H’adieth 32

Het verbod op het berokkenen van schade.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Sa’ied Sa’d ibnoe Maalik ibnoe Sinaan al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.” (Overgeleverd door Ibnoe Maadjah.)

 

Uitleg

Aboe Sa’ied Sa’d ibnoe Maalik ibnoe Sinaan al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.”

“Berokken geen onopzettelijke schade.” Oftewel, het berokkenen van schade is tegen de islamitische regelgeving.

“En geen opzettelijke schade.” Het verschil tussen beide is dat de eerste vorm van schade berokkenen gebeurt zonder opzet en de tweede vorm met opzet en beide zaken worden verboden door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Het opzettelijk berokkenen van schade is erger dan het onopzettelijk berokkenen van schade.

Neem het volgende voorbeeld. Een persoon heeft een buurman en deze buurman is bezig met het besproeien van zijn boom, waardoor water het huis van deze persoon binnen vloeit, zonder dat dit overigens zijn bedoeling was. Wellicht dat de buurman hiervan niet eens op de hoogte is. Toch dient hij de schade die hij heeft aangericht te verhelpen (of vergoeden) zodra hij hiervan op de hoogte is. Ook al zou de eigenaar van de boom zeggen: “Het was niet mijn bedoeling schade te berokkenen,” dan nog zeggen wij tegen hem: “Ook al was dit niet je bedoeling.” Dit omdat het onopzettelijk berokkenen van schade tegen de islamitische regelgeving is.

Wat betreft het opzettelijk berokkenen van schade, hiervan zou sprake kunnen zijn als de buurman bewust water sproeit in het huis van de ander. Dit alles is tegen de islamitische wetgeving en de geleerden hebben vele zaken van deze overlevering afgeleid op het gebied van nabuurschap enz. (Zie o.a. het artikel De voortreffelijke positie van buren in de Islam.) En de mensen hebben er behoefte aan terug te keren naar datgene wat de geleerden hierover hebben gezegd in het kader van het bewaren van de vrede en de rechten van de buur.

<<<Noot uwkeuze.net: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)>>>

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan