H’adieth 13

Broederschap in de Islam.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe H’amzah, Anas ibnoe Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem), de bediende van de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam), verhaalde dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie gelooft (volledig) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

Uitleg

“Niemand van jullie gelooft” betekent hier dat niemand volmaakt geloof bezit, totdat hij voor zijn moslimbroeder wenst wat hij voor zichzelf wenst qua godsdienstige en wereldse zaken.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Imaan (geloof) fluctueert; zo bestaat er een imaan die volmaakt is maar ook één die niet volmaakt is. Dit is ook de overtuiging van Ahloes-Soennah wa al-Djamaa’ah, namelijk dat de imaan toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid jegens Allah de Verhevene en afneemt door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid jegens Hem.

2.) De moslims moeten elkaar het goede toewensen.

3.) Een moslim mag een ander niet toewensen wat hij zichzelf niet toewenst. Als hij zich hieraan niet houdt, neemt zijn imaan af. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) heeft zelfs verklaard dat deze persoon geen imaan bezit.

4.) Het belang van het aanhalen en versterken van de relaties van de moslims onderling.

5.) Het zich houden aan deze overlevering zorgt ervoor dat een moslim zijn broeder niet benadeelt in zijn bezit, eer en familie. Hij zou het namelijk ook niet willen dat een ander dit hem zou aandoen.

6.) De moslimgemeenschap moet als één geheel optreden waarbij zij elkaar ondersteunen.

7.) Moslims dienen elkaar op een zachtmoedige wijze aan te spreken.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Zusterschap (ook voor broeders)

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring

Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam

Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

Help elkaar!

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan