Gezondheid

Gezond of ziek – wees altijd dankbaar!

GezondheidAllah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Werkelijk, er is een vermaning (de Qor-aan) van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie borstkassen (harten) is en een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 57.]

De Qor-aan geneest de ziekte van onwetendheid, twijfel, hypocrisie, meningsverschillen en de onreinheid van shirk (polytheïsme).

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zullen zeker beproefd worden in jullie bezittingen (door verlies ervan) en in jullie zelf (ziekte, verwondingen etc.)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 186.]

3d-ziekte-een-vermomde-zegen-kaftZie onder aan deze pagina voor een fotogalerij.

Klik hier om het gratis e-boek Ziekte, een vermomde zegen te downloaden (pdf, 63 blz., 1,05 mb). Ga naar e-Boeken voor meer gratis e-boeken over de Islaam.

 

Artikelen:

Ziekte, een vermomde zegen (Professor Noor Ahmed Noor, Islam Q&A e.a.)

Ar-Roeqyah (Genezing door middel van de Qor-aan en de Soennah) (sheikh Moh’ammed al-H’amad)

Een gedetailleerd roqya planroqya tegen djinn, zwarte magie, het boze oog en jaloezie (www.ruqyaqa.com)

Te veel eten, schadelijk eten en eten weggooien (Islam Q&A)

De wijsheid achter de woedhoe-e (de kleine rituele wassing)

Kun jij de verleiding van C2H5OH (alcohol) weerstaan? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De sigaret – een sluipende moordenaar!

Honing

Al-H’abbatoe as-Sawdaa-e – zwarte komijn (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De besnijdenis in de Islam

Aan de tegenstanders van besnijdenis (Abdul-Jabbar van de Ven)

al-Fitrah – de natuurlijke aanleg (verzameld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

 

3d-gr-omgaan-met-stress-kaftLees ook het gratis e-boek Omgaan met stress. Klik hier om dit e-boek te openen en te downloaden (pdf, 69 blz., 1,8 mb). Dit e-boek bevat de volgende artikelen:

Het 90/10 principe

Een hand vol zout

Omgaan met teleurstellingen

Word niet boos!

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger!

Geloof in het lot

 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wonderbaarlijk is de zaak van de gelovige, in al zijn zaken zit goeds. En dit geldt voor niemand anders dan voor een gelovige. Wanneer hij getroffen wordt door iets wat plezierig is, is hij dankbaar en dat is goed voor hem; en wanneer hij getroffen wordt door tegenspoed, is hij geduldig en dat is goed voor hem.” (Overgeleverd door Moeslim.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer zo veel mogelijk van vijf dingen vóór vijf anderen: het leven vóór de dood, de gezondheid vóór de ziekte, de vrije tijd vóór de drukte, de jeugd vóór de ouderdom, en de rijkdom vóór de armoede.” (Zie Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 1077.)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan