Fiqh (wetgeving)

Praktijkzaken – kies verstandig!

Fiqh“O degenen die geloven! Treed de Islaam VOLLEDIG binnen en volg niet de voetstappen van de satan (de duivel); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.]

Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (1/346): “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer de geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding (al-‘ibaadah), de djihaad, de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken.”

 

Artikelen:

De islamitische sharia (Abu Ibrahim)

Sharie’ah en fiqh: kent u het verschil? (Abu Ibrahim)

Introductie tot de kennis van oesoel al-fiqh – de fundamenten van de islamitische jurisprudentie

Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen (Dr. Abu Ameenah Bilal Philips)

De zeven vernietigende zonden (Tefsier Ibn Kethier)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen en hun overduidelijke zwakte (Dr. Huwayda Ismaeel)

Stelen en het afhakken van handen (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Maagdenvlies herstellen? Dit zegt de islam. (sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid)

Replica producten – Mag je producten van een bekend merk namaken om het te verkopen? (Islam Q&A)

Het omschrijven van het weer en/of de tijd als slecht (islamweb.net & islamqa.info)

Regelgeving aangaande Facebook (Islam Q&A)

De 10 dagen van Dzoe l-H’ieddjah, de ‘ied en het offer (sheikh ‘Abdoellaah ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Djiebrien & sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Moord en eerwraak (sheikh Ibn ‘Oethaymien en Islam Q&A)

Verboden zakelijke transacties (sheikh Saalih’ ibn Fawzaan al-Fawzaan)

Voorwaarden voor toelaatbare grappen – En enkele voorbeelden van grappen van de profeet ﷺ. (‘Abd al-Malik al-Qaasim)

Wat de sjiieten doen op Asjoera is een innovatie en misleiding (Islam Q&A)

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

Het verbreken van de familiebanden (een zaak die daden onvruchtbaar maakt!) (Abdelkader Aboe Ayman)

De rechten van de straat (Abdul Muhaemin Karim)

Dierenrechten in de Islam (www.stichtingbekeerling.nl en www.uwkeuze.net)

Liegen en 1 april (sheikh al-Moenadjid)

Astrologie en horoscopen (Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Moordaanslagen (dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie)

Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen (Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het islamitische oordeel over hidjrah (dr. ‘Abdoer-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie)

Natte dromen (Islam Q&A en sheikh Ibn ‘Oethaymien)

Female Wet Dreams: Islamic Perspectives & Regulations (Engelstalig) (Umm Reem)

Toiletbezoek en istindjaa-e (Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed (Saalih’ ibn ‘Abdoel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal s-Shaykh)

Homoseksualiteit in de Islam

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje (Muhammad al-Shareef)

Sinterklaas (Moslims In Dialoog)

Kun jij de verleiding van C2H5OH (alcohol) weerstaan? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De uitwerking & doelen van de h’adj (sheikh dr. Yah’ya ibn Ibraahiem al-Yah’ya)

Al-Fitrah – de natuurlijke aanleg (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Kun jij een geheim bewaren? (vertaald en bewerkt door Umm Sayfuddien)

Soedjoed at-Tielaawah (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen (diverse geleerden)

Gapen en niezen (samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het verbod op innovaties – bid’ah (al-Imaam an-Nawawie)

An-Naasikh wa al-Mansoekh (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel) (Abou Sayfoullah al-Maghriebie & Abdelqader Aboe Ayman)

Waarom vasten moslims? (Dr. Bilal Philips)

En toen kwam Ramadhaan (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Ramadhaan en da’wahRamadhaan is het moment om anderen tot Allah uit te nodigen (sheikh Mohammed al-H’amad)

Het consumeren van ribaa (rente) (Aboe Chaimae & uwkeuze.net)

Wij hebben het hen niet voorgeschreven… (i.v.m. misbruik in de kerk)

Overspel en steniging – Waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk? (uit het boek Discover Islam, onder redactie van al-Jumuah Magazine)

Smeekbeden – doe’aa-e (duakracht.nl & uwkeuze.net)

Het vieren van Kerst en Nieuwjaar (Moslims In Dialoog)

Zinaa (overspel, ontucht), een gruweldaad en een slechte weg (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Handdruk (Abu Salaheddin & uwkeuze.net)

Vaarwel mijn geliefde (Moh’ammad as-Shareef)

De toestand van de selef tijdens de Ramadhaan (Aboe Imaan)

De besnijdenis in de Islam

Az-Zakaat – de verlichte liefdadigheid (‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdoellaah ibn Baaz en ‘Abdoellaah ibn H’amied)

Het vieren van Mawlid al-Nabi (samenvatting van fatwa’s van sheikh ‘Abdel ‘Aziez ibn Baaz, Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymeen, Saalih’ al-Fawzaan & ‘Abdoellaah ibn Abderrah’maan ibn Djibrien)

Vlaggen en symbolen in de Islam (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Verricht de h’adj voordat je dat niet meer kunt!

De sigaret – een sluipende moordenaar!

Dagboek van een moslim (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Doe’aa-e al-Qoenoet

De gezegende maand Ramadhaan (inclusief zakaat al-fitr, ‘ied al-fitr en vrijwillig vasten

Het testament en de begrafenis in de Islam

Polygamie in de Islam (Lea Zaitoun, Aboe Amienah Bilal Phillips, Jamielah Jones, Meriem Ezzaoui en sheikh ‘Abd-Allaah al-Haydarie)

De djihaad van de ogen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het gebed (as-salaah) – verschillende artikelen over het gebed

Het islamitische oordeel over de baard (Aboe Hafs Aboel-Harieth ibn Moh’ammed A Sednie)

De boodschap van de h’idjaab (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Jaloezie en het boze oog (sheikh Khaalid H’oesayn & islamqa.info)

Het verwelkomen van een pasgeboren kind (Oem Mohammed)

De woedhoe-e, stap voor stap (sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Democratie (diverse artikelen)

Het gevaar van het ongelovig verklaren van individuen (sheikh Sa’oed as-Shoeraym)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan