H’adieth 11

Het laten van twijfelachtige zaken.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Moh’ammed al-H’asan ibn ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader), de kleinzoon en oogappel van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam), zei: “Ik heb van de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) het volgende onthouden (Nederlandstalige interpretatie): “Verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie. At-Tirmidzie noemde het een goede en authentieke overlevering.)

 

Uitleg

Aboe Moh’ammed al-H’asan ibn ‘Aliy is de zoon van de dochter van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) en is de beste van de twee kleinzonen van de profeet. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) prees hem door te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, deze zoon van mij is een heer, en Allah zal middels hem twee moslimgroepen tot verzoening brengen.”

Allah de Verhevene heeft middels hem (moge Allah tevreden zijn met hem) twee ruziënde moslimgroepen nader tot elkaar gebracht door de kalifaatschap af te staan aan Moe’awiyyah ibnoe Abie Soefyaan (moge Allah tevreden zijn met hem). Dit bewijst dan ook zijn grootsheid.

Deze overlevering (h’adieth) lijkt op de eerdergenoemde overlevering waarin de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “En tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer.” (Zie H’adieth 6.)

Datgene wat men aan het twijfelen brengt, of het nu gaat om wereldse zaken of zaken over het Hiernamaals, kan men beter mijden opdat het geweten zuiver blijft.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Men kan twijfelachtige zaken beter achterwege laten voor zaken die het gemoed gerust stellen.

2.) Men is verplicht om zaken die het gemoed onrustig maken te mijden.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan