God/Allah

ToevalMoeten wij het bestaan van God bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? God (of Allah) bestaat en het leven is net zo min toeval als een paar stenen op elkaar. Het kennen van Allah is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Dus leer Allah kennen! Zie hieronder voor diverse artikelen en gratis e-boeken.

De Koran (al-Qor-aan) geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En (zelfs) als Wij tot jou (O Moh’ammed) een Boek op een blad neergezonden zouden hebben, waarna zij het zouden aanraken met hun handen, dan zouden degenen die ongelovig zijn zeker gezegd hebben: ‘Dit is niets behalve duidelijke magie!’ En zij zeiden: ‘Had er geen engel tot hem neergezonden kunnen worden?’ En als Wij een engel neergezonden zouden hebben, zou de kwestie zeker besloten zijn. Vervolgens zouden zij geen uitstel meer krijgen (en onmiddellijk bestraft worden).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 7-8.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan over deze verzen (aayaat): “De mens dient zijn test te ondergaan en de onzichtbare Realiteit te ontdekken zonder het werkelijk te zien, enkel door het correcte gebruik van zijn verstandelijke vermogens waarna hij zichzelf en zijn begeerten onder controle dient te brengen in overeenstemming met de bevelen van die Realiteit. Het is dus zonneklaar dat het onzichtbare onzichtbaar dient te blijven omwille van die test. Als het wereldse leven – de periode van die test – voorbij is, wordt het onzichtbare zichtbaar: dan breekt de tijd aan van het resultaat van die test. (Einde citaat.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden
behalve Allah!

Gratis e-boeken:

Klik hier om het gratis e-boek De 99 Namen van Allah (pdf, 82 blz., A5, 1,7 mb) te downloaden. Het is een bundeling van de artikelen “De 99 Namen van Allah” – “De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah” en “Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden”.

Klik hier om het gratis e-boek God in de islam (pdf, 105 blz., A5, 2,6 mb) te lezen en te downloaden. Dit e-boek is een bundeling van de artikelen: “Hoe ziet God er uit?” – “Allaahoe Akbar” – “Hoe de Eigenschappen van Allah begrepen dienen te worden” – “De Schone Namen van Allah” – “God in de islam” – “De liefde van Allah” – “Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God Die van de mensen houdt”.

Klik hier voor het gratis e-boek Waar is Allah? (pdf, 45 blz., A5, 571 kb), een weerlegging van o.a. de Jahmiyyah die zeggen dat Allah Ta’aalaa overal is. Het bevat de hoofdstukken: 1.) Bewijs uit de Qor-aan – 2.) Bewijs uit de Soennah
3.) Terminologie – 4.) De term ‘plaats’ – 5.) De mening van de selef – 6.) De mening van de vier vermaarde imams –
7.) Het gezonde verstand – 8.) Discussie met de Jahmiyyah

 

Artikelen:

Kennis over Allah is de basis van alle andere kennis (gebaseerd op het werk van sheikh Ibn ‘Oethaymien, uitgelegd door Dr. Saalih’ as-Saalih’)

De 99 Namen van Allah (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, Aboe Talh’ah Daawoed Burbank)

De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – de correcte methodologie met betrekking tot al-Asmaa-e wasSifaat (de Namen en Eigenschappen van Allah) (sheikh Saalih’ ibn Fawzaan al-Fawzaan)

Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden (imam as-Shawkaanie, sheikh Ibn Baaz en sheikh Ibn ‘Oethaymien)

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Wordt evolutie verkeerd begrepen? – Openbaring, wetenschap en zekerheid. (Hamza Andreas Tzortzis)

De Grootheid van Allah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waar is Allah? (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Hoe ziet God er uit? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Allah schiep Adam naar Zijn evenbeeld – de betekenis van deze h’adieth (sheikh Ibn Baaz)

De Handen van Allah (Hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?)

Wat God niet is (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Op zoek naar ware liefde (Bushra Zaibak)

De verwarring aangaande God (www.onereason.org)

Allaahoe Akbar (Khalid Baig)

God in de Islam (dr. Zakir Naik)

De Schone Namen van Allah (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De schepping van de hemelen en de aarde in zes dagen – Waarom schiep Allah de hemelen en de aarde in zes dagen en niet in één oogwenk, ook al is Hij daartoe in staat? (Islam Q&A)

De schepping van Adam van aarde (Hassan uz Zaman)

Islam en evolutie (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het doel van de schepping – waarom is de mens geschapen? (www.islamqa.info & Abu Ameenah Bilal Philips)

18 Eigenschappen waar Allah van houdt

God bestaat! – Deel 1: Evolutie of schepping? (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

God bestaat! – Deel 2: De kloof (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

God bestaat! – Deel 3: Wonderen in ons en rondom ons (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer) (sheikh Naasir al-‘Aql)

(Lees verder onder de afbeeldingen.)

 

De ziel – maak kennis met je ware zelf (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Is het mogelijk om Allah te zien? (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Bewijzen voor een atheïst dat God bestaat (dr. Zakir Naik)

De vier soorten van leiding (Moh’ammed as-Saffarinie)

De Evolutie Theorie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Hemelen – een uitnodiging om na te denken (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Who Created God? (islamic-invitation.com, Engelstalig)

Dialogue with an evolutionist (salafimanhaj.com, Engelstalig, pdf, 556 kb) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

Geen evolutie maar degeneratie (Vertaald door Aboe Moes’ab)

Wonderen in de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De liefde van Allah (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Vergiffenis van Allah (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenaddjied)

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt. (Vraag 4.)

Submission – Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Zie ook de rubriek Atheïsme.

(Lees verder onder de afbeeldingen.)

Atheïsme, het GELOOF dat er niets was en dat ‘niets’ toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden explodeerde waarna ‘alles’ tot bestaan kwam en dat een groepje ‘van alles en nog wat’ zich toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden ordende in zichzelf kopiërende structuurtjes die vervolgens dinosauriërs werden. Klinkt volkomen ‘zinnig’!

Het proberen om Gods bestaan tegen te spreken met valsheid, is als een onnozele die probeert elektrisch licht als een kaars uit te blazen.

Robert Jastrow (1925–2008), een Amerikaans astronoom, natuurkundige en kosmoloog, en een toonaangevende wetenschapper bij NASA, zei, hoewel hij geen gelovige was maar een agnosticus [iemand die gelooft dat het onmogelijk is te weten of God bestaat of niet bestaat (dit wordt vaak voorgesteld als een middenweg tussen theïsme en atheïsme)]: “Astronomen ontdekken nu dat zij zichzelf in een hoek gedreven hebben aangezien zij bewezen hebben, door hun eigen methoden, dat de wereld plotsklaps begon door schepping, tot hetgeen je het begin van elke ster, elke planeet, elk levend ding in deze kosmos en op aarde kunt nagaan. En zij vonden dat dit allemaal gebeurde als een resultaat van krachten die zij niet hopen te ontdekken. Dat er wat ik en anderen ‘bovennatuurlijke krachten’ noemen aan het werk zijn, is, denk ik, een wetenschappelijk bewezen feit.” (“A Scientist Caught Between Two Faiths: Interview With Robert Jastrow,” Christianity Today, 6 augustus, 1982.)

Hij zei ook: “Denk eens na over de enormiteit van het probleem: wetenschap heeft bewezen dat het universum op een bepaald moment tot bestaan explodeerde. Dit zorgt voor de vraag: welke oorzaak zorgde voor dit effect? Wie of wat plaatste de materie of energie in het universum?” Want toeval kan niet iets uit niets voortbrengen. Hij heeft ook gezegd: “Je kunt het de oerknal noemen, maar je kunt het ook correct het scheppingsmoment noemen.”

Robert Jastrow sluit zijn boek God and the Astronomers af met: “Voor de wetenschapper die heilig gelooft in de kracht van de rede, eindigt het verhaal als een boze droom. Hij heeft de bergen der onwetendheid beklommen; hij staat op het punt de hoogste top te bedwingen; terwijl hij zichzelf over het laatste rotsblok heen trekt, wordt hij begroet door een gezelschap theologen die daar al eeuwenlang zit.”

De Fakkel God BestaatBestel het boek De Fakkel: God bestaat, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net), voor uzelf of om het aan iemand anders cadeau te doen.

 

“De Fakkel” rekent definitief af met de evolutietheorie en is dan ook een uitdaging voor iedereen die denkt dat God niet bestaat. Het zal ook leiden tot een beter begrip aangaande God, leven (de ziel) en religie. Het kennen van God zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over God ervoor zorgen dat men God niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is.

“En dit (vergankelijke) wereldse leven is slechts vermaak en spel (een proeftijd)! En waarlijk, het Huis van het (eeuwige) Hiernamaals – dat is zeker het (werkelijke) leven (waar het om draait), als zij (dat maar eens) wisten!” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 64.]

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan