Glimlach

Een glimlach kan sadaqah (liefdadigheid) zijn!

GlimlachDoor ‘Aa-idh ibn ‘Abdiellaah al-Qarnie.
Vertaald en bewerkt door Abou Sayfoullah al-Maghriebie.

Alle lof zij Allah de Heer der werelden, de vredesgroeten en de gebeden zijn met onze boodschapper Moh’ammed. Voorts:

Beste broeder/zuster,

‘Glimlach’ is de titel van dit artikel. Het is een aantrekkelijk en aangenaam woord… Maar ik ben hier niet om jou aan het lachen te maken…maar om het besef te krijgen wat een glimlach voor impact in je leven heeft en wat voor plaats het in onze religie heeft.

En hoe kun jij als moslim niet glimlachen, terwijl jij tevreden bent met Allah de Verhevene als Heer en met de Islaam als religie en met Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als profeet!? Hoe kun jij als moslim niet glimlachen, terwijl Allah de Verhevene voor jou grote groene Tuinen heeft doen laten groeien met “…allerlei heerlijke gewassen…” [Soerat Qaaf (50), aayah 7]!?

Hoe kun jij als moslim niet glimlachen terwijl Allah de Almachtige voor jou stralende sterren, diepe zeeën, uitgespreide aarde en immens grote planeten dienstbaar heeft gemaakt!? Hoe kun jij als moslim niet glimlachen terwijl de vogels zingen en de zon met haar schitterende stralen opkomt en de maan schijnt en de ochtend jou bereikt met zijn stralende lichten en de regen uit de wolken als barmhartigheid op jou valt!?

Wij (moslims) en de mens in het algemeen, worden overrompeld door gevoelens van spijt en droevigheid. Jij wordt van alle kanten omringd door zorgen en teleurstellingen… Als je de invloed van een glimlach beseft, dan pas zal dat een werkende ontspanning hebben.

Ah’med Amien heeft gezegd: “Als de mensen verstandig waren, dan hadden zij 1/3 van de inhoud van apotheken vermeden door simpelweg te lachen. Één lach is beter dan 1000 aspirine pillen.”

Er zijn zelfs sommige schrijvers die de glimlach als een bewijs van beschaving ervaren en een spiegel van ontplooiing. Een glimlach weerspiegelt het niveau van denken van mensen en toont zijn goed gedrag.

Een glimlach zal voldoende zijn om volkeren te leiden tot het vergeten van droevigheid en pijn. Al zou dit maar kort van duur zijn.

Vele denkers zijn van mening dat een lach en een glimlach behoren tot de grote middelen die de mensen leiden tot stimulans en meer productiviteit. Hun adviezen aan de mensen zijn (afgezien van de moeilijkheden in het leven) wanneer deze in rust en vreugde willen leven, dat zij glimlachen en lachen. Dit zorgt voor een sfeer van zuiverheid en verwerpt de sfeer van stress en verveling in het leven. De Chinezen hebben een gezegde die luidt: “Degene die niet weet hoe te glimlachen, dient geen winkel te openen.”

Verschillende geleerden hebben het lachen beschreven als een bezigheid van de hersenen die de overgebleven hoeveelheden van spanning verbruikt. Deze mening overschrijdt de sharie’ah niet, omdat de gematigde lach een bloesem voor de ziel is en een genezing van de nefs. Het is een rust voor de gevoelens en het lichaam na inspanning en werk.

Het lachen en glimlachen zijn als het ware een kunst in het leven die velen vermijden en afstand van nemen. Aboe Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik ontspan mijn hart door wat vermaak, zodat ik meer gedreven kan worden in al-h’aqq (de waarheid).”

Aboe l-Faradj ibn al-Djawzie heeft gezegd: “De weledele geleerden houden van geintjes omdat het de nefs laat ontspannen en het hart tot rust brengt na inspanning en overpeinzing.”

Een Arabisch gezegde luidt: “Glimlach voor je geliefde, dan zal hij je vergeven, en voor je vriend, dan zal hij zichzelf voor je opofferen.”

En als ik alle voordelen van het glimlachen zou opnoemen, dan zal het een uitgebreide lezing worden. In al-‘Iqd al-Faried is overgeleverd dat Yah’yaa (Johannes) en Sham’oon tot de apostelen van Jezus (vrede zij met hem) behoorden en dat wanneer Johannes in een bijeenkomst plaats nam, dat hij iedereen aan het lachen maakte en wanneer Sham’oon in een bijeenkomst plaats nam, dat hij iedereen aan het huilen maakte. Toen zei Sham’oon tegen Johannes: “Je lacht te veel, het lijkt erop dat je geen daden meer hoeft te verrichten.” Toen zei Johannes: “En door jouw huilen lijkt het dat je geen hoop meer hebt in je Heer.” Toen openbaarde Allah de Verhevene aan al-Masieh’ Jezus (vrede zij met hem) dat de gewoontes van Johannes de beste gewoontes zijn.

Er zijn onderzoeken die aangeven dat de meeste vormen van stress, verveling en nervositeit, veroorzaakt worden door overbelasting met serieuze en langdurige inspanning. En de beste genezing hiervoor is het af en toe je tanden het zonlicht te laten proeven.

<<< Zo zou lachen ook de doorbloeding van de aderen verbeteren. Op lange termijn zou dat betekenen: minder kans op hart- en vaatziektes en op infarct, beroerte en embolie. Dat blijkt althans uit onderzoek van de Amerikaanse cardioloog Michael Miller van de Universiteit van Maryland. De resultaten werden onlangs voorgesteld op een internationaal cardiologiecongres in de Verenigde Staten. Een duidelijke verklaring voor dit effect is er niet. Misschien heeft het iets te maken met het vrijkomen van endorfine. Of misschien komt er bij het lachen stikstofmonoxide (NO) vrij die de aderwand ontspant. Uit andere onderzoeken blijkt dat lachen het zuurstofgehalte in het bloed verhoogt, de bloedsomloop stimuleert en een krachtige spierontspanner is. Bovendien zorgt het ervoor dat het centrale zenuwstelsel endorfines afscheidt, hormonen met pijnstillende eigenschappen die de effecten tegengaan van een teveel aan adrenaline en cortisol als gevolg van stress. Uit studies van psycho-neuro-immunologen is gebleken dat negatieve emoties zoals angst, depressie en woede het immuunsysteem verzwakken, waardoor we minder afweer hebben tegen infecties. Volgens dr. Lee S. Berk van de Universiteit van Loma Linda (Californië) “helpt lachen het aantal antilichamen te verhogen.” Onderzoekers hebben vastgesteld dat lachtherapie het aantal antilichamen in de neus- en luchtwegslijmvliezen verhoogt. Van die antilichamen is geweten dat ze beschermen tegen virussen, bacteriën en andere micro-organismen. >>>

Af en toe een lach of een glimlach geeft je de kracht om extra handelingen te verrichten. Een glimlachende persoon is meer succesvol dan anderen omdat een glimlach de harten van anderen verzacht. Wanneer een persoon mentaal ontspannen is, zal hij over meer mogelijkheden beschikken om te denken.

Ik nodig eenieder van jullie uit om de beste sportieve beweging te maken, ga elke ochtend als je wakker wordt en nadat je de doe’aa-e hebt verricht, voor de spiegel staan en beweeg het meest voortreffelijke lichaamsdeel door te lachen of glimlachen. Weet dat door een glimlach 13 spieren in jouw lichaam bewegen. (Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat het hartvaatstelsel evenveel profiteert van tien seconden buikschuddend lachen als van tien minuten lichamelijke training.) En er is ook vastgesteld door onderzoeken dat degenen die het meest lachen en glimlachen, minder last zullen hebben in hun ouderdom van gezichtsrimpels.

Maar tevens nodig ik eenieder van jullie uit om gematigd in alles te zijn en ik waarschuw je tegen overdrijving. Wees niet een angstaanjagende persoon die een dodenblik heeft en ook niet iemand die voortdurend lachend door de straten wandelt.

Wees iemand die op bepaalde momenten serieus en stil is en op andere momenten dien je jezelf te ontspannen.

Al-H’asan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De harten zijn soms gemotiveerd en op andere momenten ontmoedigd. Als je merkt dat je hart gemotiveerd is laat het vrijwillige daden verrichten, en als het ontmoedigd is laat het alleen de verplichtingen verrichten.”

Ik adviseer je, beste broeder, om optimistisch te zijn. Haal somberheid en droevigheid en alle andere woorden die in deze trend liggen uit je leven, verwijder het uit je woordenboek.

 

We onderschatten soms de impact van een glimlach

Een aantal werknemers van een bepaald bedrijf in Parijs, dienden een aanvraag voor salarisverhoging in bij hun werkgever dat uiteindelijk geweigerd werd. Om de werkgever een lesje te leren, spraken zij af om niet meer naar klanten te glimlachen. In de eerste anti-glimlach sanctie daalde de omzet van het bedrijf met 60%!

Wat zal het leven voor waarde hebben als jij het triest en somber doorbrengt!? Er is niets aan een leven van mensen die het doorbrengen met een gevoel alsof zij terugkomen van een begrafenis van een geliefde!!!

Relaties zullen bekoelen. En wat zal de schoonheid van een echtgenote betekenen als zij nooit glimlacht (dit geldt uiteraard ook voor de man) en de sfeer van haar huis verandert in de sfeer van een begraafplaats!!! Het is vele malen beter om een vrouw (of man) te huwen die niet zo mooi is maar haar (zijn) huis siert met een glimlach.

Een glimlachende persoon doorboort de moeilijkheden en geniet van de overwinningen. Hij kijkt glimlachend naar zijn doelen en geeft zichzelf de ene dosis na de andere aan moed door te glimlachen en optimistisch te blijven. Daarentegen zal de persoon die somber is voor zichzelf drempels en moeilijkheden plaatsen zonder dat deze hoeven te bestaan, en als deze zouden bestaan dan zou dit het einde van zijn bereik zijn. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Glimlach - het is Soennah!

Glimlach – het is Soennah!

 

Ons grote voorbeeld

En als we iemand als voorbeeld nemen, dan dienen we natuurlijk onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als voorbeeld te nemen. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) glimlachte het meeste, en door zijn uitspraak is een glimlach een onderdeel van onze religie en daarmee aanbidden we Allah de Verhevene, zoals hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw glimlach in het gezicht van jouw broeder is een liefdadigheid.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Degene die het leven van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zou doornemen, zal daarin vormen van gelach en grappen terugvinden. Dit is niet vreemd voor een barmhartigheid die naar de mensheid is gestuurd, een barmhartigheid waarover Allah de Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jij ruw (streng) en hardvochtig was, dan waren zij zeker rondom jou uiteengegaan…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben als barmhartigheid voor de werelden gezonden.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, Aboe Daawoed en Ah’med.)

Zijn glimlach scheen helderder dan de zon, zijn glimlach was zachter dan de bloesem, hij straalde licht als de volle maan en bracht de harten vreugde en bereikte het. Hij maakte grappen en sprak alleen waarheid (#1), “noch spreekt hij uit begeerte.” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 3.]

<<< (#1) Er is niets mis met komische woorden of grappen, zolang het eerlijk is en niet in een grote hoeveelheid gebeurd. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maakte grapjes maar zei nooit iets wat niet waar was. Maar als de grap een leugen bevat, dan is dat niet toegestaan omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wee degene die spreekt en liegt om andere mensen aan het lachen te maken; wee hem, wee hem.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie met een djayyid isnaad.)>>>

Zijn grappen kwamen op de zielen van de sah’aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) als de ochtenddauw. Hij zorgde voor ontspanning waardoor zij hun harten voor zijn waarheid verruimden en openstelden en hun gezichten straalden van blijdschap.

Hun doel was niet de wereldse pracht en praal en zij streefden niet naar het verkrijgen van goud noch zilver, maar zij zochten een zachte uitspraak uit een reine mond die niets anders dan openbaring sprak (Nederlandstalige interpretatie): “Het is slechts een openbaring (die aan hem is) geopenbaard.” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 4.]

Djarier ibn ‘Abdoellaah al-Badjalie (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) glimlachte altijd in mijn gezicht als hij mij zag.” Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) was trost op deze gunst, en wie zou niet trost zijn op deze warme glimlach en wie zal het niet als een van de beste van zijn herinneringen laten zijn en wie zal dit niet als wens hebben.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) besteeg zijn rijdier en verrichte de doe’aa-e van al-moesaafir (de reiziger) en zei daarna: Allaahoemaghfierlie dzanbie fa iennahoe laa yaghfiroe dzoenoeba iella ant (O Allah, vergeef mijn zonde, voorwaar, niemand vergeeft de zonden behalve u)” en lachte, waarna de metgezellen hem vroegen: “Waarom lacht u, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Allah lacht als de dienaar zegt ‘Allaahoemaghfierlie dzanbie fa iennahoe laa yaghfiroe dzoenoeba iella ant’ en zegt: ‘Mijn dienaar weet dat er niemand is die de zonden vergeeft behalve Ik.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en Aboe Daawoed.)

En tot Allah is onze terugkeer.

Relevante artikelen:

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan