H’adieth 17

Het op een beste wijze slachten.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Dja’lah Shaddaad ibnoe Aws (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah heeft betreffende alles goedheid voorgeschreven. Als jullie doden, dood dan op de beste wijze; en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat eenieder van jullie zijn mes (goed) slijpen en het te slachten dier geruststellen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Uitleg

Goedheid (ih’saan) is het tegenovergestelde van schade berokkenen (al-isaa’ah). Met het doden en het slachten op de beste wijze wordt bedoeld: het bereiken van het beoogde doel zonder daarbij onnodig te doen lijden.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Allah de Verhevene heeft betreffende alles goedheid voorgeschreven, zelfs bij het nemen van een leven.

2.) De verplichting om op beste wijze te doden en te slachten.

3.) Het controleren van het te gebruiken gereedschap vóór het slachten, dit op basis van de volgende uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En laat eenieder van jullie zijn mes (goed) slijpen.”

4.) Het gerust stellen van het te slachten dier. Dit houdt in dat het dier rustig op de grond geplaatst dient te worden, waarna men een voet op de nek van het dier plaatst zonder de ledematen vast te binden. Dit zorgt ervoor dat het dier zich vrij kan bewegen en het bloed sneller wegstroomt.

<<< Noot uwkeuze.net: de foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) zijn het unaniem eens dat tot de etiquette van het slachten behoort dat men een dier niet moet slachten als een ander dier dat kan zien. (Zie al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 10/221.) Dit behoort tot de schoonheid van de Islaam en diens genade en vriendelijkheid en goede manieren. Ibn Qoedaamah zei: “Het is makroeh (afkeurenswaardig) om een schaap te slachten terwijl een ander er naar kijkt.” (Einde citaat.) [Al-Moeghnie (9/317).] En in ‘Awn al-Ma’bood staat: “Men dient er niet wild mee om te gaan, of het te slepen om het gewelddadig te slachten, of het te slachten in de aanwezigheid van een ander.” Sheikh Ibn Baaz zei: “Het is makroeh om (een dier) te slachten wanneer een ander toekijkt.” (Einde citaat.) [Madjmoo’ Fataawaa Ibn Baaz (23/73-74).]>>>

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan