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan