H’adieth 16

Het verbod op boos worden.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat een man tegen de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Geef mij raad!” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Word niet boos.” En hij herhaalde meerdere malen, (zeggende): “Word niet boos.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Uitleg

Deze man vroeg de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) om hem raad te geven, waarop hij hem antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Word niet boos.” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vermeed het om deze persoon godsvrucht (taqwaa – godsvrees, vroomheid) te adviseren, datgene wat Allah deze gemeenschap en degenen die het Boek vóór ons hebben gekregen heeft geadviseerd, want hij wist, en Allah weet het het best, dat deze persoon snel en vaak boos werd.

Dit wil echter niet zeggen dat boos worden niet toegestaan is, aangezien dit tot de natuur van de mens behoort. Wat hier echter mee bedoeld wordt is dat iemand zijn woede moet onderdrukken en niet hieraan moet toegeven. Woede is als een hete steenkool die de shaytaan (satan, de duivel) in de harten van de mens werpt en als gevolg hiervan zie je vaak dat iemands ogen rood worden en hij zijn controle verliest vanwege zijn boosheid. De gevolgen hiervan zijn vaak niet te overzien. Dit is dan ook de reden waarom de Profeet dit advies aan deze persoon gaf. Dit advies geldt natuurlijk voor eenieder die net als deze man te leiden heeft onder dit probleem.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) De leraar dient altijd rekening te houden met de omstandigheden van elke leerling en hem toe te spreken op een wijze die bij zijn geval past.

2.) Boos worden omwille van Allah is toegestaan. Zo werd de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) nooit boos, behalve als de rechten van Allah werden geschonden. Ook zegt Allah de Verhevene over Moesaa (profeet Mozes – vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Daarna keerde Moesaa (Mozes) boos en bedroefd terug naar zijn volk…” [Soerat Taa Haa (20), aayah 86.]

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Word niet boos!

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan