Geduld is een schone zaak

Verhalen voor kinderen die nadenken.

GeduldToen Idries thuis kwam van school, rende hij meteen naar zijn opa om hem iets te vragen. “Opa,” zei hij, “ik wil u iets vragen.” “Wat is er?,” vroeg opa Oethmaan. Idries zei: “Opa, in de bus hoorde ik een mevrouw tegen haar vriendin zeggen hoe belangrijk geduld is, en hoe geduld moet zijn zoals dat beschreven is in de Koran. Kunt u mij vertellen wat dat betekent?”

Opa Oethmaan knikte en zei: “De meeste mensen weten niet wat echt geduld is, of hoe een geduldig persoon zich dient te gedragen. Sommige mensen denken dat geduld slechts betekent dat je de moeilijkheden en frustraties van het leven met geduld moet doorstaan. Maar Allah vertelt ons in de Koran dat echt geduld iets heel anders is dan je ergens bij neerleggen.”

Idries stelde een andere vraag: “Maar wat is dan de bron van dit geduld in de Koran?” “Weet je Idries,” zei zijn opa, “de manier om de gunst, liefde en tevredenheid van Allah te verkrijgen, is het volledig gehoorzamen van Zijn wetten en bevelen in de Koran en het volgen van het voorbeeld van de profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam). Allah wil dat Zijn dienaren de lessen van de Koran volledig in praktijk brengen tot het einde van hun leven. Allah zegt: “Wees dan geduldig met de wetten van jouw Heer…” [Soerat al-Insaan (76), aayah 24.] En het geheim wat hen in staat stelt om dit bevel te gehoorzamen, ligt in perfect geduld dat komt van het geloof. Een persoon die de ware betekenis leert van geduld, kan zich gedragen op de manier zoals Allah dat wil van hem, en zijn gebeden op tijd bidden en de hele dag vasten door niet te eten en te drinken, bijvoorbeeld. Een persoon met geloof weet dat de Kennis en Wijsheid van Allah in alle dingen aanwezig is, niets gebeurt zonder Zijn toestemming en achter elke gebeurtenis zit een bedoeling.”

Opa Oethmaan vertelde vervolgens een h’adieth van de profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam), die gezegd heeft: “Geen enkele moslim ondergaat schade, al is het maar een prik van een doorn, of Allah zal het als boetedoening voor zijn zonden aanrekenen (er zal een zonde vergeven worden), zoals een boom zijn bladeren laat vallen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Idries zei toen: “In dat geval dient een persoon niet boos of verdrietig te zijn over de dingen die hem overkomen, maar hij moet altijd geduldig en tevreden zijn.”

Opa Oethmaan lachte en zei: “Dat is juist, lieve Idries. Allah is de Vriend, Beschermer en Helper van een gelovige. Dus, ook al zijn er gebeurtenissen die in het begin niet goed lijken, toch zijn alle dingen die gebeuren goed voor ons. Daarom betekent geduld voor een gelovige niet alleen maar netjes wachten op iets beters of zo, maar het is een daad van aanbidding die hij met plezier voor Allah verricht, wat er ook gebeurt. Gelovigen weten dat alles wat hen overkomt geschapen is door Allah en dat er zeker iets goeds uit zal voortkomen. Omdat zij weten dat Allah het beste voor hen heeft bepaald, kunnen zij elke gebeurtenis aan met enorm plezier en innerlijke tevredenheid. Allah de Almachtige zegt in de Koran: “Degenen die geduld hebben en op hun Heer vertrouwen.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 59.] Daarom is een gelovige die dit goed begrijpt nooit verdrietig en wordt hij ook nooit boos. Trouwens, weet je dat de profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) gezegd heeft dat een moslim niet boos moet worden?”

Idries antwoordde: “Nee, maar het is soms heel moeilijk om niet boos te worden.” Opa Oethmaan zei vervolgens: “Toch moet je jouw best doen om nooit boos te worden. De profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft namelijk gezegd: “De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert wanneer hij boos is.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) En wat ben jij Idries,” vroeg opa Oethmaan, “ben jij sterk?” Idries antwoordde: “Ik wil graag sterk zijn en geen watje, dus ik zal voortaan proberen om geduldig te zijn en om niet meer boos te worden.”

“Heel goed,” zei zijn opa, “en weet beste Idries, “als je niet boos wordt, dan word je daar voor beloond. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft namelijk gezegd: “Ik garandeer een huis in het Paradijs aan degene die een discussie vermijdt, ook al heeft hij gelijk.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Idries zei opgewonden: “Als je dit allemaal weet, kan het geduld van een gelovige nooit opraken! Nu weet ik wat die mevrouw in de bus bedoelde.”

Opa Oethmaan vertelde verder: “Inderdaad mijn jongen, mensen zijn geduldig omdat het een bevel is van Allah en zij worden er ook goed voor beloond, en dus zullen zij nooit in een situatie terechtkomen waar zij het zullen verliezen. Gedurende heel hun leven zullen zij deze daad van aanbidding verrichten met plezier.”

“Dank u wel lieve opa,” zei Idries, “nu begrijp ik dat geduld heel belangrijk is, en, inshaa-a Allaah (als Allah dat wil), zal het geduld van een gelovige nooit stoppen.”

“Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En jullie plachten hen uit te lachen. # Voorwaar, Ik gaf hen op die Dag een beloning omdat zij geduldig waren; voorwaar, zij zijn de winnaars.” [Soerat al-Moe-e-mienoen (23), aayah 110-111.]

Meer verhalen voor kinderen die nadenken.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan