Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah is een vertaling van het Arabische boekje genaamd Moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fie l-‘aqiedah (een samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer), geschreven door sheikh Naasir al-‘Aql (moge Allah hem beschermen). Www.uwkeuze.net recommandeert elke moslim om deze verhandeling aandachtig te lezen en goed te bestuderen.

Moge Allaah Ta’aalaa al het goede voor u vergemakkelijken en al het slechte bij u vandaan houden. Amien.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan