Geschiedenis

Leer van het verleden!

Geschiedenis 2Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wij vertellen jou (O Moh’ammed) de beste verhalen door Onze openbaring van deze Qor-aan (Koran) (als lessen). En daarvoor (voordat de goddelijke openbaringen tot jou kwamen) behoorde jij tot hen die onwetend waren (betreffende de geschiedenissen).” [Soerat Yoesoef (12), aayah 3.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Reizen zij dan niet rond op aarde (om te zien hoe het de vroegere volkeren is vergaan) waardoor hun harten begrijpen, of oren horen? Dus de ogen zijn zeker niet blind, maar de harten die in de borstkassen zijn zijn blind (onontvankelijk voor de waarheid).” [Soerat al-H’adj (22), aayah 46.]

 

Artikelen:

Beknopte biografie van de profeet Mohammed

Biografieën [van sah’aabah (metgezellen) – selef (voorgangers) – geleerden]

De openbaring van de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De verzameling van de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De vergeten islamitische beschaving (Salah Zaimeche & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De zondvloed, feit of fabel? (Abdul-Jabbar van de Ven & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De bewoners van de grot – Ash’aab al-Kahf (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het bestand van H’oedaybiyyah (Akbar Shah Najeebabadi)

De strijd tussen ‘Alie en Moe’aawiyah (Akbar Shah Najeebabadi)

Het verhaal van ifk (laster) aangaande ‘Aa-ieshah (Yasir Qadhi)

Zamzam en de Ka’bah – het ontstaan van Zamzam en de bouw van de Ka’bah (Akbar Shah Najeebabadi)

Het wonder van de islamitische wetenschappers (Abdul-Jabbar van de Ven)

Hidjri jaartallen tegenover de gregoriaanse (plus een Gregoriaanse/hidjri datum omzetter)

Ons geliefd Palestina (Dr. Moeh’sin Moh’ammed Saalih’)

As the Arabs see the Jews (King Abdullah I of Jordan, Engelstalig)

“Er was geen holocaust”

Diverse stambomen (schema’s) (Uitgeverij Momtazah)

Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj – een oud debat, maar wijze lessen (Al-Jumuah Magazine)

De brief van Ibn Taymiyyah vanuit de gevangenis in Alexandria aan zijn metgezellen te Damascus

Christelijke ISIS (Qasim Rashid en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het gezicht van een terrorist (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Een extra zwarte dag in de geschiedenis van België (m.b.t. het verbod op de h’idjaab)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Boeken:

Voor een uitgebreide biografie van de profeet Moh’ammed ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), alsook de biografieën van de vier rechtgeleide khaliefen – Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hen), adviseren wij het 628 pagina’s tellende boek De Geschiedenis van de Islaam (deel 1), geschreven door Akbar Shah Najeebabadi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

In het 158 pagina’s tellende boek Moslims bedankt! – samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah – worden velen vergeten onderwerpen aangehaald om moslims en niet-moslims duidelijk te maken dat de Islaam een grote invloed heeft gehad op de mensheid in het algemeen en op de wetenschap in het bijzonder. Dit boek werpt een licht op een gedeelte van de fantastische geschiedenis van de Islaam waaruit blijkt dat de Islaam en moslimgeleerden een enorme bijdrage hebben geleverd aan de moderne wetenschap en beschaving.

Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen via onze webshop.

 

Video:

Lessen uit de val van Andalusië / Abdul-Jabbar van de Ven

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan