H’adieth 3

De zuilen van de Islaam.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe ‘Abdoer-Rah’maan ‘Abdoellaah ibnoe ‘Oemar ibnoel-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh’ammed de boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (de verplichte liefdadigheid), het verrichten van de h’adj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekkah) en het vasten in (de maand) Ramadhaan.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

Uitleg

In deze overlevering maakt de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) duidelijk dat de Islaam te vergelijken is met een bouwwerk dat een persoon van schaduw voorziet en zowel interne als externe bescherming biedt. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vertelde dat de Islaam op vijf zuilen is gebouwd, namelijk:

1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh’ammed de boodschapper is van Allah.
2. Het verrichten van het gebed.
3. Het betalen van de zakaah (de verplichte liefdadigheid).
4. Het vasten in de maand Ramadhaan (Ramadan).
5. Het verrichten van de h’adj (bedevaart) naar het Heilige Huis in Mekkah.

In de vorige overlevering van ‘Oemar ibnoel-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) worden deze zaken nader uitgelegd. (Zie H’adieth 2.)

Wij zouden ons af kunnen vragen: “Wat is de toegevoegde waarde van deze overlevering als de inhoud ervan al in de vorige overlevering staat?” Het antwoord daarop is tweezijdig. Enerzijds komt het door het belang van het onderwerp. Imaam an-Nawawie wilde dit nogmaals benadrukken. Anderzijds komt het omdat hier verklaard wordt dat de Islaam op vijf (zuilen) gebouwd is, in de overlevering van ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) wordt het niet zo geformuleerd, al kun je daar hetzelfde uit opmaken.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Zuilen en pilaren

 

Relevante artikelen:

De 5 zuilen van de islam

De 6 pilaren van imaan

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan